جواب فعالیت های درس هفتم قران نهممهدی

بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

جواب فعالیت های درس هفتم قران نهم را از این سایت دریافت کنید.

جواب فعالیت های درس 7 قرآن نهم

جواب فعالیت های درس ۷ قرآن نهم / گام به گام و جواب انس با قرآن و فعالیت های صفحه ۷۰ و ۷۱ و ۷۲ و ۷۴ و ۷۵  درس هفتم آموزش قرآن پایه نهم

جواب فعالیت های درس 7 قرآن نهم

نوشته : HamGamDars تعداد نظرات : 41

جواب فعالیت های درس 7 قرآن نهم

گام به گام درس هفتم قرآن نهم

نام درس : درس هفتم | موضوع : گام به گام | پایه نهم

گام به گام درس هفتم قرآن نهم

گام به گام قرآن نهم

جواب فعالیت های درس 7 قرآن نهم / گام به گام و جواب انس با قرآن و فعالیت های صفحه 70 و 71 و 72 و 74 و 75  درس هفتم آموزش قرآن پایه نهم

جواب صفحه ۷۰ قرآن نهم

جواب انس با قرآن و فعالیت های درس هفتم جلسه اول

فعالیت اول: جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

یاری می کند، پیامبران، فایده ها، قدرتمند، آهن

1-رُسُل پیامبران، جمع رَسول 5-بَأس سختی2-بَیِّنات دلایل روشن، جمع بَیِّنَه 6-مَنافِع فایده ها3-یَقومَ … بِ  رفتار کند … به، به پا دارد 7-یَنصُرُ یاری می کند4-حَدید آهن 8-قَوِیّ  قوی، قدرتمندجواب فعالیت دوم درس ۷ قرآن نهم: ترکیب های زیر را معنا کنید.1 .اَرسَلنا رُسُلَنا: فرستادیم پیامبران ما را2 .بِالبَیِّناتِ: با دلایل روشن3 .وَ اَنزَلنا مَعَهُم: و نازل کردیم همراه آنها4 .لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ: تا به پا دارند مردم عدالت را5 .وَ اَنزَلنا الحَدیدَ: و نازل کردیم آهن را6 .بَأسٌ شَدیدٌ: سختی بسیار7 .مَنافِعُ لِلنّاسِ: فایده هایی برای مردم8 .لِیَ علَمَ الله: تا مشخص کند خدا9 .یَنصُرُهُ: یاری می کند او را10 .قَوِیٌّ عَزیزٌ: قوی و عزتمند  جواب انس با قران در خانه صفحه ۷۱ قرآن نهم جواب انس با قرآن درس ۷ قرآن نهم: ترجمه آیه 25 سوره حدید را کامل کنید.1 .لَقَد اَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَیِّناتِ:

قطعاً فرستادیم پیامبرانمان را با دلایل روشن.

2 .وَ اَنزَلنا مَعَهُم الکِتابَ وَ المیزانَ:

و نازل کردیم همراه آنها کتاب و معیار (وسیله سنجش) را.

3 .لِیَقُومَ النَّاسُ بِالقِسطِ:

تا به پا دارند مردم عدالت را.

4 .وَ اَنزَلنَا الحَدیدَ فیهِ بَأسٌ وَ مَنافِعُ لِلنّاسِ:

و نازل کردیم آهن را که در آن سختی بسیار و فایده هایی است برای مردم.

5 .وَ لِیَعلَمَ الله مَن یَنصُرُهُ وَ رُسُلَهُ بِالغَیبِ:

و تا مشخص کند خدا، کسی را که یاری می کند او را و پیامبرانش را در حالی که(خدا از دید او) نهان است.

6 .إِنَّ الله قَوِیٌّ عَزیزٌ:

قطعاً خداوند قدرتمند و عزتمند است.

ج ـ از صفحه 538 قرآن کریم چند عبارت آشنا بیابید و همراه با معنای هر یک بنویسید.1-اذی خلق اسماوات و الارض : کسی که خلق کرد آسمان ها و زمین را2- ولهُ اجر کریم: و برای او پاداشی ارزشمند است.د- پیام قرآنی درس هفتم قرآن نهم 

 وَهُوَ مَعَکُمْ أَیْنَ مَا کُنْتُمْ

و او با شماست هر جا که باشید

جواب صفحه ۷۴ قرآن نهم

جواب انس با قرآن و فعالیت های درس هفتم جلسه دوم

فعالیت اول: جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

مساوی است، نباشید، شخص، رستگار، آتش، فردا

1-نَفس شخص، انسان 5-فاسِق نافرمان، گناهکار، منحرف2-غَد فردا 6-یَستَوی  مساوی است3-لاتَکونوا نباشید 7-نار آتش4-نَسوا فراموش کردند 8-فائِز رستگار، موفّقجواب فعالیت دوم درس 7 قرآن نهم: ترکیب های زیر را معنا کنید.1 .اتَّقُوا الله: تقوای خدا را پیشه کنید2 .لِغَدٍ: برای فردا3 .وَ لاتَکُونُوا کَالَّذینَ: و نباشید مانند کسانی که4 .نَسُوا الله: فراموش کردند خدا را5 .اُولئِکَ هُمُ الفاسِقُونَ: آنها همان گناهکاران هستند6 .لایَستَوی: مساوی نیست7 .اَصحابُ النّارِ: اهل آتش8 .وَ اَصحابُ الجَنَّهِ: و اهل بهشت9 .هُمُ الفائِزُونَ: آنها رستگارند

جواب انس با قران در خانه صفحه ۷۵  قرآن نهم

جواب انس با قرآن درس 7 قرآن نهم: ترجمه آیات 18 تا 20 سوره ی حشر را کامل کنید.1 .یآاَیُّهَا الَّذینَ ءامَنُوا اتَّقُوا الله:

ای کسانی که ایمان آوردید تقوای خدا را پیشه کنید.

2 .وَلتَنظُر نَفسٌ ما قَدَّمَت لِغَدٍ:

و باید دقت کند هر انسانی آنچه را که از پیش می فرستد برای فردا.

3 .وَاتَّقُوا الله: و تقوای خدا را پیشه کنید.4 .إِنَّ الله خَبیرٌ بِما تَعمَلُونَ:

قطعاً خدا آگاه است به آنچه انجام می دهید.

5 .وَ لاتَکُونُوا کَالَّذینَ نَسُوا الله فَاَنساهُم اَنفُسَهُم:

و نباشید مانند کسانی که فراموش کردند خدا را پس خدا خود آن ها را از یاد خودشان برد.

6 .اُولئِکَ هُمُ الفاسِقُونَ:

آنها همان گناهکاران هستند.

7 .لایَستَوی اَصحابُ النّارِ وَ اَصحابُ الجَنَّهِ:

مساوی نیستند اهل آتش و اهل بهشت.

8 .اَصحابُ الجَنَّهِ هُمُ الفائِزُونَ:

اهل بهشت همان رستگاران هستند.

ج- از صفحه 545 قرآن کریم چند عبارت آشنا یافته و همراه با معنای هر یک بنویسید.أُولئِکَ حِزْبُ اللّهِ: آنها حزب خدا هستند.وَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ: و او عزتمند و حکیم است.
برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع : hamgamdars.com

گام به گام درس 7قرآن نهم

گام به گام درس 7قرآن نهم شامل جواب تمام سوالات درس 7قرآن نهم

گام به گام درس 7قرآن نهم

حل تمرین فصل درس مورد نظر خود را انتخاب کنید

پاسخ فعالیت درس7 قرآن نهم بخش اول

جواب تمرین ها و پاسخ فعالیت ها، مفاهیم و انس با قران درس7 قران پایه نهم

جواب انس با قرآن در7س قرآن نهم بخش اول

حل تمرین ها و پاسخ فعالیت ها، مفاهیم و انس با قران درس7 قران پایه نهم

پاسخ فعالیت درس7 قرآن نهم -بخش دوم

حل تمرین ها و پاسخ فعالیت ها، مفاهیم و انس با قران درس7 قران پایه نهم

جواب انس با قرآن درس 7 قرآن نهم -بخش دوم

حل تمرین ها و پاسخ فعالیت ها، مفاهیم و انس با قران درس7 قران پایه نهم

دیگر محتواهای این درس

ویدئو قرآن نهم جزوه قرآن نهم نمونه سوال قرآن نهم

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع : paadars.com

جواب فعالیت و انس با قران صفحه ۷۰ و ۷۱ جلسه اول درس هفتم قرآن نهم

جواب فعالیت اول و دوم جلسه اول سوره حدید صفحه ۷۰ قرآن پایه نهم و پاسخ انس با قرآن در خانه صفحه ۷۱ کتاب قران نهم ✅ پیام قرآنی صفحه 71 قران نهم

سبک زندگی

جواب فعالیت و انس با قران صفحه ۷۰ و ۷۱ جلسه اول درس هفتم قرآن نهم

جواب فعالیت و انس با قران صفحه ۷۰ و ۷۱ جلسه اول درس هفتم قرآن نهم پاسخ کامل فعالیت صفحه ۷۰ درس قرآن پایه نهم و انس با قرآن در خانه صفحه ۷۱ جلسه اول سوره حدید

جواب صفحه ۷۰ و ۷۱ قرآن نهم: پاسخ فعالیت اول و دوم جلسه اول سوره حدید صفحه ۷۰ قرآن پایه نهم و جواب انس با قرآن در خانه صفحه ۷۱ کتاب قرآن پایه نهم دوره اول متوسطه را برای تان گردآوری کرده ایم. برای مشاهده پاسخ این سوالات در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه باشید.

همچنین بخوانید: جواب تمرین های درس هفتم جلسه دوم سوره حشر قرآن نهم

جواب جلسه اول سوره حدید قرآن نهم

جواب فعالیت صفحه ۷۰ قرآن پایه نهم

فعالیت اول : جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل و سعی کنید معنای کلمات را

به خاطر بسپارید.

یاری میکند ، پیامبران ، فایده ها ، قدرتمند ، آهن

ردیف کلمه معنا

۱ رُسُل پیامبران ، جمع رسول

۲ بَیّنات دلایل روشن ، جمع بَیّنة

۳ یَقوم … بِـ رفتار کند … به ، به پا دارد

۴ حَدیدَ آهن ردیف کلمه معنا ۵ یَأس سختی ۶ مَنافِع فایده ها

۷ یَنصُرُ یاری می کند

۸ قَويَّ قوی ، قدرتمند

فعالیت دوم : معنای این ترکیبها و عبارات قرآنی را بنویسید.

۱- أَرسَلنا رُسُلَنا: پیامبران را فرستادیم ۲- بِالبَيِّناتِ : به دلایل روشن

۳- أَنزَلنا مَعَهُمُ: با آنها نازل کردیم ۴- لِيَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ : برای اینکه مردم قیام به عدالت کنند.

۵- أَنزَلنَا الحَديدَ : آهن را نازل کردیم ۶- بَأسٌ شَديدٌ : سختی بسیار

۷- مَنافِعُ لِلنّاسِ : منافعی برای مردم ۸- لِيَعلَمَ اللَّهُ : تا خدا بشناسد

۹- يَنصُرُهُ : او را یاری میکند. ۱۰- قَوِيٌّ عَزيزٌ : قوی و شکست ناپذیر

جواب انس با قرآن در خانه صفحه ۷۱ قرآن نهم

الف ـ هر روز در خانه یکی از صفحه های 538 تا 541 قرآن کریم را بخوانید.

به عهده دانش آموز است.

ب ـ ترجمه آیه ۲۵ سوره حدید را کامل کنید.

۱- لَقَد أَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَيِّناتِ : ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم.

۲- وَأَنزَلنا مَعَهُمُ الكِتابَ وَالميزانَ :  و با آنها کتاب (آسمانی) و میزان (شناسایی حقّ از باطل و قوانین عادلانه) نازل کردیم

۳- لِيَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ : تا مردم قیام به عدالت کنند.

۴- وَأَنزَلنَا الحَديدَ فيهِ بَأسٌ شَديدٌ وَمَنافِعُ لِلنّاسِ : و آهن را نازل کردیم که در آن نیروی شدید و منافعی برای مردم است.

۵- وَلِيَعلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالغَيبِ : تا خداوند بداند چه کسی او و رسولانش را یاری می‌کند بی‌آنکه او را ببینند.

۶- إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزيزٌ : خداوند قوّی و شکست‌ناپذیر است!

ج – از صفحهٔ ۵۳۸ قرآن کریم چند عبارت آشنا بیابید و همراه با معنای هر یک بنویسید.

وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ :  او را پاداشی نیکو و باارزش باشد.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ : اوست که آسمان ها و زمین را در شش روز آفرید.

د- از آیات بالا، یک پیام قرآنی را که در سالهای قبل با آن آشنا شده اید، بیابید و همراه با معنای آن در قسمت پایین بنویسید. این پیام چه نکاتی را به ما متذکّر میشود. در این باره با دوستان خود گفت و گو کنید.

با دوستان خود حتما این بحث را انجام دهید.پیام قرآنی : همه جا با ما !

متن : وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ

ترجمه : و او با شماست هر جا که باشید.

همچنین بخوانید: جواب صفحه ۶۵ و ۶۶ قرآن نهم جلسه دوم درس ششم

این بود از پاسخ سوالات درس هفتم جلسه اول کتاب قرآن پایه نهم جلسه اول سوره حدید. امیدواریم همیشه با قرآن خواندن دل را صفا دهید.

آموزش و پرورش / Education

پایه نهم دبیرستان / Ninth Grade High School

اشتراک گذاری فیس بوک توییتر لینکدین ‫پین‌ترست پاکت واتس آپ تلگرام

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع : magerta.ir

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب