هوای امروز قزوین

هوای امروز قزوینمهدی

بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

هوای امروز قزوین را از این سایت دریافت کنید.

پیش بینی آب و هوا در قزوين شهر

پیش بینی آب و هوا در قزوين شهر

پیش بینی آب و هوا در قزوين شهر

3 ساعت\6 ساعت ابزارک ها تنظیمات فارسی

ایرانقزوینقزوين

پیش بینی آب و هوا در قزوين شهر

زمان کنونی در قزوين:

جمعه, 8 جولای 2022

1 3 : 3 7 ۱۷ تیر ۱۴۰۱

خورشید:   طلوع خورشید 06:00, غروب 20:30.ماه:   طلوع ماه 14:42, غروب ماه 01:20, فاز ماه: اپیلاسیون بر امده

میدان ژئومغناطیس: فعال

شاخص ماوراء بنفش: 11,5 (شدید)

ظهر+30...+34 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم معتدل, جنوب غرب, سرعت 3-7

گشتاور های باد: 13 رطوبت نسبی: 16-29% ابری: 0%

فشار اتمسفر: 868-869

دید: 100%

عصر+23...+31 °Cتا حدودی ابری

باد: وزش نسیم تازه, شمال غرب, سرعت 6-8

گشتاور های باد: 15 رطوبت نسبی: 34-53% ابری: 49%

فشار اتمسفر: 868-869

دید: 100% بیشتر ...

جمعه, 8 جولای 2022 در قزوين آب و هوا خواهد بود:

در بعد از ظهر درجه حرارت هوا گرم تا +30...+34°C، نقطه شبنم: +4,41°C؛ نسبت درجه حرارت، سرعت باد و رطوبت: کمی خشک برای برخی از; بارش انتظار نمی رود, . وزش نسیم معتدل وزش باد از جنوب غرب با سرعت 3-7 , آسمان صافدر شب درجه حرارت هوا قطره به +23...+31°C، نقطه شبنم: +11,61°C؛ نسبت درجه حرارت، سرعت باد و رطوبت: خیلی راحت; بارش انتظار نمی رود, . وزش نسیم تازه وزش باد از شمال غرب با سرعت 6-8 , در آسمان، گاهی اوقات ابرهای کوچک وجود داردشنبه, 9 جولای 2022

طول روز 14:30 ۱۸ تیر ۱۴۰۱

خورشید:   طلوع خورشید 06:00, غروب 20:30.ماه:   طلوع ماه 15:52, غروب ماه 01:50, فاز ماه: اپیلاسیون بر امده

میدان ژئومغناطیس: آرام

شاخص ماوراء بنفش: 11,4 (شدید)

شب+19...+21 °Cتا حدودی ابری

باد: وزش نسیم معتدل, شمال غرب, سرعت 4-6

گشتاور های باد: 9 رطوبت نسبی: 56-62% ابری: 24% فشار اتمسفر: 867 دید: 100%

صبح+19...+28 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم تا حدی ملایم, شمال غرب, سرعت 4

گشتاور های باد: 8 رطوبت نسبی: 32-61% ابری: 1%

فشار اتمسفر: 865-868

دید: 100%

ظهر+30...+33 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم معتدل, شمال غرب, سرعت 4-7

گشتاور های باد: 13 رطوبت نسبی: 23-28% ابری: 0%

فشار اتمسفر: 867-868

دید: 100%

عصر+24...+32 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم معتدل, شمال غرب, سرعت 5-7

گشتاور های باد: 13 رطوبت نسبی: 26-45% ابری: 0%

فشار اتمسفر: 865-868

دید: 100% بیشتر ...

شنبه, 9 جولای 2022 در قزوين آب و هوا خواهد بود:

در طول شب درجه حرارت هوا قطره به +19...+21°C، نقطه شبنم: +11,2°C؛ نسبت درجه حرارت، سرعت باد و رطوبت: خیلی راحت; بارش انتظار نمی رود, . وزش نسیم معتدل وزش باد از شمال غرب با سرعت 4-6 , در آسمان، گاهی اوقات ابرهای کوچک وجود دارددر صبح درجه حرارت هوا گرم تا +19...+28°C، نقطه شبنم: +9,33°C؛ نسبت درجه حرارت، سرعت باد و رطوبت: خیلی راحت; بارش انتظار نمی رود, . وزش نسیم تا حدی ملایم وزش باد از شمال غرب با سرعت 4 , آسمان صافدر بعد از ظهر درجه حرارت هوا گرم تا +30...+33°C، نقطه شبنم: +8,14°C؛ نسبت درجه حرارت، سرعت باد و رطوبت: کمی خشک برای برخی از; بارش انتظار نمی رود, . وزش نسیم معتدل وزش باد از شمال غرب با سرعت 4-7 , آسمان صافدر شب درجه حرارت هوا قطره به +24...+32°C، نقطه شبنم: +8,09°C؛ نسبت درجه حرارت، سرعت باد و رطوبت: خیلی راحت; بارش انتظار نمی رود, . وزش نسیم معتدل وزش باد از شمال غرب با سرعت 5-7 , آسمان صافیکشنبه, 10 جولای 2022

طول روز 14:30 ۱۹ تیر ۱۴۰۱

خورشید:   طلوع خورشید 06:01, غروب 20:30.ماه:   طلوع ماه 17:05, غروب ماه 02:25, فاز ماه: اپیلاسیون بر امده

میدان ژئومغناطیس: آرام

شاخص ماوراء بنفش: 11,3 (شدید)

شب+21...+22 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم تا حدی ملایم, شمال غرب, سرعت 3-5

گشتاور های باد: 8 رطوبت نسبی: 47-48% ابری: 2% فشار اتمسفر: 865 دید: 100%

صبح+20...+30 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم تا حدی ملایم, غرب, سرعت 2-4

گشتاور های باد: 5 رطوبت نسبی: 24-48% ابری: 2%

فشار اتمسفر: 864-868

دید: 100%

ظهر+32...+37 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم تا حدی ملایم, جنوب, سرعت 2-4

گشتاور های باد: 6 رطوبت نسبی: 12-21% ابری: 0%

فشار اتمسفر: 867-868

دید: 100%

عصر+28...+36 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم تا حدی ملایم, شمال غرب, سرعت 2-5

گشتاور های باد: 7 رطوبت نسبی: 14-40% ابری: 0%

فشار اتمسفر: 867-869

دید: 100% بیشتر ...

یکشنبه, 10 جولای 2022 در قزوين آب و هوا خواهد بود:

در طول شب درجه حرارت هوا قطره به +21...+22°C، نقطه شبنم: +7,76°C؛ نسبت درجه حرارت، سرعت باد و رطوبت: خیلی راحت; بارش انتظار نمی رود, . وزش نسیم تا حدی ملایم وزش باد از شمال غرب با سرعت 3-5 , آسمان صاف
برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع : fa.meteocast.net

آب و هوا در قزوين

MeteoTrend: آب و هوا در قزوين برای امروز و فردا و هفته. دقیق و دقیق پیش بینی آب و هوا در قزوين. دما و رطوبت هوا, فشار, سرعت و جهت باد های آسمانی, طلوع, غروب. قزوين, قزوین, ایران

پیش بینی آب و هوا در قزوين شهر

3 ساعت\6 ساعت ابزارک ها تنظیمات فارسی

ایرانقزوینقزوين

پیش بینی آب و هوا در قزوين شهر

جمعه, 8 جولای 2022

۱۷ تیر ۱۴۰۱

خورشید:   طلوع خورشید 06:00, غروب 20:30.ماه:   طلوع ماه 14:42, غروب ماه 01:20, فاز ماه: کوژماه یا تحدب فزاینده

میدان ژئومغناطیس: فعال

شاخص ماوراء بنفش: 11,5 (شدید)

ظهر+30...+34 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم معتدل, جنوب غرب, سرعت 3-7

گشتاور های باد: 13 رطوبت نسبی: 16-29% ابری: 0%

فشار اتمسفر: 868-869

دید: 100%

عصر+23...+31 °Cتا حدودی ابری

باد: وزش نسیم تازه, شمال غرب, سرعت 6-8

گشتاور های باد: 15 رطوبت نسبی: 34-53% ابری: 49%

فشار اتمسفر: 868-869

شنبه, 9 جولای 2022

دید: 100% بیشتر ... ۱۸ تیر ۱۴۰۱

خورشید:   طلوع خورشید 06:00, غروب 20:30.ماه:   طلوع ماه 15:52, غروب ماه 01:50, فاز ماه: کوژماه یا تحدب فزاینده

میدان ژئومغناطیس: آرام

شاخص ماوراء بنفش: 11,4 (شدید)

شب+19...+21 °Cتا حدودی ابری

باد: وزش نسیم معتدل, شمال غرب, سرعت 4-6

گشتاور های باد: 9 رطوبت نسبی: 56-62% ابری: 24% فشار اتمسفر: 867 دید: 100%

صبح+19...+28 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم تا حدی ملایم, شمال غرب, سرعت 4

گشتاور های باد: 8 رطوبت نسبی: 32-61% ابری: 1%

فشار اتمسفر: 865-868

دید: 100%

ظهر+30...+33 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم معتدل, شمال غرب, سرعت 4-7

گشتاور های باد: 13 رطوبت نسبی: 23-28% ابری: 0%

فشار اتمسفر: 867-868

دید: 100%

عصر+24...+32 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم معتدل, شمال غرب, سرعت 5-7

گشتاور های باد: 13 رطوبت نسبی: 26-45% ابری: 0%

فشار اتمسفر: 865-868

یکشنبه, 10 جولای 2022

دید: 100% بیشتر ... ۱۹ تیر ۱۴۰۱

خورشید:   طلوع خورشید 06:01, غروب 20:30.ماه:   طلوع ماه 17:05, غروب ماه 02:25, فاز ماه: کوژماه یا تحدب فزاینده

میدان ژئومغناطیس: آرام

شاخص ماوراء بنفش: 11,3 (شدید)

شب+21...+22 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم تا حدی ملایم, شمال غرب, سرعت 3-5

گشتاور های باد: 8 رطوبت نسبی: 47-48% ابری: 2% فشار اتمسفر: 865 دید: 100%

صبح+20...+30 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم تا حدی ملایم, غرب, سرعت 2-4

گشتاور های باد: 5 رطوبت نسبی: 24-48% ابری: 2%

فشار اتمسفر: 864-868

دید: 100%

ظهر+32...+37 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم تا حدی ملایم, جنوب, سرعت 2-4

گشتاور های باد: 6 رطوبت نسبی: 12-21% ابری: 0%

فشار اتمسفر: 867-868

دید: 100%

عصر+28...+36 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم تا حدی ملایم, شمال غرب, سرعت 2-5

گشتاور های باد: 7 رطوبت نسبی: 14-40% ابری: 0%

فشار اتمسفر: 867-869

دوشنبه, 11 جولای 2022

دید: 100% بیشتر ... ۲۰ تیر ۱۴۰۱

خورشید:   طلوع خورشید 06:02, غروب 20:29.ماه:   طلوع ماه 18:21, غروب ماه 03:07, فاز ماه: کوژماه یا تحدب فزاینده

میدان ژئومغناطیس: آرام

شاخص ماوراء بنفش: 11,3 (شدید)

شب+25...+26 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم تا حدی ملایم, شمال, سرعت 2-4

گشتاور های باد: 5 رطوبت نسبی: 42-45% ابری: 0% فشار اتمسفر: 867 دید: 100%

صبح+24...+33 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم معتدل, شرق, سرعت 3-7

گشتاور های باد: 8 رطوبت نسبی: 17-40% ابری: 1%

فشار اتمسفر: 867-871

دید: 100%

ظهر+35...+39 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم معتدل, جنوب شرق, سرعت 5-7

گشتاور های باد: 10 رطوبت نسبی: 10-16% ابری: 0% فشار اتمسفر: 871 دید: 100%

عصر+31...+39 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم تا حدی ملایم, شمال, سرعت 3-5

گشتاور های باد: 8 رطوبت نسبی: 11-37% ابری: 42%

فشار اتمسفر: 869-872

سهشنبه, 12 جولای 2022

دید: 100% بیشتر ... ۲۱ تیر ۱۴۰۱

خورشید:   طلوع خورشید 06:02, غروب 20:29.ماه:   طلوع ماه 19:33, غروب ماه 03:59, فاز ماه: کوژماه یا تحدب فزاینده

میدان ژئومغناطیس: آرام

شاخص ماوراء بنفش: 11,4 (شدید)

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع : fa.meteotrend.com

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب