زمان انجام ماموگرافی، کی لازم است؟در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می‌شود که ماموگرافی چیست و انجام آن از چه سنی برای خانم ها واجب است؟...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب