آنومالی اسکن در بارداری، هفته چندم انجام میشود؟در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می‌شود که آنومالی اسکن چیست و در هفته چندم بارداری انجام می شود؟...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب