تهديد بازيکن تيم ملي فوتسال بانوان بخاطر گلايه کردنگلايه ملي پوش فوتسال بانوان از پرداخت نشدن پاداش هاي اين تيم با تهديد از سوي سرپرست کميته فوتسال همراه شد...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب