نقره داغ شدن چلسي توسط فيفا؛ محروميت از 2 پنجره نقل و انتقالاتباشگاه چلسي توسط فيفا از 2 پنجره نقل و انتقالاتي محروم شده است...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب