مذاکره ايران با سرمربي خوش چهره ايتاليايي !!گفته مي شود ايران به وينچنزو مونتلا سرمربي سرشناس ايتاليايي پيشنهاد همکاري به عنوان سرمربي گري تيم ملي ايران داده است...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب