بهترين خبر ممکن براي استقلال و پرسپوليسلغو اردوي تيم ملي به نفع استقلال و پرسپوليس شده است چرا که اين تيم ها مجبور بودند بازي هاي فشرده اي را برگزار کنند...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب