chap.sch.ir یازدهم

chap.sch.ir یازدهممهدی

بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

chap.sch.ir یازدهم را از این سایت دریافت کنید.

کتاب های پایه یازدهم

کتاب های پایه یازدهم

ادبیات فارسی (3) زبان فارسی (3) عربی (3) ریاضی روان شناسی

تاریخ ایران و جهان (2)

جغرافیا (2)

تاریخ ادبیات ایران و جهان (2)

منطق

آرایه های ادبی(قالب های شعر،بیان و بدیع)

جامعه شناسی (2) ادبیات فارسی (3)

صفحات

1 2 3 4 5 6 7 8 9 … بعدی › آخرین »

جستجو

نمایش الفبایی جستجوی پیشرفته 1 جستجوی پیشرفته 2

پایگاه کتابهای درسی

دوره آموزش ابتدایی

دوره اول آموزش متوسطه

دوره دوم آموزش متوسطه

راهنمای تدریس

دوره آموزش راهنمایی (قدیم)

کتاب های درسی دانش آموزان استثنایی

کتاب های درسی 1400

دوره آموزش ابتدایی

دوره اول آموزش متوسطه

دوره دوم متوسطه نظری

جغرافیای استان ها شاخه فنی و حرفه ای شاخه کاردانش راهنمای تدریس

کتاب درسی استثنایی 99

کم توان ذهنی آسیب دیده شنوایی کم بینا

کم توان ذهنی-کم بینا

طیف اتیسم راهنمای تدریس

راهنمای عمل برنامه ویژة مدرسه

برای دریافت فایل راهنمای عمل برنامه ویژة مدرسه کلیک کنید

استاندارد بسته های تربیت و یادگیری

برای دریافت فایل استاندارد بسته های تربیت و یادگیری کلیک کنید

تازه ها

پرورش زنبورعسل و تولید محصولات آن 211347

تولید و پرورش گیاهان دارویی 211335

فنون تصدی گری حمل و نقل 211324

سازماندهی عملیات حمل بار 211323

رنگرزی 211241 بیشتر

سامانه فروش و توزیع مواد

برای دسترسی به سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی به نشانی زیر مراجعه نمایید.

www.irtextbook.com

انتشار فایل الکترونیکی کتاب

کاربر گرامی

تنها مرجع رسمی انتشار فایل کتاب های درسی، وب سایت اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی به نشانی chap.sch.ir می باشد و با وب سایت ها، شرکت ها و موسساتی که بدون دریافت مجوز رسمی از این اداره کل، اقدام به نشر و توزیع فایل های الکترونیکی به صورت online یا offline نمایند برابر قانون با آنها برخورد خواهد شد.

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : chap.sch.ir

جستجوی کتاب در پایگاه کتاب های درسی

جستجوی کتاب در پایگاه کتاب های درسی

آموزش قرآن (اول) کد کتاب: 101 فارسی (اول) کد کتاب: 103 نگارش فارسی (اول) کد کتاب: 104 ریاضی (اول) کد کتاب: 105 علوم تجربی (اول) کد کتاب: 106 آموزش قرآن (دوم) کد کتاب: 201

هدیه های آسمان (دوم)

کد کتاب: 202 فارسی (دوم) کد کتاب: 203 نگارش فارسی (دوم) کد کتاب: 204 ریاضی (دوم) کد کتاب: 205 علوم تجربی (دوم) کد کتاب: 206

ضمیمه کتاب هدیه های آسمان (ویژه اهل سنت) - دوم

کد کتاب: 219 آموزش قرآن (سوم) کد کتاب: 301

هدیه های آسمان (سوم)

کد کتاب: 302 فارسی (سوم) کد کتاب: 303 نگارش فارسی (سوم) کد کتاب: 304

صفحات

1 2 3 4 بعدی › آخرین »

بیشتر

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : www.chap.sch.ir

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب