شرکت های دارای مجوز بازاریابی شبکه ایمهدی

بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

شرکت های دارای مجوز بازاریابی شبکه ای را از این سایت دریافت کنید.

Object reference not set to an instance of an object.

Server Error in '/' Application.

Server Error in '/' Application.

Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code. Exception Details: System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.Source Error:

Line 216: Case Else

Line 217: ''Check For ShowType

Line 218: Dim GroupID As Integer = Negar.News.News.GroupID(Request.QueryString("ID").ToString)

Line 219: Dim ShowType As Integer = Negar.News.Categories.ShowType_Details(GroupID)

Line 220:

Source File: D:\HostingSpaces\irhoshdar80\iranhoshdar.ir\wwwroot\ExtendedModules\News\UI\Details.ascx.vb    Line: 218Stack Trace:

[NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.]

ExtendedModules_Subjects_UI_Details.Page_Load(Object sender, EventArgs e) in D:\HostingSpaces\irhoshdar80\iranhoshdar.ir\wwwroot\ExtendedModules\News\UI\Details.ascx.vb:218

System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e) +97

System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +61

System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +134

System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +134

System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +134

System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +134

System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +693

Version Information: Microsoft .NET Framework Version:4.0.30319; ASP.NET Version:4.8.4330.0
برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : www.iranhoshdar.ir

لیست شرکت های دارای مجوز بازاریابی شبکه ای

لیست شرکت های دارای مجوز بازاریابی شبکه ای

لیست شرکت های دارای مجوز بازاریابی شبکه ای

دسته بندی ها : شرکت هرمی - بازاریابی شبکه ای, مجوز کسب و کار - پروانه فعالیت 30 شهریور 1397 مدیر سایبرلا 18813 بازدید

انجام هرگونه فعالیت بازاریابی شبکه ای در ایران نیازمند اخذ مجوز قانونی است. شرکت های فاقد پروانه کسب بازاریابی شبکه ای این روزها تبدیل به معضلی در عرصه بازاریابی شبکه ای در فضای مجازی شده اند.

لیست شرکت های دارای مجوز بازاریابی شبکه ای (Network Marketing) را می توانید در ادامه همین مطلب مشاهده کنید.

اما برای مشاهده لیست بروز و آخرین تغییرات این لیست توصیه می شود حتما به سایت وزارت صنعت معدن تجارت (دبیرخانه کمیته نظارت بر عملکرد شرکت های بازاریابی شبکه ای و کسب و کارهای مجازی) به نشانی http://easnaf.ir مراجعه بفرمایید.

لیست شرکت های دارای مجوز بازاریابی شبکه ای بشرح ذیل استآویژه سگالبازاریابان ایرانیان زمینبهترین راه تجارت ویراپارس نیوشا نیکتلاشکاران سرمایه وزین

جانسو تجارت راه سوم پارسیانزندگی سبز دماوندسیمرغ عصر تجارتشبکه بادران گسترانشبکه تلاش آفرینان تجارتکار آفرینان پیشرو باورسمروارید پنبه ریزمیراث نفیس دستهانیک پوشان رادینکاریزما تجارت یکتاتجارت قرن بیست و یکم ایرانیانآرسن بازارسازان ایرانیانسامانه تجارت جهانی هزاره سومبازاریابان خاک اهوراییگسترش بهداشت ارغوان شرکت تجاری وینا کرانسفیران یگانه بازاریابی آسیا فوژان شبکه تجارت پاسارگادسپاروک پخش پایدارعطا تجارت گستر کارنوآرمان تدبیر اطلسبازاریابی شبکه ای توکاجی ام اوشن اونیو پی تا ای منطقه آزاد چابهارسخت کوشان اریسآریا پژوهش یکتا

برای اعلام تخلفات این شرکت ها بر روی لینک های ذیل کلیک کنید:

در صورت مشاهده تخلف شرکت های دارای مجوز بازاریابی شبکه ای و در جهت اطلاع رسانی و ارجاع امر به مراجع ذیصلاح قانونی هرگونه اطلاعات موثر در خصوص نوع تخلف شرکت های بازاریابی را در سایت های ذیل ثبت نمایید :

ثبت تخلف شرکت های دارای مجوز بازاریابی شبکه ای

ثبت شکایت در سامانه دبیرخانه کمیته نظارت

به منظور اطمینان از صحت شرکت های دارای مجوز با ارسال نام شرکت به سامانه پیامکی 30006082 اطمینان حاصل نمایید.

برچسب‌ها:Network Marketing, بازاریابی شبکه ای, شرکت هرمی, لیست شرکت های بازاریابی شبکه ای, لیست شرکت های دارای مجوز بازاریابی شبکه ای, مجوز بازاریابی شبکه ای, مجوز شرکت های بازاریابی شبکه ای

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : cyber-law.ir

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب