پیکر تراشی برای چه افرادی مناسب است؟این روزها حسابی خبر پیکرتراشی داغ شده است. هر کسی را می‌بینید یا تصمیم به انجام پیکرتراشی دارد یا این عمل را انجام داده؛ اما واقعاً هر کسی می‌تواند آن را انجام دهد؟ پیکر تراشی در اغلب مواقع توسط عمل لیپوماتیک انجام می‌شود. اگر بخواهیم خلاصه بگوییم، زمانی که جراحی لیپوماتیک انجام می‌شود اندام شما مانند یک مجسمه تراشیده می‌شود و به همین دلیل به آن پیکر تراشی می‌گویند....

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب