۶ فرق اصلی و جالب روکش دندان با لمینت و ونیر کامپوزیت‌هابسیاری از افراد روکش دندان را با لمینت و کامپوزیت‌های دندانی اشتباه می‌گیرند و حتی اشتبا‌ها تصور می‌کنند هر ۳ مورد یکی هستند. این تصور اشتباه است و ما قصد داریم در این مقاله به شما نشان دهیم که این ۳ کاملا از هم متفاوت هستند....

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب