مزیت سونوگرافی و رادیولوژی ماد نسبت به سایر مراکزدر این ویدئو به این سوال پاسخ داده می‌شود که موسسه رادیولوژی و سونوگرافی ماد چه مزایایی نسبت به سایر مراکز دارد؟...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب