شغل های رشته ریاضی فیزیک

شغل های رشته ریاضی فیزیکمهدی

بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

شغل های رشته ریاضی فیزیک را از این سایت دریافت کنید.

شغل های رشته ریاضی

مشاغل پردرآمد رشته ی ریاضی فیزیک : رشته ریاضی و فیزیک در دبیرستان ھمونطور که از اسمش ھم پیداست، درس ھای ریاضی و فیزیک رو به عنوان درس ھای

شغل های رشته ریاضی

جهت مشاوره در زمینه شغل های رشته ریاضی

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

مشاغل پردرآمد رشته ی ریاضی فیزیک : رشته ریاضی و فیزیک در دبیرستان ھمونطور که از اسمش ھم پیداست، درس ھای ریاضی و فیزیک رو به عنوان درس ھای اصلی در خودش جا داده ...

مشاغل پردرآمد رشته ی ریاضی فیزیک  »   یعنی دانش آموزی که رشته ریاضی و فیزیک رو در میخواد در دبیرستان انتخاب کنه و درنھایت وارد شغلھای رشته ریاضی و فیزیک در بازار کار بشه، برای ورود به این رشته در دبیرستان لازمه که در درس ھای ریاضی و فیزیک حرفی برای گفتن داشته باشه و این درسھا براش قول بی شاخ و دُم نباشن!مشاغل پردرآمد رشته ی ریاضی فیزیک  » علاقه و مھارت در حل مسایل ریاضی از پیش نیاز ھای اصلی برای موفقیت در این رشته محسوب می شود بنابراین دانش آموزانی که وارد رشته ی ریاضی و فیزیک می شوند باید در دروس ریاضی و علوم قوی باشند و به خصوص در پایه نھم چنانچه نمره دانش آموزان در این درس کمتر از ١٧باشد این دانش آموز در این رشته مشکلات جدی پیدا خواھد کرد زیرا در رشته ریاضی و فیزیک درس ھای فیزیک و شیمی و ریاضی نیاز به توانایی ذھنی بالا و سرعت عمل ذھنی خوب نیاز دارد قدرت تجسم فضایی (تصور اشکال ھندسی و اجسام در ذھن ) از دیگر توانایی ھای لازم برای توفیق در این رشته است.مشاغل پردرآمد رشته ی ریاضی فیزیک /

سر فصل ها مشاغل رشته ریاضی

رشته ریاضی و فیزیک با چه مشاغلی در ارتباط است ؟

زیر گروه ھای رشته ریاضی در دانشگاه

رشته ریاضی فیزیک در کنکور دارای چند زیر گروه است؟

شغل های رشته ریاضی کدام است؟

ضریب دروس رشته ریاضی در زیرگروه یک چگونه است؟

مشاغل رشته ریاضی

دروس رشته ریاضی فیزیک در دوره متوسطه

در جدول زیر دروس رشته ریاضی فیزیک در دوره دوم متوسطه آمده است. دروس تخصصی با علامت * مشخص شده‌اند.

دروس رشته ریاضی فیزیک در دوره متوسطه

پایه دهم پایه یازدهم پایه دوازدهم

ریاضیات* هندسه 2* هندسه 3*

هندسه 1* حسابان 1* حسابان 2*

فیزیک 1* آمار و احتمال* ریاضیات گسسته*

شیمی 1* فیزیک 2* فیزیک 3*

آزمایشگاه علوم تجربی 1* شیمی 2* شیمی 3*

تفکر و سواد رسانه‌ای زمین شناسی* دین و زندگی 3

دین و زندگی 1 آزمایشگاه علوم تجربی 2* فارسی 3

فارسی 1 دین و زندگی 2 نگارش 3

عربی 1 فارسی 2 عربی 3

انگلیسی 1 نگارش 2 انگلیسی 3

نگارش 1 عربی 2 تربیت بدنی 3

آموزش دفاعی تربیت بدنی 2 علوم اجتماعی

جغرافیای عمومی انسان و محیط زیست مدیریت خانواده

تربیت بدنی 1 تاریخ معاصر ایران سلامت و بهداشت

- - - انگلیسی 2 -

رشته ریاضی و فیزیک با چه مشاغلی در ارتباط است ؟

رشته ھای پر در امد ریاضی و فیزیک کدام ھستند؟

نام رشته ریاضی و فیزیک با رشته فنی و مھندسی دانشگاه ھا عجین شده است بنابراین اکثر مشاغل فنی و مھندسی ، از طریق تحصیل در رشته ی ریاضی و فیزیکقابل دسترسی خواھند بود رشته ھای دانشگاھی ریاضی فیزیک بسیار متنوع است.

زیر گروه ھای رشته ریاضی در دانشگاه

رشته ریاضی و فیزیک در کنکور دارای سه زیر مجموعه می باشد که ضرایبدرس ھا در زیر گروه ھای مختلف متفاوت می باشد. جدول زیر ضرایب و رشته ھارا به تفکیک زیر گروه ارائه می کند.

زیرگروه ھای آزمایشیزیر گروه ١

مھند سی صنایع(تمام گرایش ھا) – مھند سی عمران(تمام گرایش ھا)

مھند سی برق(تمام گرایش ھا) – د بیر فنی برق(تمام گرایش ھا) – مھند سید ریا(تمام گرایش ھا) – مھند سی رباتیک

مھند سی فناوری اطلاعات(IT) – مھند سی مکانیک(تمام گرایش ھا)-د بیر فنی مکانیک(تمام گرایش ھا)

مھندسی نساجی(تمام گرایش ھا) – مھندسی ھوا و فضا –مھند سی نگھد اری ھواپیما

کاردانی معماری – کاردانی معماری سنتی – ریاضی(تمام گرایش ھا) – د بیریریاضی فیزیک – د بیری فیزیک – آمار، کاردانی آمار

کاردانی علمی کاربرد ی نرم افزار کامپیوتر – کاردانی علمی کاربرد ی سخت افزارکامپیوتر – کاردانی کامپیوتر (نرم افزار)

علوم اقتصادی(گرایش اقتصاد نظری- اقتصاد صنعتی- اقتصاد پول و بانکد اری)– تکنولوژی ماشین ھای کشاورزی

مھند سی عمران روستایی – مھند سی د ریایی – کارد ان فنی الکترونیکصد ا و سیما – کاردانی د ری انورد ی

مھند سی علمی کاربرد ی مکانیک و برق و عمران(تمام گرایش ھا) –تعمیر و نگھد اری ھواپیما

کارد ان فنی مکانیک (تأسیسات) – تکنولوژی آبیاری کارد ان فنینساجی(تمام گرایش ھا)

مھند سی حمل و نقل ریلی – مهندسی خط و سازه ھای ریلی –مھند سی ماشین ھای ریلی

کارشناسی حسابد اری(تمام گرایش ھا) – مد یریت و کمیسر د ریایی،مد یریت و بازرگانی د ریایی

علوم کامپیوتر – الھیات و معارف اسلامی و ارشاد(تمام گرایش ھا)– معارف اسلامی و اقتصاد

معارف اسلامی و علوم سیاسی – معارف اسلامی و مد یریت(تمامگرایش ھا) – اد بیات و زبان عربی

معارف اسلامی و الھیات(گرایش فقه و اصول- فلسفه و کلام) – شھرسازی

کارشناسی خبرنگاری(گرایش اقتصاد ی و علوم استراتژیکی) – علوم پایه نظامی

الھیات و معارف اسلامی(گرایش فقه و حقوق اسلامی، فلسفه و حکمت اسلامی)

کارشناسی مد یریت امور بانکی – مد یریت بیمه – مد یریت فرھنگیو ھنری، امور گمرکی

کاردانی امور بیمه – کاردانی مد یریت بازرگانی – روابط سیاسیعلوم سیاسی – فلسفه

علوم سیاسی(گرایش امنیت ملی) – کارد ان فنی برق الکترونیک دریایی کاردان فنی برق مخابرات د ریایی

اقتصاد صنعتی – امور د فتری – تربیت مربی عقید تی و سیاسی– کارشناسی تولید سیما

حقوق – مھند سی فرماند ھی و کنترل ھوایی(تمام گرایش ھا) – معلم فنیبرق – تربیت د بیر فنی عمران

مھند سی ھوانورد ی(ناوبری ھوایی) – کاردانی تکنولوژی ھسته ای– دکترای پیوسته ریاضی

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : moshavergroup.com

مشاغل رشته ریاضی

تحلیل و بررسی آینده شغلی و درآمد 12 شغل پردرآمد و پرطرفدار ریاضی فیزیک در ایران که می تواند سرنوشت شما را در آینده شغلی تان در ایران را

بهترین مشاغل رشته ریاضی

دسته بندی کنکور ریاضی دیدگاه ها ۱

سوالی دارید ؟ با ما تماس بگیرید

تماس با برترین مشاوران از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از سراسر کشور : 909 9075307

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و استفاده از کد تخفیف کلیک کنید

در میان مشاغل رشته ریاضی کدام یک آینده شغلی بهتری خواهند داشت؟ آیا از رشته های پرطرفدار ریاضی چیزی می دانید؟ این ها سوالاتی است که ذهن بسیاری از داوطلبان گروه ریاضی را به خود مشغول کرده است. اگر به دنبال یافتن پاسخ این دست پرسش ها هستید، در این مقاله می توانید با 12 شغل پردرآمد و آینده شغلی رشته ریاضی فیزیک آشنا شوید و از بازار کار آن ها بیشتر بدانید. برای کسب اطلاعات دقیق تر در مورد رشته مورد نظر خود و راههای قبولی می توانید با مشاورین ایران تحصیل تماس بگیرید.

برای اطلاعات بیشتر در رابطه با آخرین رتبه قبولی بهترین مشاغل رشته ریاضی در دانشگاه های روزانه و آزاد از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت با مرکز مشاوره ایران تحصیل تماس حاصل فرمایید.

9099075307 تماس از سراسر کشور و  9099075307 (تماس از استان تهران)

تماس از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد پاسخگویی از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل

فهرست محتوا [نمایش]

بهترین مشاغل رشته ریاضی چه ویژگی هایی دارند؟

اگر از یک کودکی ایرانی پرسیده شود که دوست داری در آینده چکاره شوی، یکی از تکراری ترین جواب ها این است که می خواهم مهندس شوم. کما اینکه ما هم در کودکی چنین رویایی را داشته ایم. به همین دلیل یکی از محبوبترین انتخاب های دانش آموزان در دوران دبیرستان رشته و کنکور ریاضی فیزیک است تا بتوانند به رویاهای خود دست یابند.

اما نباید فراموش کرد مشاغل رشته ریاضی تنها به شاخه های مهندسی ختم نمی شود و در این گروه آزمایشی گرایش های بسیار خوب دیگری وجود دارد که آینده مالی و شغلی خوبی برخوردارند.

البته تصور عمومی که در جامعه وجود دارد این است که تنها در رشته های پرطرفدار ریاضی می توان موفق بود و همین هم باعث شده است که آگاهی چندانی در مورد سایر رشته های وجود نداشته باشد. یک دلیل مهم این امر هم انتخاب و اولویت نفرات برتر کنکور برای چنین رشته هایی است. با تمام این تفاسیر، شناخت چندانی در مورد آینده شغلی رشته ریاضی فیزیک وجود ندارد.

شاید برای تشخیص بهترین رشته های ریاضی یکی از راه ها این باشد که از دیگران پرس و جو و تحقیق کنیم.اما اشکال این کار در این است که اولا ما ممکن است نتوانیم یک جامعه آماری گسترده برای همه رشته ها پیدا کنیم، دوما شاید افراد نتواند آن طور که شاید و باید شما را راهنمایی کنند. بنابراین، تصمیم گرفتیم که در این مقاله بیشتر به این مساله بپردازیم و 12 شغل پردرآمد ریاضی فیزیک در ایران را معرفی کنیم.

برای آشنایی با  نکات مهم نحوه اولویت بندی انتخاب رشته کنکور بر روی لینک کلیک نمایید

محبوبترین مشاغل رشته ریاضی چه ویژگی هایی دارند؟

هر کسی برای انتخاب شغل و رشته تحصیلی خود معیارهایی دارد که ممکن با دیگری متفاوت باشد. اما در گزینش شغل های ریاضی فیزیک، این را مد نظر داشته باشید که شما در آینده غالبا با کارهای محاسباتی و ذهنی سر و کار خواهید داشت که احتمالا پیچیده خواهند بود. بنابراین سعی کنید که با شناخت صحیح استعدادها و علایق خود، بدون در نظر گرفتن تحمیل دیگران، از میان مشاغل رشته ریاضی دست یه انتخاب بزنید و برای رسیدن به آن تلاش نمایید.

ممکن است شما با شرایط کاری شغل هایی مانند مهندسی نفت نتوانید کنار بیایید، اما برای رشته مدیریت بسیار مناسب باشید. بنابراین، شناخت خود حرف اول را در انتخاب رشته می زند. این ذهنیت که داوطلبان گروه ریاضی باید به رشته های مهندسی راه یابند، متاسفانه به طور غلط در جامعه ما وجود دارد. بهمین خاطر هم بسیاری از افراد پس از اینکه به رشته خاصی وارد می شوند، به دلیل نبود علاقه و استعداد نمی توانند بعد از فارغ التحصیلی موفق باشند.

برای اینکه بدانید با کدام رشته سازگاری بیشتری دارید و آینده شغلی رشته ریاضی فیزیک در هر کدام از گرایش ها چگونه است، می توانید در تست شخصیت شناسی ایران تحصیل شرکت کرده و با راهنمایی مشاوران ما بهترین تصمیم را بگیرید.

جهت اطلاع از بازار کار  بهترین رشته های ریاضی لینک را انتخاب نمایید

12 شغل پردرآمد ریاضی فیزیک در ایران

اگر به جامعه خود نگاه کنیم و آمارها را بررسی کنیم، خواهیم دید که در هر گروه آزمایشی، برخی از رشته ها فراوان ترین انتخاب را دارند. در این بین، تعدادی دارای درآمد بالاتری نسبت به سایرین هستند. این قضیه در مورد آینده شغلی رشته ریاضی فیزیک که دغدغه همه علاقه مندان و تحصیلکردگان است نیز وجود دارد. به همین دلیل در ادامه به معرفی پرطرفدارترین رشته های ریاضی می پردازیم.

هر آنچه که باید درباره رشته فیزیک بدانید

مهندسی متالوژی ( علم مواد)

این رشته که مترادف با ریخته گری می دانند، به تولید و ساخت قطعات صنعتی می پردازد. مهندسی متالوژی را نمی توان جزء رشته های پرطرفدار ریاضی دانست، اما علاقه مندان خاص خود را داراست. متالوژی به شناخت خواص، توزیع، استخراج و کاربرد مواد مختلف می پردازد. به نظر رشته چندان مناسبی برای خانم ها به شمار نمی آید، چرا که اغلب محیط های کاری آن در کارگاه ها و آزمایشگاه ها خلاصه می شود.

اما به طور خلاصه می توان گفت که فارغ التحصیلان این رشته در آینده می توانند در كارخانجات توليد فولاد، توليد قطعات صنعتي، توليد خودرو، كارگاه ريخته گري فلزات رنگي، كارگاه ريخته گري قطعات آلياژي، كارخانجات توليد ماشين آلات صنعتي، توليد قطعات فولادي و چدني، و ذوب آهن مشغول به کار شوند.

رشته مهندسی نفت

مهندسی نفت را می توان نگین مشاغل رشته ریاضی و از جمله محبوبترین رشته ها دانست. همچنین، میزان درآمد بالا و جذابیت کاری آن باعث شده است تا در رشته های پرطرفدار ریاضی بین نفرات برتر تبدیل شود. بنابراین می توان گفت که برای قبولی در آن به رتبه عالی نیاز است. مهندسان نفت در اکتشاف، محاسبه، بهره برداری از منابع زیرزمینی مثل نفت و گاز و انتقال آن تخصص دارند.

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : irantahsil.org

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب