انواع هوازدگی علوم هشتم

انواع هوازدگی علوم هشتممهدی

بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

انواع هوازدگی علوم هشتم را از این سایت دریافت کنید.

علوم تجربی هشتم؛ فصل سیزدهم

سروش هشترود/ علوم تجربی آموزش علوم تجربی همگام با برنامه درسی

علوم تجربی هشتم؛ فصل سیزدهم

???? فصل سیزدهم: هوازدگی????

◀️ سـنگها معمولاً محکم و سـخت اند اما به مرور زمان خرد میشوند و به قطعات ریزتـری تبدیـل میگردند. خاک، ماده ارزشمندی ست که قسمت عمده آن حاصل خرد شدن و تجزیه شدن سنگهاست.

⛈ هوازدگی چیست؟

به تغییرات فیزیکی، شیمیایی و زیستی که در سنگ های سطح زمین رخ می‌دهند، هوازدگی می‌گویند.

◀️  انواع هوازدگی: ۱) هوازدگی فیزیکی ۲) هوازدگی شیمیایی ⬅️ هوازدگی فیزیکی:

وقتی که سنگ ها خرد شوند و به قطعات و ذرات کوچکتر تقسیم شوند، هوازدگی فیزیکی رخ می‌دهد.

⏹ نکته: در هوازدگی فیزیکی، ترکیب شیمیایی سنگ تغییر نمی کند اما با کوچک شدن ذرات، سرعت هوازدگی شیمیایی افزایش می یابد.

⏸ عوامل موثر در هوازدگی فیزیکی:

۱) انجماد (یخ زدن) آب در شکاف سنگها

۲) انبساط و انقباض سنگها در اثر تغییرات دما

۳) کاهش فشار لایه های بالایی از روی سنگها

۴) تشکیل بلورهای دیگر در شکاف سنگها

۵) رشد و گسترش ریشه گیاهان در درز و شکاف سنگها

۶) باد ۷) جریان آب

۸) حفر زمین توسط جانداران

۹) فعالیتهای انسانی ⬅️ هوازدگی شیمایی:

در هوازدگی شـیمیایی، ترکیب شیمیایی سنگ و کانیهای سازنده آن عوض میشود و مواد جدیدی به وجود می‌آید.

◀️ عوامل ایجاد هوازدگی شیمیایی:

۱) آب ۲) اکسیژن ۳) کربن دی اکسید ۴) موجودات زنده

???? نکته: آب مهمترین عامل هوازدگی شیمیایی است.

✔️ آب به راحتی بسیاری از کانی ها را در خود حل می کند از این رو عامل اصلی در وقوع هوازدگی شیمیایی است.

✔️ آب با کربن دی اکسید ترکی شده و خاصیت اسیری پیدا میکند و می‌تواند سنگها و کانی ها را در خود حل کند.

✔️ ایجاد غارهای آهکی حاصل انحلال سنگ آهک در آب است.

✔️ باران اسیدی حاصل ترکیب آب خالص با کربن دی اکسید، دی اکسید گوگرد و دی اکسید نیتروژن است. که می تواند کانی های مقاوم را در خود حل کند.

✔️ ترکیب شدن اکسیژن با سنگها که کانیهای آهن دار هم نوعی هوازدگی شیمیایی است. این نوع هوازدگی شیمیایی در مناطق گرم و مرطوب بیشتر دیده می‌شود.

✔️ گیاهان در حال پوسیدگی اسیدهایی تولید می‌کنند که منجر به تخریب سنگها میشوند. این نوع هوازدگی، در محیط های مرطوب و جنگلی بیشتر دیده می‌شود.

✔️ جانداران با عمل تنفس، دی اکسید کربن تولید می کنند که به نوبه خود در چرخه هوازدگی شیمیایی تاثیر گذار است. باکتری های تجزیه کننده عامل ایجاد یک محیط اسیدی برای هوازدگی شیمیایی اند.

???? فواید هوازدگی: ۱) تولید خاک

۲) تولید مصالح ساختمانی مثل شن و ماسه

۳) تشکیل غارهای آهکی

۴) حاصلخیزی خاک ???? معایب هوازدگی:

۱) تخریب نمای ساختمانها

۲) تخریب جاده ها و پلها و تونل ها

۳) زنگ زدن تأسیسات و در و پنجره های آهنی

???? فرسایش:

جابجایی ذرات و قطعات حاصل از هوازدگی مبوسیله عواملی مانند آبهای جاری، باد، یخچال

یا نیروی جاذبه، فرسایش نامیده می‌شود.

⬅️ ذرات شـن و ماسـه ای که در بسـتر رودخانه هاست ممکن اسـت از بلندترین و دورترین قله ها آمده باشند یا تپه های ماسه ای نواحی بیابانی که ممکن است دهها کیلومتر جابه جا شوند، نشانه هایی از فرسایش در سطح زمین اند.

⬅️ سوال:

رسوبات جا بجا شونده به وسیله آبهای جاری چه تفاوتی با رسوبات جا به جا شده با یخچالها دارند؟

???? جواب:

رسوباتی که به وسبلهابهای جاری جا به جا می‌شوند، لبه های تیز خود را از دسـت میدهند و  گردتر میشوند. اما رسـوباتی کـه یخچالهـا حمـل میکننـد، معمولا به هـم برخورد نمیکنند و فقط روی زمین کشیده میشوند و زاویه دار هستند.

???? ترتیب رسوب گذاری در دریاها:

‌ وقتی رودخانه نهشـته ها را به طرف دریاچه یا دریا حمل میکند، پس از اینکه این ذرات به داخل دریا رسـیدند براسـاس اندازه ته نشـین میشوند؛ ابتدا ذرات درشت و سنگین و سپس ذرات ریزتر و سبک‌تر ته نشین می گردند.

???? چرخه سنگها:

ذرات حمـل شـده بـه داخـل دریاها و دریاچه ها، پس از گذشـت سـالهای زیـاد به هم متصل میشـوند و سـنگهای رسـوبی جدیدی را پدید میآورند. برخی از سـنگها از انجماد مواد مذاب تشـکیل میشـوند (سنگهای آذرین) و بعضی در اثر گرما و فشار پدید میآیند (سنگهای دگرگونی).

???? سنگهای موجود در کره زمین در اثر فرایندهـای مختلـفی ماننـد هوازدگـی، انجمـاد مـواد مـذاب و دگرگونی به یکدیگـر تبدیل میشـوند. به این تغییرات، چرخه سنگ گفته میشود.

+ نوشته شده در جمعه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۹ ساعت 23:33 توسط حمزه علی نصیری  | نظرات

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : nasiri706exscince8.blogfa.com

علوم هشتم فصل 13 : هوازدگی

علوم هشتم فصل 13 : هوازدگی در این فصل به هوازدگی، انواع آن و اثرات آن بر طبیعت و همچنین فرسایش و چرخهٔ سنگ پرداخته شده است.

[email protected]

علوم هشتم فصل 13 : هوازدگی

خرید PDF درسنامه این فصل

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF درسنامه تمامی 15 فصل

۵۸,۵۰۰ تومان ۴۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

علوم هشتم فصل 13 : هوازدگی

در این فصل به هوازدگی، انواع آن و اثرات آن بر طبیعت و همچنین فرسایش و چرخهٔ سنگ پرداخته شده است.

هوازدگی و فرسایش باعث تخریب سنگ ها و تشکیل خاک، این موهبت الهی می شوند که باعث تداوم حیات در سطح زمین می گردد.

به طور کلی، تغییرات سطح زمین نتیجه عمل متقابل دو دسته از فرایندهایی است که در درون و بیرون زمین فعال اند.

فرایندهای درونی:

فرایندهای درونی که انرژی خود را از گرمای درون زمین تامین می کنند ، سبب تغییرات سازنده بر روی سطح زمین می شوند

مانند: چین خوردگی ها، آتش فشان ها ، زلزله و …

فرایندهای بیرونی:

فرایندهای بیرونی ، که انرژی خود را از خورشید و گرانش زمین می گیرند وسبب تخریب سطح زمین شده و بلندی ها را ازبین برده و گودی های زمین را پر می کنند. این فرایندها را مخرب می نامند.

مانند: هوازدگی ، فرسایش وحمل ، ته نشینی مواد ( در جهت شیب زمین در اثر نیروی گرانش)

علوم هشتم فصل 13 :

هوازدگی شامل نتیجه فعالیت عوامل فیزیکی ، شیمیایی و طبیعی است که بر سنگ های سطح زمین اثر می کنند .

هوازدگی معمولا موجب تشکیل قشری از مواد نرم و ناپیوسته بر روی سنگ ها می شود و عمل فرسایش ( جابه جایی مواد) را آسان تر می کند.

هوازدگی را با توجه به عوامل ایجاد آن به دو نوع: فیزیکی و شیمیایی تقسیم می کنند.

1-هوازدگی فیزیکی :

در این نوع هوازدگی، بدون این که ترکیب سنگ ها تغییر کند، آن ها به قطعات کوچک تر تبدیل می شوند.

عوامل مختلفی باعث هوازدگی فیزیکی سنگ ها می شوند که مهم ترین آن ها عبارتند از :

الف) یخ بستن آب در درز و شکاف سنگ ها :

با عمل انجماد، تقریبا 9درصد به حجم آب افزوده می شود. این ازدیاد حجم درز ها و شکاف ها را از هم باز می کند.این بازشدگی به تدریج بیشتر شده و سرانجام سنگ به قطعات کوچک تر تبدیل می شود.

 ب) رشد بلور کانی ثانویه :

آب حاوی نمک های محلول ممکن است با ورود به داخل منافذ کوچک سنگ، بر اثر تبخیر به حالت فراسیر شده می رسد

و در نتیجه، نمک های مختلف محلول در خود را به صورت بلور در درزها و حتی فضاهای بین سنگ ها به جای بگذارد.

رشد این بلورهای کوچک به دیواره سنگ فشار آورده و باعث خرد شدن آن می شود.

این عمل شبیه یخ زدگی آب در شکاف سنگ هاست و بیشتر در مناطق خشک و بیابانی که آب به آسانی تبخیر می شود، رواج دارد.

ج) برداشته شدن فشار از روی سنگ ها :

سنگ ها هنگام تشکیل ، تحت فشارهای بسیار زیادی قرار دارند.

هنگامی که این سنگ ها بر اثر بالا آمدگی زمین و فرسایش لایه های بالایی خود در سطح زمین ظاهر می شوند، از این فشارهای زیاد رها شده و منبسط می شوند و به موازات سطح زمین ترک هایی در آن ها ایجاد شده و سنگ پوسته پوسته می شود.

این عمل بیشتر در سنگ های متراکم و به ویژه گرانیت ها و ماسه سنگ ها دیده می شود.

د) انبساط و انقباض سنگ ها براثر تغییرات دما :

تغییرات سریع دما نیز ممکن است باعث تخریب سطحی سنگ ها شود.

در صورت گرم شدن سطح خارجی سنگ، قشر نازکی در خارج آن منبسط می شود در حالی که قسمت های داخلی سنگ گرمای چندانی دریافت نمی کنند.

این تغییرات موجب شکستن و جدا شدن قشر نازکی از سطح خارجی سنگ می شود.

این عمل در مناطق بیابانی که تغییرات دمای شب و روز زیاد است بیش تر دیده می شود.

 ه) فعالیت گیاهان و جانوران حفار و انسان :

ریشه گیاهان برای یافتن مواد معدنی به داخل شکاف سنگ ها رفته و با رشد خود سنگ را متلاشی می کنند.

جانوران حفار مثل موش و موریانه و مورچه و … ،فعالیت های انسانی در زمینه راه سازی و استخراج معادن و … قسمت های داخلی زمین را در معرض عوامل هوازدگی قرار می دهند.

و) آب جاری ( جریان آب رودخانه) و باد هم از عوامل ایجاد هوازدگی فیزیکی می باشند.

این عوامل  از طریق حمل و جابه جایی سنگ های سطح زمین

باعث برخورد آن ها با یکدیگر و همچنین با سنگ های بستر مسیر خود می گردند که نتیجه آن خردشدن و تغییر شکل ذرات می باشد.

2- هوازدگی شیمیایی :

در این نوع هوازدگی، ترکیب سنگ ها و کانی ها تغییر می کند و مواد جدیدی حاصل می شود

عوامل به وجود آورنده هوازدگی شیمیایی عبارتند از : آب ، اکسیژن و کربن دی اکسید و موجودات زنده

آب مهم ترین عامل در هوازدگی شیمیایی است.گر چه آب خالص غیرفعال است ،‌اما وجود مقدار كمی از مواد محلول، آن را فعال می كند.آب به دو روش باعث هوازدگی شیمیایی می شود :

الف)  تركیب كانی ها با آب :

یكی از مهم ترین واكنش های شیمیایی به خصوص در كانی های سیلیكاتی ترکیب کانی ها با آب است .در اثر این واكنش ،‌از فلدسپات ها خاك رس بوجود می آید.

ب) انحلال:

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : faramoallem.com

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب