قیمت موتورسیکلت

قیمت موتورسیکلتقیمت موتورسیکلتقیمت موتورسیکلت

قیمت روز موتورسیکلت در بازار

قیمت موتورسیکلت بنلی

کی وی vieste 249 سال ۱۴۰۱۱۳۶،۰۰۰،۰۰۰
  اس ۱۸۰ سال ۱۴۰۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰
  کی وی ۱۵۰ سال ۱۴۰۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰
  لئونچینو ۲۴۹ سال ۱۴۰۱۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  اس ۲۴۹ سال ۱۴۰۱۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰
  تی ان تی ۲۵ ان سال ۱۴۰۱۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
  تی ان تی ۲۵۰۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  تی ان تی نیو ۱۵۰ سال ۱۴۰۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  تی ار کی ۲۴۹ سال ۱۴۰۰۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
  وی زد ۱۲۵ سال ۱۴۰۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰
  تی ان ۲۵۰ سال ۱۴۰۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰

قیمت کویر موتور

اس تی ۳ ۲۳۰ سال ۱۳۹۹۶۳,۵۰۰,۰۰۰
  مگلی ۲۰۰ ار سال ۱۳۹۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰
  اس ۲ کی لس سال ۱۳۹۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  اس ۲ کی لس سال ۱۴۰۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰
  125 ایکس۲ سال ۱۳۹۹۶۳,۵۰۰,۰۰۰
  مینی ام تی دو ۷۰ سال ۱۳۹۹۲۵,۵۰۰,۰۰۰
  248 تی دو سال ۱۳۹۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰
  سی دو ۲۴۹ سال ۱۳۹۹۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰
  ان آ ۱۸۰ سال ۱۳۹۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰

قیمت موتور سیکلت گلکسی

اس ار ۲۰۰ سال ۱۴۰۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰
  جی ۲۰۰ سال ۱۴۰۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰
  ان آ ۱۸۰ سال ۱۴۰۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  ایکس۱۲۵ سال ۱۳۹۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰
  اف ایکس ۱۵۰ سال ۱۴۰۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  اس ار ۱۳۰ سال ۱۳۹۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰
  ان اچ ۱۸۰ سال ۱۴۰۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  ای تی ۱۵۰۰ سال ۱۳۹۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰
  جی ایکس ۲۵۰۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰
  اس وای ام ۱۲۵ ایکس ۱۲۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  اس وای ام ۱۳۰ اس ار۳۶,۰۰۰,۰۰۰
  سی ال ۱۵۰ سال ۱۴۰۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰
  اس وای ام ۱۸۰ ان اچ ۱۸۳۶۲,۹۰۰,۰۰۰
  اس وای ام ۱۵۰ اف ایکس ۱۴۹۶۲,۸۰۰,۰۰۰
  اس وای ام ۲۰۰ اس ار ۱۹۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰

قیمت وسپا

وسپا GTS SUPER 249310,۰۰۰,۰۰۰
  وسپا SPRINT NOTTE 150295,0۰۰,۰۰۰
  وسپا GTS 249294,000,۰۰۰
  وسپا GTS HPE 249342,000,۰۰۰
  وسپا GTS SUPER NOTTE 249330,000,۰۰۰
  وسپا GTS SUPER SPORT 249318,000,۰۰۰
  وسپا GTS TOURING 249305,000,۰۰۰
  وسپا GTS YACHT CLUB 249325,000,۰۰۰
  وسپا PRIMAVERA 150250,000,۰۰۰
  وسپا PRIMAVERA S 150275,۰۰۰,۰۰۰
  وسپا PRIMAVERA TOURING 150258,000,۰۰۰
  وسپا PRIMAVERA YACHT CLUB 150260,۰۰۰,۰۰۰
  وسپا SPRINT S 150287,000,۰۰۰

تازه ترین اخبار و ویدیوهای خودرویی را در کانال تلگرام، آیگپ و اینستاگرام اسب بخار دنبال کنید.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب