حول یعنی چه

حول یعنی چهمهدی

بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

حول یعنی چه را از این سایت دریافت کنید.

معنی حول

معنی واژهٔ حول در فرهنگ فارسی معین به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه‌یاب

حول

فرهنگ فارسی معین

(حُ) [ ع . ] 1 - (اِمص .) قدرت ، توانایی . 2 - (اِ.) قوه ، نیرو. 3 - پیرامون ، گرداگرد. 4 - سال ، سنه . ج . احوال .

جست‌وجوی حول در واژه‌نامه‌های دیگر

نگارش معنی دیگر برای حول

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : vajehyab.com

حول

معنی حول - معانی، لغت نامه دهخدا، فرهنگ اسم ها، فرهنگ معین و عمید، مترادف و متضاد و ... در فرهنگ لغت آبادیس - برای مشاهده کلیک کنید

حول

/howl/

مترادف حول: توان، توانایی، قدرت، قوت، نیرو، جودت نظر، اطراف، پیرامون، جهات، گرداگردبرابر پارسی: در مورد، پیرامون

لغت نامه دهخدا

حول. [ ح َ ] ( ع اِ ) سنة. عام. سال. ج ، احوال ، حوول ( منتهی الارب ) ( اقرب الموارد )، حول ، بضم حاء. || توانایی.( از ناظم الاطباء ) ( منتهی الارب ) ( اقرب الموارد ). قوه و قدرت بر تصرف. || حذاقت و تیزبینی. ( اقرب الموارد ) ( ناظم الاطباء ). || حیله. ( منتهی الارب ). || بازگشت. ( غیاث ) ( آنندراج ). || جنبش. ( مهذب الاسماء ): گویند: لاحول ، جنبش نیست. ( مهذب الاسماء ). || حرکت. ( منتهی الارب ) ( اقرب الموارد ): لا حول و لا قوة الا باﷲ؛ ای لا حرکة و لا قوة الا بمشیةاﷲ. ( اقرب الموارد ). || پیرامون. ( منتهی الارب ). جهان محیط به چیزی و گاهی گویند: حَولَیه. ( اقرب الموارد ). گرد. پیرامن. دور.

- حول قطبی ؛ آنچه بر اطراف قطب است : کواکب حول قطبی. نواحی حول قطبی. ( یادداشت مرحوم دهخدا ).

|| ( مص ) تمام و کامل شدن سال. ( منتهی الارب ) ( اقرب الموارد ). حال الحول. ( منتهی الارب ). || گذشتن سال بر چیزی. ( منتهی الارب ) ( اقرب الموارد ): حال علیه الحول حولا و حُوولاً. || گذشتن بر سرای سالها یا یک سال. ( منتهی الارب ). || بجای دیگر گشتن.( منتهی الارب ) ( اقرب الموارد ): حال الی مکان آخر حولاو حوولا. ( منتهی الارب ) ( اقرب الموارد ). || تحول از حالی بحال دیگر. ( اقرب الموارد ). گشتن از حالی بحالی. ( ترجمان جرجانی ). || دگرگون شدن از حالت استواء به اعوجاج. ( اقرب الموارد ). || برگشتن گونه روی و سیاه گردیدن. ( منتهی الارب ). || جنبیدن. ( منتهی الارب ) ( اقرب الموارد ). || بازگردیدن. ( غیاث ). || برگشتن کمان از حالت اول و کژ گردیدن. || برگشتن از عهد. || برجستن بر پشت ستور و برنشستن. ( منتهی الارب ) ( اقرب الموارد ). || یک ساله شدن کودک. || حایل شدن میان دو چیز.( منتهی الارب ). جدا کردن. ( ترجمان جرجانی ). جدایی افکندن. ( تاج المصادر بیهقی ).

حول. [ ح َ وَ ] ( ع اِ ) حایل میان دو چیز. ( منتهی الارب ). || ( مص ) احول شدن چشم. ( منتهی الارب ). کج بین شدن. ( غیاث ). لوچ شدن. دوبین شدن. || بودن سپیدی در دنباله چشم و سیاهی در کنج آن یا بودن چشم برابر بینی یا بودن سیاهه سوی دنباله یا بودن چشم بطوری که گویا می بیند بسوی ابرو یا مایل بودن سیاهه بسوی دنباله و فعل آن از باب سمع است. ( منتهی الارب ). فهو احول و هی حولاء. ج ، حول. ( اقرب الموارد ). || ( اِمص ) کژچشمی. کاجی. لوچی. دوبینی. احولی. ( یادداشت مرحوم دهخدا ). حول از عیوب طبیعی است. رجوع به صبح الاعشی ج 2 ص 24 شود.

بیشتر بخوانید ...

فرهنگ فارسی

قوه، قدرت، حرکت، جودت نظر، سال، پیرامون، لوچ بودن چشم، نزدیک بودن سیاهی چشم بسمت بینی

۱ - ( اسم ) قوت قدرت توانایی . ۲ - جودت نظر . ۳ - ( اسم ) قوه نیرو . ۴ - سال سنه . جمع : احوال . ۵ - پیرامون گرداگرد .

جمع حیله بمعنی جودت نظر و حذاقت برگشتن .

فرهنگ معین

(حُ ) [ ع . ] ۱ - (اِمص . ) قدرت ، توانایی . ۲ - (اِ. ) قوه ، نیرو. ۳ - پیرامون ، گرداگرد. ۴ - سال ، سنه . ج . احوال .

(حَ وَ ) [ ع . ] (مص ل . ) کج بین شدن .

(حِ وَ ) [ ع . ] (مص ل . ) رفتن از جایی به جایی .

فرهنگ عمید

نزدیک بودن سیاهی چشم به سمت بینی، لوچ بودن چشم، لوچی، کج بینی.

۱. = * حول وحوش

۲. (حرف اضافه ) دربارۀ.

۳. (اسم مصدر ) قوه، قدرت.

۴. [قدیمی] سال. * حول وحوش:

۱. [عامیانه] اطراف، جوانب، و پیرامون چیزی یا جایی.

۲. [مجاز] دربارۀ.

واژه نامه بختیاریکا

پَله

دانشنامه اسلامی

[ویکی الکتاب] معنی حَوْلِ: سال - پیرامون(در عبارت "حَافِّینَ مِنْ حَوْلِ ﭐلْعَرْشِ ")

معنی طَائِفٌ: دور زن - گردنده - بلایی فراگیر(طائف عذاب ، آن عذابی است که در شب رخ دهد و منظور از "طَائِفٌ مِّنَ ﭐلشَّیْطَانِ " وسوسه های شیطان است یا طائف از شیطان آن شیطانی است که پیرامون قلب آدمی طواف میکند تا رخنهای پیدا کرده وسوسه خود را وارد قلب کند یا آن وسو...

تکرار در قرآن: ۲۵(بار)

تغیّر و انفصال. راغب گوید: اصل حول تغیّر شی‏ء و انفصال آن از دیگری است. به اعتبار تغیّر گویند: «حال الشی‏ء یحول» و به اعتبار انفصال گویند: «حال بینی و بینک» سال را از آن حول گویند که متغیّر است و انقلاب و دوران دارد. جانب و طرف شی‏ء را حول گویند که می‏تواند به آن متحوّل شود و برگردد. حال انسان و غیر انسان همان امور متغیّره است در نفس و جسم و مال (مثل صحت، شادی، ثروت و...) حول انسان نیروی اوست در یکی از امور فوق که متحوّل و متغیّر است. (به اختصار) طبرسی ذیل آیه 232 بقره گوید: حول به معنی سال است و آن از انقلاب مأخوذ است گوئی: «حال الشی‏ء عمّا کان علیه» شی‏ء از حال خود منقلب شد و گفته‏اند که از انتقال اخذ شده که گوئی: تحوّل عن المکان: از مکان منتقل شد. حال که معنی اصلی و مفردات آن معلوم شد لازم است به چند آیه اشاره شود. * بدانید که خدا میان شخص و قلبش حائل و فاصله می‏شود چون خدا مالک انسان و هر چیز است قادر است که شخص چیزی را اراده‏اش را عوض کند. * اگر خشن وسنگدل می‏بودی از دور تو پراکنده می‏شدند. اینجاست که حول به معنی دور و اطراف آمده و علّت این تسمیه چنانکه گذشت آن است که شخص می‏تواند به جانب خود منتقل شود. همچنین آیه و غیره. * . «وصیّد» مفعول فعل مقدّر است یعنی «لیوصوا وصیّة» معنی آیه چنین می‏شود: آنانکه از دنیا می‏روند و زنانی از خود می‏گذاریند. برای زنان خویش متاعی تا یکسال وصیّت کنند آن گاه ورثه زنان را از خانه متوفّی خارج شوند برای شما خودشان خارج شوند برای شما گناهی نیست.... گفته‏اند: این حکم پیش از تشریع عدّه وفات وارد بود و آیات ارث که برای زنان هشت یک و چهار یک معین کرد همچنین عدّه وفات که چهار ماه و ده روز تعیین شد، این حکم را نسخ کرده است. در تفسیر عیاشی نقل کرده که راوی از امام علیه السلام از حکم این پرسید. فرمود این آیه منسوخ است به آیه «یَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَ عَشْراً» و نیز به آیه میراث. و ایضاً نظیر آن را از ابو بصیر نقل می‏کند . از فیض کاشانی ره در توضیح روایت نقل کرده‏اند که: تربّص یکساله با آیه ارث نسخ شده است و آیه عدّه وفات هر چند قبل از این آیه واقع است ولی از حیث نزول بعد از این آیه است. (آیه عدّه وفات 234 بقره است). نا گفته نماند اگر شیعه و اهل سنّت به منسوخ بودن آیه تصریح نکرده بودند و روایاتی در این زمینه نقل نمی‏شد ممکن بود که گفته شود: این آیه مطلب دیگری را می‏رساند و آن این است که شخص می‏تواند وصیّت کند زنش پس از فوت او یک سال از خانه خارج نشود و از مال شوهر در این مدّت ارتزاق نماید و ورثه قدرت اخراج او را در آن مدّت ندارند و اگر خودش نماند و خارج شود و ازدواج نماید بر ورثه حرجی نیست . طبرسی در ذیل آیه فرموده: علماء اتفاق کرده‏اند که این آیه منسوخ است و امام صادق علیه السلام فرموده: در جاهلیّت چون مردی از دنیا می‏رفت از اصل مال به زن او یک سال تمام انفاق می‏شد سپس بدون میراث اخراج می‏گردید پس آیه ربع و ثمن آن را نسخ کرد و به زن از نصیب خودش داده می‏شود و نیز از آن حضرت نقل است که: این آیه را آیه یَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفَسِهِنّن اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَ عَشْراً» و آیه مواریث نسخ کرده است . در المنار آنچه را که به نظر ما آمده از ابو مسلم نقل می‏کند که قول ابومسلم را پسندیده و نسخ را نفی کرده است . احتمال دیگری به نظر نگارنده می‏رسد و آن این است که امام علیه السلام فرموده: و جول حکم این آیه به وسیله آیه ارث و عدّه وفات نسخ شده است ولی جواز و بهتر بودن آن در صورتیکه مرد وصیّت کند و زن عمل نماید از بین نرفته است . در هر حال باید دانست که مضمون این آیه مدّتی حکم زنان اسلامی بوده است . * مادران فرزندان خود را دو سال تمام شیر می‏دهند این برای کسی است که بخواهد شیر دادن را تمام و کامل کند. یعنی اگر مادران نخواهند شیر تمام بدهند می‏توانند کمتر از دو سال بدهند. محقّق در سرایع فرموده: نهایت رضاع دو سال است و جایز است به بیست و یک ماه اکتفا شود و کمتر از آن جایز نیست و اگر کسر کند بر فرزند جور کرده است ولی می‏شود یک ماه دو ماه از دو سال زیاد شیر بدهد. این فتوی مضمون روایاتی است که از اهل بیت علیهم السلام نقل شده از آن جمله سماعة از امام صادق علیه السلام نقل کرده فرموده: شیر دادن بیست و یک ماه است. هر چه از آن ناقص گردد بر طفل ظلم است. در حدیث دیگری ار آن حضرت نقل است: واجب در رضاع بیست و یک ماه است هر چه از آن نقص شود از شیردهنده است (نه از شریعت) و اگر بخواهد شیر تمام بدهد دو سال کامل است (وسائل کتاب نکاح ابواب احکام اولاد باب 70). نا گفته نماند: غرض از تفصیل این بحث، جمع ما بین این آیه و آیه است. این آیه مدت حمل و رضاع را سی ماه معیّن می‏کند. و با حذف دو سال اقلّ مدّت حمل شش ماه می‏شود. شیخ مفید در ارشاد نقل می‏کند: زنی را پیش عمر آوردند که در شش ماه زائیده بود. عمر خواست او را سنگسار کند «به خیال آنکه زنا کرده چون لازم بود در 9 ماه بزاید) امیر المؤمنین علیه السلام به عمر گفت: اگر این زن به حکم کتاب خدا مخاصمه کنئ بر تو غالب آید. خدا فرماید: «وَ حَمْلُهُ وز فِصالُهُ ثَلثُونَ شَهْراً» و فرماید: «وَالْولِداتُ یُرْضِعْنَ اَوْلادَهُنَّ حَوْلَیْنِ لِمَنْ اَرادَاَنْ یُتِمُّ الرِّضاعَةَ» چون زن دو سال تمام شیر دهد و شیر دادن و باز کردن از شیر سی ماه باشد مدّت حمل او شش ماه باشد مدّت حمل او شش ماه خواهد بود. عمر چون این بشیند زن را رها کرد. با این حکم (اقل مدّن حمل) ثابت شد صحابه و تابعین بدان عمل کردند و فعلا نیز چنین است (ارشاد فصل قضایای آن حضرت در زمان عمر). علّامه امینی این نادره را درج 6 الغدیر ص 96 به بعد در سه صورت از کتب اهل سنت نقل کرده است و در همانجاست که عمر گفت: «لولا علی لهلک عمر». امام علیه السلام از جمع این دو آیه اقلّ مدّت حمل را بیان فرموده است. استفاده دیگری که می‏شود از جمع دو آیه فوق کرد آن است که بگوئیم مراد از سی ماه، در آیه مجموع دوران رضاع واجب و اکثر مدّت حمل است . اکثر مدّت نه ماه و رضاع واجب بیست یک ماه است و جمعاً سی ماه می‏شود و می‏توان گفت که هر دو مطلب در آیتین ملحوظ است. النهایه استفاده امام صلوات اللّه علیه از منطوق آیه و آنچه ما گفتیم از مفهوم آیه است . * حول (بر وزن عنب) اسم فعل است به معنی انتقال چنانکه در اقرب گفته در بهشت همیشگی اند و انتقال از آن را نمی‏خواهند. اینکه فرموده: مایل به انتقال نمی‏شوند دلیل آن است که در زندگی بهشتی خستگی و ملامت نیست در زندگی دنیا هر قدر که عالی و مرفّه باشد لذّت یکنواخت خسته کننده و ملال ندارد بلکه همیشه تازه و دلپسند است. آیه فوق در نوبت خود دقیق و قابل دقّت است کدام لذّات و کدام عیش دنیوی است که انسان از ادامه آن خسته نشود و یکنواخت بودنش از رونق نیاندازد؟. * «حیلة» به معنی چاره است که شخص در تدبیر کارش به آن منتقل می‏شود و آن یک نوع تغیّر و انفصال از حال اوّلی است نه به علاجی قادراند و نه به راهی راه می‏یابد. * تحویل: به معنی انتقال و نقل هر دوآمده است قادر نیستند ضرر را از شما به دور کنند و نه به دیگری انتقال دهند. «تحویل» در این آیه متعدی به کار رفته است . * . می‏شود که تحویل در آیه لازم و به معنی انتقال باشد یعنی به روش خدا هرگز تبدیلی و انتقالی نخواهی یافت تبدیل چنانکه المیزان گوید آن است که عافیت و نعمت به جای عذاب گذاشته شود و تحویل آن است که عذاب (مثلا) از قوم مستحق به غیر مستحق انتقال یابد. رجوع شود به «سنّة» در اقرب الموارد گفته: تحویل لازم و متعدی هر دو آمده است .

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : abadis.ir

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب