لیزر اندولیفت بعداز تزریق ژل و بوتاکسدر این ویدئو به این سوال پاسخ داده می‌شود که آیا بعداز تزریق ژل و بوتاکس میتوان اندولیفت کرد؟...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب