اخبار مهدی طارمی | پرسپولیس | آهنگ مهدی طارمی برای پرسپولیسمهدی طارمی در یک اقدام زیبا، پیراهن خود در پورتو را امضا کرد و به مزایده گذاشت تا مبلغ فروش آن، خرج یک هوادار معلول پورتو شود

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب