تاثیر اندولیفت و هایفو در لیفت صورت یا ذوب چربیدر این ویدئو به این سوال پاسخ داده می‌شود که برای لیفت صورت یا ذوب چربی های تزریق شده قدیمی، اندولیفت موثرتر است یا هایفو؟...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب