فیلم درگیری در هواپیما قشم ایر و کتک زدن مسافر توسط مهماندار
https://iranchetor.com/wp-content/uploads/2022/08/video_2022-08-15_11-40-30.mp4

کتک زدن مسافر پرواز نجف-تهران توسط مهماندار هواپیمایی قشم ایر

????این اقدام درحالی است که پرواز مذکور با تاخیر ۶ ساعته نجف را به مقصد تهران ترک کرده است.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب