ملکه بعدی انگلستان | جانشین ملکه الیزابت دوم | جانشین ملکه انگلیس کیستملکه بعدی انگلستان | جانشین ملکه الیزابت دوم | جانشین ملکه انگلیس کیست و فوت و مرگ ملکه الیزابت دوم . ملکه الیزابت اول مرد و ملکه الیزابت مرد در ادامه مطلب.

امروز 1401 ملکه انگلیس ملکه الیزابت دوم فوت کرد و درگذشت و مقامات انگلیس دنبال ملکه بعدی و جانشین هستند.

چند رسانه ابتدا از مرگ الیزابت دوم خبر دادند، اما آن را به «وضعیت نگران کننده ملکه انگلیس» تغییر دادند.

کاخ باکینگهام هم تا کنون این خبر را تأئید نکرده است.

درآمد واقعی روزانه 1 میلیون تومان

درآمد واقعی روزانه 1 میلیون تومان


مشاهده ویدئو

تبلیغ

هواپیمای حامل ۷ نفر از اعضای خاندان سلطنتی در فرودگاه آبردین بر زمین نشست.

رئیس مجلس عوام انگلیس هم اکنون با قطع سخنرانی مرسوم خود، پیامی را برای ملکه کشورش قرائت کرد.

با انتشار این اخبار احتمال مرگ ملکه الیزابت دوم قوت گرفت؛ اما منابع رسمی مربوط به کاخ باکینگهام تا کنون در این باره بیانیه ای صادر نکرده اند.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب