پیج ملکه الیزابت | پیج اصلی اینستاگرام ملکه انگلیسپیج ملکه الیزابت | پیج اصلی اینستاگرام ملکه انگلیس و پیج مگان مارکل و اینستاگرام کیت میدلتون در ادامه مطلب.

امروز 1401 ملکه انگلیس ملکه الیزابت دوم فوت کرد و درگذشت و این خبر در پیج اصلی اینستاگرام ملکه انگلستان منتشر شد.

چند رسانه ابتدا از مرگ الیزابت دوم خبر دادند، اما آن را به «وضعیت نگران کننده ملکه انگلیس» تغییر دادند.

کاخ باکینگهام هم تا کنون این خبر را تأئید نکرده است.

قرار دادن یک فیلم ضبط شده به عنوان لایو اینستاگرام از طریق OBS

قرار دادن یک فیلم ضبط شده به عنوان لایو اینستاگرام از طریق OBS


مشاهده

تبلیغ

هواپیمای حامل ۷ نفر از اعضای خاندان سلطنتی در فرودگاه آبردین بر زمین نشست.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب