۴۱ مدل دامن ۲۰۲۲ جدید و بسیار جذاب مجلسی، بلند، کوتاه و خانگیاینبار برایتان ۴۱ مدل دامن ۲۰۲۲ – ۱۴۰۱ جدید و بسیار جذاب زنانه و دخترانه را از بین مدلهای مجلسی و خانگی در طرحهای بلند، کوتاه، میدی، تنگ، کلوش و پلیسه آماده کردیم.

مدل دامن ۲۰۲۲ فوق العاده شیکمدل دامن ۲۰۲۲ فوق العاده شیک

مدل دامن ۲۰۲۲ فوق العاده شیک

مدل دامن ۲۰۲۲

همانطور که عنوان کردیم جدیدترین مدلهای دامن ۲۰۲۲ – ۱۴۰۱ را برای شما خانم های شیک پوش و با کلاس آماده کردیم تا با انتخابی مناسب از میان آنها بیش از پیش خوش ظاهر به نظر برسید. در ادامه توجه شما را به دیدن این مدلهای زیبا جلب می نماییم.

دامن مجلسی ۲۰۲۲ بسیار زیبای بلند کمر پاپیون داردامن مجلسی ۲۰۲۲ بسیار زیبای بلند کمر پاپیون دار

دامن مجلسی ۲۰۲۲ بسیار زیبای بلند کمر پاپیون دار

ست بسیار جذاب لباس زنانه همراه با دامن کوتاه جلو دکمه دارست بسیار جذاب لباس زنانه همراه با دامن کوتاه جلو دکمه دار

ست بسیار جذاب لباس زنانه همراه با دامن کوتاه جلو دکمه دار

مدل دامن پلیسه دار بسیار لاکچری برای مهمانی هامدل دامن پلیسه دار بسیار لاکچری برای مهمانی ها

مدل دامن پلیسه دار بسیار لاکچری برای مهمانی ها

دامن کلوش گلدار 2022 میدی مدل جدیددامن کلوش گلدار 2022 میدی مدل جدید

دامن کلوش گلدار ۲۰۲۲ میدی مدل جدید

مدل دامن دخترانه کوتاه به همراه ست زیبای آنمدل دامن دخترانه کوتاه به همراه ست زیبای آن

مدل دامن دخترانه کوتاه به همراه ست زیبای آن

دامن مدل لنگی طرح جدید برای خانمهای اسپرت پوشدامن مدل لنگی طرح جدید برای خانمهای اسپرت پوش

دامن مدل لنگی طرح جدید برای خانمهای اسپرت پوش

دامن مجلسی جدید بسیار زیبای بلند چاکدار سفید رنگدامن مجلسی جدید بسیار زیبای بلند چاکدار سفید رنگ

دامن مجلسی جدید بسیار زیبای بلند چاکدار سفید رنگ

دامن جنس لمه کوتاه برای مجالس و مهمانیهادامن جنس لمه کوتاه برای مجالس و مهمانیها

دامن جنس لمه کوتاه برای مجالس و مهمانیها

دامن چهارخونه مشکی سفید جیب دار مدل جدیددامن چهارخونه مشکی سفید جیب دار مدل جدید

دامن چهارخونه مشکی سفید جیب دار مدل جدید

ست مانتو دامن فوق العاده جذاب برای خانم های شیک پوشست مانتو دامن فوق العاده جذاب برای خانم های شیک پوش

ست مانتو دامن فوق العاده جذاب برای خانم های شیک پوش

مدل دامن زنانه بلند مجلسی مشکی رنگمدل دامن زنانه بلند مجلسی مشکی رنگ

مدل دامن زنانه بلند مجلسی مشکی رنگ

دامن جدید دخترانه فانتزی مدل کوتاه برای جشن هادامن جدید دخترانه فانتزی مدل کوتاه برای جشن ها

دامن جدید دخترانه فانتزی مدل کوتاه برای جشن ها

شیکترین مدل دامن لی دخترونه با ستی جذابشیکترین مدل دامن لی دخترونه با ستی جذاب

شیکترین مدل دامن لی دخترونه با ستی جذاب

.u815a5104a9c138e4aa927b90ecd99578 , .u815a5104a9c138e4aa927b90ecd99578 .postImageUrl , .u815a5104a9c138e4aa927b90ecd99578 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u815a5104a9c138e4aa927b90ecd99578 , .u815a5104a9c138e4aa927b90ecd99578:hover , .u815a5104a9c138e4aa927b90ecd99578:visited , .u815a5104a9c138e4aa927b90ecd99578:active { border:0!important; } .u815a5104a9c138e4aa927b90ecd99578 .clearfix:after { content: ""; display: table; clear: both; } .u815a5104a9c138e4aa927b90ecd99578 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #E67E22; } .u815a5104a9c138e4aa927b90ecd99578:active , .u815a5104a9c138e4aa927b90ecd99578:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #D35400; } .u815a5104a9c138e4aa927b90ecd99578 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u815a5104a9c138e4aa927b90ecd99578 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #ECF0F1; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u815a5104a9c138e4aa927b90ecd99578 .postTitle { color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u815a5104a9c138e4aa927b90ecd99578 .ctaButton { background-color: #D35400!important; color: #ECF0F1; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://donoghte.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u815a5104a9c138e4aa927b90ecd99578:hover .ctaButton { background-color: #E67E22!important; } .u815a5104a9c138e4aa927b90ecd99578 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u815a5104a9c138e4aa927b90ecd99578 .u815a5104a9c138e4aa927b90ecd99578-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u815a5104a9c138e4aa927b90ecd99578:after { content: ""; display: block; clear: both; }
  ۳۳ مدل سارافون دخترانه و زنانه ۲۰۲۲ بسیار شیک مجلسی و اسپرت

جدیدترین دامن مجلسی پلیسه بسیار خوشرنگجدیدترین دامن مجلسی پلیسه بسیار خوشرنگ

جدیدترین دامن مجلسی پلیسه بسیار خوشرنگ

دامن تنگ کره ای طرح میدی سال ۲۰۲۲دامن تنگ کره ای طرح میدی سال ۲۰۲۲

دامن تنگ کره ای طرح میدی سال ۲۰۲۲

مدل دامن جدید با کمربند ظریف در اینستاگراممدل دامن جدید با کمربند ظریف در اینستاگرام

مدل دامن جدید با کمربند ظریف در اینستاگرام

دامن گیپور بینهایت شیک مشکی رنگ کلوش داردامن گیپور بینهایت شیک مشکی رنگ کلوش دار

دامن گیپور بینهایت شیک مشکی رنگ کلوش دار

دامن طرح پلنگی چاک دار ۲۰۲۲ بسیار زیبادامن طرح پلنگی چاک دار ۲۰۲۲ بسیار زیبا

دامن طرح پلنگی چاک دار ۲۰۲۲ بسیار زیبا

مدل جدید دامن گل دار ایرانی ۱۴۰۱مدل جدید دامن گل دار ایرانی ۱۴۰۱

مدل جدید دامن گل دار ایرانی ۱۴۰۱

جدیدترین دامن میدی مجلسی کرپجدیدترین دامن میدی مجلسی کرپ

مدل دامن میدی مجلسی کرپ جدید

جدیترین مدل دامن شلواری چشم نواز برای مهمانیهاجدیترین مدل دامن شلواری چشم نواز برای مهمانیها

جدیترین مدل دامن شلواری چشم نواز برای مهمانیها

دامن مدل جلو کوتاه پشت بلند بسیار لاکچریدامن مدل جلو کوتاه پشت بلند بسیار لاکچری

دامن مدل جلو کوتاه پشت بلند بسیار لاکچری

مدلهای اینستاگرامی

دامن راه راه خوش استایل از کالکشنهای جدید سال ۲۰۲۲دامن راه راه خوش استایل از کالکشنهای جدید سال ۲۰۲۲

دامن راه راه خوش استایل از کالکشنهای جدید سال ۲۰۲۲

انواع مدل دامنهای خانگی و مجلسی 2022انواع مدل دامنهای خانگی و مجلسی 2022

انواع مدل دامنهای خانگی و مجلسی ۲۰۲۲

مدل دامن بلند قرمز رنگ برای خانم های شیک پسندمدل دامن بلند قرمز رنگ برای خانم های شیک پسند

مدل دامن بلند قرمز رنگ برای خانم های شیک پسند

دامن کوتاه خانگی جیب دار راحت و شیکدامن کوتاه خانگی جیب دار راحت و شیک

دامن کوتاه خانگی جیب دار راحت و شیک

دامن خال خالی مدل جدید اینستادامن خال خالی مدل جدید اینستا

دامن خال خالی مدل جدید اینستا

دامن بلند طرح گلدار بسیار زیبای ۲۰۲۲دامن بلند طرح گلدار بسیار زیبای ۲۰۲۲

دامن بلند طرح گلدار بسیار زیبای ۲۰۲۲

دامن مجلسی بلند شیک چاکدار جدیددامن مجلسی بلند شیک چاکدار جدید

دامن مجلسی بلند شیک چاکدار جدید

دامن پلیسه با استایل جذاب پاییزی ۲۰۲۲دامن پلیسه با استایل جذاب پاییزی ۲۰۲۲

دامن پلیسه با استایل جذاب پاییزی ۲۰۲۲

دامن جین اسپرت برای دختر خانم های جوان با طراحی متفاوتدامن جین اسپرت برای دختر خانم های جوان با طراحی متفاوت

دامن جین اسپرت برای دختر خانم های جوان با طراحی متفاوت

دامن مشکی کوتاه زنانه ترک مدل ۲۰۲۲دامن مشکی کوتاه زنانه ترک مدل ۲۰۲۲

دامن مشکی کوتاه زنانه ترک مدل ۲۰۲۲

دامن بلند مجلسی ۲۰۲۲ کلوش داردامن بلند مجلسی ۲۰۲۲ کلوش دار

دامن بلند مجلسی ۲۰۲۲ کلوش دار

مدل جدید دامن گیپور مجلسی بسیار با کلاسمدل جدید دامن گیپور مجلسی بسیار با کلاس

مدل جدید دامن گیپور مجلسی بسیار با کلاس

دامن اسپانیایی جدید گل گلی ۲۰۲۲دامن اسپانیایی جدید گل گلی ۲۰۲۲

دامن اسپانیایی جدید گل گلی ۲۰۲۲

دامن شلواری بسیار زیبای پاییزه برای شیک پسنداندامن شلواری بسیار زیبای پاییزه برای شیک پسندان

دامن شلواری بسیار زیبای پاییزه برای شیک پسندان

دامن جین (لی) بلند برای استایلهای اسپرتدامن جین (لی) بلند برای استایلهای اسپرت

دامن جین (لی) بلند برای استایلهای اسپرت

مدل دامن گشاد سرمه ای رنگ با جنس مخمل ضخی
   	 </div>
   </div>
         	<div class=

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب