وضعیت آب و هوای اهر

وضعیت آب و هوای اهرمهدی

بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

وضعیت آب و هوای اهر را از این سایت دریافت کنید.

پیش بینی آب و هوا در اهر شهر

پیش بینی آب و هوا در اهر شهر

پیش بینی آب و هوا در اهر شهر

3 ساعت\6 ساعت ابزارک ها تنظیمات فارسی

ایرانآذربایجان شرقیاهر

پیش بینی آب و هوا در اهر شهر

زمان کنونی در اهر:

چهار شنبه, 6 جولای 2022

0 0 : 5 9 ۱۵ تیر ۱۴۰۱

خورشید:   طلوع خورشید 06:04, غروب 20:49.ماه:   طلوع ماه 12:46, غروب ماه 00:41, فاز ماه: در سه ماهه اول خود را

میدان ژئومغناطیس: طوفان کوچک

شب+11...+13 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم ملایم, شمال شرق, سرعت 2

گشتاور های باد: 5 رطوبت نسبی: 59-61% ابری: 0% فشار اتمسفر: 865 دید: 100%

صبح+10...+19 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم تازه, شمال شرق, سرعت 2-9

گشتاور های باد: 14 رطوبت نسبی: 29-61% ابری: 7%

فشار اتمسفر: 864-868

دید: 100%

ظهر+21...+23 °Cتا حدودی ابری

باد: وزش نسیم تازه, شمال شرق, سرعت 8-9

گشتاور های باد: 15 رطوبت نسبی: 25-27% ابری: 34%

فشار اتمسفر: 867-868

دید: 100%

عصر+16...+22 °Cتا حدودی ابری

باد: وزش نسیم معتدل, شرق, سرعت 3-8

گشتاور های باد: 14 رطوبت نسبی: 26-42% ابری: 68%

فشار اتمسفر: 867-868

دید: 100% بیشتر ...

چهار شنبه, 6 جولای 2022 در اهر آب و هوا خواهد بود:

در طول شب درجه حرارت هوا قطره به +11...+13°C، نقطه شبنم: +1,7°C؛ نسبت درجه حرارت، سرعت باد و رطوبت: کمی خشک برای برخی از; بارش انتظار نمی رود, . وزش نسیم ملایم وزش باد از شمال شرق با سرعت 2 , آسمان صافدر صبح درجه حرارت هوا گرم تا +10...+19°C، نقطه شبنم: +0,1°C؛ نسبت درجه حرارت، سرعت باد و رطوبت: کمی خشک برای برخی از; بارش انتظار نمی رود, . وزش نسیم تازه وزش باد از شمال شرق با سرعت 2-9 , آسمان صافدر بعد از ظهر درجه حرارت هوا گرم تا +21...+23°C، نقطه شبنم: +0,4°C; بارش انتظار نمی رود, . وزش نسیم تازه وزش باد از شمال شرق با سرعت 8-9 , در آسمان، گاهی اوقات ابرهای کوچک وجود دارددر شب درجه حرارت هوا قطره به +16...+22°C، نقطه شبنم: -0,14°C؛ نسبت درجه حرارت، سرعت باد و رطوبت: کمی خشک برای برخی از; بارش انتظار نمی رود, . وزش نسیم معتدل وزش باد از شرق با سرعت 3-8 , در آسمان، گاهی اوقات ابرهای کوچک وجود داردپنج شنبه, 7 جولای 2022

طول روز 14:45 ۱۶ تیر ۱۴۰۱

خورشید:   طلوع خورشید 06:05, غروب 20:48.ماه:   طلوع ماه 13:51, غروب ماه 01:05, فاز ماه: اپیلاسیون بر امده

میدان ژئومغناطیس: فعال

شب+13...+14 °Cابری

باد: وزش نسیم ملایم, شمال شرق, سرعت 2

گشتاور های باد: 5 رطوبت نسبی: 43-46% ابری: 84%

فشار اتمسفر: 865-867

دید: 92-100%

صبح+12...+19 °Cتا حدودی ابری

باد: وزش نسیم تا حدی ملایم, شرق, سرعت 2-4

گشتاور های باد: 7 رطوبت نسبی: 40-51% ابری: 77%

فشار اتمسفر: 865-868

دید: 100%

ظهر+20...+23 °Cتا حدودی ابری

باد: وزش نسیم معتدل, شرق, سرعت 5-7

گشتاور های باد: 12 رطوبت نسبی: 41-45% ابری: 33%

فشار اتمسفر: 867-868

دید: 100%

عصر+17...+23 °Cتا حدودی ابری

باد: وزش نسیم معتدل, شرق, سرعت 3-7

گشتاور های باد: 12 رطوبت نسبی: 48-82% ابری: 52%

فشار اتمسفر: 867-868

دید: 100% بیشتر ...

پنج شنبه, 7 جولای 2022 در اهر آب و هوا خواهد بود:

در طول شب درجه حرارت هوا قطره به +13...+14°C، نقطه شبنم: +0,54°C؛ نسبت درجه حرارت، سرعت باد و رطوبت: کمی خشک برای برخی از; بارش انتظار نمی رود, . وزش نسیم ملایم وزش باد از شمال شرق با سرعت 2 , آسمان پوشیده از ابردر صبح درجه حرارت هوا گرم تا +12...+19°C، نقطه شبنم: +1,32°C؛ نسبت درجه حرارت، سرعت باد و رطوبت: کمی خشک برای برخی از; بارش انتظار نمی رود, . وزش نسیم تا حدی ملایم وزش باد از شرق با سرعت 2-4 , در آسمان، گاهی اوقات ابرهای کوچک وجود دارددر بعد از ظهر درجه حرارت هوا گرم تا +20...+23°C، نقطه شبنم: +5,73°C؛ نسبت درجه حرارت، سرعت باد و رطوبت: کمی خشک برای برخی از; بارش انتظار نمی رود, . وزش نسیم معتدل وزش باد از شرق با سرعت 5-7 , در آسمان، گاهی اوقات ابرهای کوچک وجود دارددر شب درجه حرارت هوا قطره به +17...+23°C، نقطه شبنم: +9,37°C؛ نسبت درجه حرارت، سرعت باد و رطوبت: خیلی راحت; بارش انتظار نمی رود, . وزش نسیم معتدل وزش باد از شرق با سرعت 3-7 , در آسمان، گاهی اوقات ابرهای کوچک وجود داردجمعه, 8 جولای 2022

طول روز 14:43 ۱۷ تیر ۱۴۰۱

خورشید:   طلوع خورشید 06:05, غروب 20:48.ماه:   طلوع ماه 14:57, غروب ماه 01:30, فاز ماه: اپیلاسیون بر امده

میدان ژئومغناطیس: فعال

شب+13...+15 °Cتا حدودی ابری

باد: وزش نسیم ملایم, شمال شرق, سرعت 2-3

گشتاور های باد: 5 رطوبت نسبی: 86-93% ابری: 22% فشار اتمسفر: 865 دید: 99-100%

صبح+13...+20 °Cتا حدودی ابری
برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع : fa.meteocast.net

آب و هوا در اهر

MeteoTrend: آب و هوا در اهر برای امروز و فردا و هفته. دقیق و دقیق پیش بینی آب و هوا در اهر. دما و رطوبت هوا, فشار, سرعت و جهت باد های آسمانی, طلوع, غروب. اهر, آذربایجان شرقی, ایران

پیش بینی آب و هوا در اهر شهر

3 ساعت\6 ساعت ابزارک ها تنظیمات فارسی

ایرانآذربایجان شرقیاهر

پیش بینی آب و هوا در اهر شهر

زمان دقیق در اهر:

چهار شنبه, 6 جولای 2022

0 0 5 9 ۱۵ تیر ۱۴۰۱

خورشید:   طلوع خورشید 06:04, غروب 20:49.ماه:   طلوع ماه 12:46, غروب ماه 00:41, فاز ماه: تربیع (ربع) اول

میدان ژئومغناطیس: طوفان کوچک

شب+11...+13 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم ملایم, شمال شرق, سرعت 2

گشتاور های باد: 5 رطوبت نسبی: 59-61% ابری: 0% فشار اتمسفر: 865 دید: 100%

صبح+10...+19 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم تازه, شمال شرق, سرعت 2-9

گشتاور های باد: 14 رطوبت نسبی: 29-61% ابری: 7%

فشار اتمسفر: 864-868

دید: 100%

ظهر+21...+23 °Cتا حدودی ابری

باد: وزش نسیم تازه, شمال شرق, سرعت 8-9

گشتاور های باد: 15 رطوبت نسبی: 25-27% ابری: 34%

فشار اتمسفر: 867-868

دید: 100%

عصر+16...+22 °Cتا حدودی ابری

باد: وزش نسیم معتدل, شرق, سرعت 3-8

گشتاور های باد: 14 رطوبت نسبی: 26-42% ابری: 68%

فشار اتمسفر: 867-868

پنج شنبه, 7 جولای 2022

دید: 100% بیشتر ... ۱۶ تیر ۱۴۰۱

خورشید:   طلوع خورشید 06:05, غروب 20:48.ماه:   طلوع ماه 13:51, غروب ماه 01:05, فاز ماه: کوژماه یا تحدب فزاینده

میدان ژئومغناطیس: فعال

شب+13...+14 °Cابری

باد: وزش نسیم ملایم, شمال شرق, سرعت 2

گشتاور های باد: 5 رطوبت نسبی: 43-46% ابری: 84%

فشار اتمسفر: 865-867

دید: 92-100%

صبح+12...+19 °Cتا حدودی ابری

باد: وزش نسیم تا حدی ملایم, شرق, سرعت 2-4

گشتاور های باد: 7 رطوبت نسبی: 40-51% ابری: 77%

فشار اتمسفر: 865-868

دید: 100%

ظهر+20...+23 °Cتا حدودی ابری

باد: وزش نسیم معتدل, شرق, سرعت 5-7

گشتاور های باد: 12 رطوبت نسبی: 41-45% ابری: 33%

فشار اتمسفر: 867-868

دید: 100%

عصر+17...+23 °Cتا حدودی ابری

باد: وزش نسیم معتدل, شرق, سرعت 3-7

گشتاور های باد: 12 رطوبت نسبی: 48-82% ابری: 52%

فشار اتمسفر: 867-868

جمعه, 8 جولای 2022

دید: 100% بیشتر ... ۱۷ تیر ۱۴۰۱

خورشید:   طلوع خورشید 06:05, غروب 20:48.ماه:   طلوع ماه 14:57, غروب ماه 01:30, فاز ماه: کوژماه یا تحدب فزاینده

میدان ژئومغناطیس: فعال

شب+13...+15 °Cتا حدودی ابری

باد: وزش نسیم ملایم, شمال شرق, سرعت 2-3

گشتاور های باد: 5 رطوبت نسبی: 86-93% ابری: 22% فشار اتمسفر: 865 دید: 99-100%

صبح+13...+20 °Cتا حدودی ابری

باد: وزش نسیم تا حدی ملایم, شمال شرق, سرعت 2-4

گشتاور های باد: 7 رطوبت نسبی: 55-93% ابری: 19%

فشار اتمسفر: 865-868

دید: 99-100%

ظهر+22...+25 °Cتا حدودی ابری

باد: وزش نسیم تازه, شرق, سرعت 5-8

گشتاور های باد: 13 رطوبت نسبی: 37-50% ابری: 32%

فشار اتمسفر: 867-868

دید: 100%

عصر+18...+24 °Cتا حدودی ابری

باد: وزش نسیم معتدل, شرق, سرعت 2-8

شنبه, 9 جولای 2022

گشتاور های باد: 13 رطوبت نسبی: 41-63% ابری: 45% فشار اتمسفر: 867 دید: 100% بیشتر ... ۱۸ تیر ۱۴۰۱

خورشید:   طلوع خورشید 06:06, غروب 20:48.ماه:   طلوع ماه 16:09, غروب ماه 01:58, فاز ماه: کوژماه یا تحدب فزاینده

میدان ژئومغناطیس: غیر قابل انعطاف

شب+14...+17 °Cتا حدودی ابری

باد: وزش نسیم ملایم, شمال شرق, سرعت 2

گشتاور های باد: 5 رطوبت نسبی: 66-74% ابری: 48%

فشار اتمسفر: 864-865

دید: 100%

صبح+14...+21 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم تا حدی ملایم, شمال شرق, سرعت 1-4

گشتاور های باد: 7 رطوبت نسبی: 47-74% ابری: 12%

فشار اتمسفر: 864-867

دید: 100%

ظهر+23...+26 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم معتدل, شمال شرق, سرعت 5-8

گشتاور های باد: 14 رطوبت نسبی: 32-43% ابری: 1%

فشار اتمسفر: 865-867

دید: 100%

عصر+19...+26 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم معتدل, شمال شرق, سرعت 3-7

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع : fa.meteotrend.com

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب