ازمون دانشگاه ازاد

ازمون دانشگاه ازادمهدی

بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

ازمون دانشگاه ازاد را از این سایت دریافت کنید.

دانشگاه آزاد اسلامی

شبکه دانشگاه آزاد اسلامی

رشته های تحصیلی

ثبت نام در دانشگاه

تقویم دانشگاه

مرکز سنجش و پذیرش

سامانه جذب دانشجویان غیرایرانی

آزمون EPT

سامانه آزمایشگاه‌های همکارآزاد

سامانه پژوهشیار

سامانه رسیدگی به شکایات (مبدا)

آموزش مجازی

سامانه پیگیری‌های ویژه

سامانه اطلاعات دانشی‌اعضای‌هیات‌علمی

سامانه دانشگاه من

سامانه ثبت و مدیریت قراردادها

اتوماسیون اداری

سامانه جامع اطلاعات مدیران (سامد)

سامانه نقل و انتقالات دانشجویی (منادا)

سامانه آموزشیار

سامانه جذب اعضای هیات علمی

مرکز سنجش و پذیرش

سامانه جذب دانشجویان غیرایرانی

آزمون EPT

سامانه آزمایشگاه‌های همکارآزاد

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع : iau.ir

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب