زمان انجام سونوگرافی برای کیست سینهدر این ویدئو به این سوال پاسخ داده می‌شود که برای کیست سینه هر چند وقت یکبار باید سونوگرافی کنیم ؟...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب