اب وهوای قوچان

اب وهوای قوچانمهدی

بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

اب وهوای قوچان را از این سایت دریافت کنید.

پیش بینی آب و هوا در قوچان شهر

پیش بینی آب و هوا در قوچان شهر

پیش بینی آب و هوا در قوچان شهر

3 ساعت\6 ساعت ابزارک ها تنظیمات فارسی

ایراناستان خراسان رضویقوچان

پیش بینی آب و هوا در قوچان شهر

زمان کنونی در قوچان:

جمعه, 24 ژوئن 2022

1 1 5 2 ۰۳ تیر ۱۴۰۱

خورشید:   طلوع خورشید 05:17, غروب 20:00.ماه:   طلوع ماه 02:05, غروب ماه 15:50, فاز ماه: در سه ماهه آخر سال خود را

میدان ژئومغناطیس: آرام

شاخص ماوراء بنفش: 10,7 (بسیار بالا)

صبح+27 °Cتا حدودی ابری

باد: وزش نسیم تا حدی ملایم, شمال, سرعت 3-4

گشتاور های باد: 8 رطوبت نسبی: 35-61% ابری: 21%

فشار اتمسفر: 867-869

دید: 100%

ظهر+30...+32 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم تازه, شمال شرق, سرعت 4-9

گشتاور های باد: 16 رطوبت نسبی: 21-27% ابری: 19%

فشار اتمسفر: 868-869

دید: 100%

عصر+24...+30 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم معتدل, شمال شرق, سرعت 2-8

گشتاور های باد: 15 رطوبت نسبی: 25-36% ابری: 34%

فشار اتمسفر: 868-869

دید: 100% بیشتر ...

جمعه, 24 ژوئن 2022 در قوچان آب و هوا خواهد بود:

در صبح درجه حرارت هوا گرم تا +27°C، نقطه شبنم: +10,42°C؛ نسبت درجه حرارت، سرعت باد و رطوبت: خیلی راحت; بارش انتظار نمی رود, . وزش نسیم تا حدی ملایم وزش باد از شمال با سرعت 3-4 , در آسمان، گاهی اوقات ابرهای کوچک وجود دارددر بعد از ظهر درجه حرارت هوا گرم تا +30...+32°C، نقطه شبنم: +6,91°C؛ نسبت درجه حرارت، سرعت باد و رطوبت: کمی خشک برای برخی از; بارش انتظار نمی رود, . وزش نسیم تازه وزش باد از شمال شرق با سرعت 4-9 , آسمان صافدر شب درجه حرارت هوا قطره به +24...+30°C، نقطه شبنم: +7,25°C؛ نسبت درجه حرارت، سرعت باد و رطوبت: کمی خشک برای برخی از; بارش انتظار نمی رود, . وزش نسیم معتدل وزش باد از شمال شرق با سرعت 2-8 , آسمان صافشنبه, 25 ژوئن 2022

طول روز 14:43 ۰۴ تیر ۱۴۰۱

خورشید:   طلوع خورشید 05:17, غروب 20:00.ماه:   طلوع ماه 02:32, غروب ماه 16:50, فاز ماه: پایانی هلال

میدان ژئومغناطیس: فعال

شاخص ماوراء بنفش: 10,9 (بسیار بالا)

شب+21...+23 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم ملایم, شرق, سرعت 2

گشتاور های باد: 4 رطوبت نسبی: 38-47% ابری: 1%

فشار اتمسفر: 867-868

دید: 100%

صبح+20...+30 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم معتدل, شرق, سرعت 2-6

گشتاور های باد: 10 رطوبت نسبی: 19-47% ابری: 7%

فشار اتمسفر: 867-869

دید: 100%

ظهر+32...+33 °Cتا حدودی ابری

باد: وزش نسیم تازه, شرق, سرعت 6-9

گشتاور های باد: 15 رطوبت نسبی: 15-23% ابری: 53% فشار اتمسفر: 869 دید: 100%

عصر+27...+31 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم تازه, شمال شرق, سرعت 4-9

گشتاور های باد: 15 رطوبت نسبی: 23-27% ابری: 67%

فشار اتمسفر: 868-869

دید: 100% بیشتر ...

شنبه, 25 ژوئن 2022 در قوچان آب و هوا خواهد بود:

در طول شب درجه حرارت هوا قطره به +21...+23°C، نقطه شبنم: +8,04°C؛ نسبت درجه حرارت، سرعت باد و رطوبت: خیلی راحت; بارش انتظار نمی رود, . وزش نسیم ملایم وزش باد از شرق با سرعت 2 , آسمان صافدر صبح درجه حرارت هوا گرم تا +20...+30°C، نقطه شبنم: +4,32°C؛ نسبت درجه حرارت، سرعت باد و رطوبت: کمی خشک برای برخی از; بارش انتظار نمی رود, . وزش نسیم معتدل وزش باد از شرق با سرعت 2-6 , آسمان صافدر بعد از ظهر درجه حرارت هوا گرم تا +32...+33°C، نقطه شبنم: +3,31°C؛ نسبت درجه حرارت، سرعت باد و رطوبت: کمی خشک برای برخی از; بارش انتظار نمی رود, . وزش نسیم تازه وزش باد از شرق با سرعت 6-9 , در آسمان، گاهی اوقات ابرهای کوچک وجود دارددر شب درجه حرارت هوا قطره به +27...+31°C، نقطه شبنم: +6,08°C؛ نسبت درجه حرارت، سرعت باد و رطوبت: کمی خشک برای برخی از; بارش انتظار نمی رود, . وزش نسیم تازه وزش باد از شمال شرق با سرعت 4-9 , آسمان صافیکشنبه, 26 ژوئن 2022

طول روز 14:43 ۰۵ تیر ۱۴۰۱

خورشید:   طلوع خورشید 05:18, غروب 20:00.ماه:   طلوع ماه 03:03, غروب ماه 17:51, فاز ماه: پایانی هلال

میدان ژئومغناطیس: فعال

شاخص ماوراء بنفش: 11 (شدید)

شب+23...+26 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم تا حدی ملایم, شرق, سرعت 3-4

گشتاور های باد: 6 رطوبت نسبی: 29-42% ابری: 67%

فشار اتمسفر: 867-868

دید: 100%

صبح+22...+32 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم تازه, جنوب شرق, سرعت 2-8

گشتاور های باد: 13 رطوبت نسبی: 15-42% ابری: 29%

فشار اتمسفر: 867-869

دید: 100%

ظهر+33...+35 °Cپوشش ابر متغیر

باد: وزش نسیم معتدل, جنوب شرق, سرعت 4-8

گشتاور های باد: 13 رطوبت نسبی: 11-14% ابری: 88%

فشار اتمسفر: 868-869

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع : fa.meteocast.net

آب و هوا در قوچان

MeteoTrend: آب و هوا در قوچان برای امروز و فردا و هفته. دقیق و دقیق پیش بینی آب و هوا در قوچان. دما و رطوبت هوا, فشار, سرعت و جهت باد های آسمانی, طلوع, غروب. قوچان, استان خراسان رضوی, ایران

پیش بینی آب و هوا در قوچان شهر

3 ساعت\6 ساعت ابزارک ها تنظیمات فارسی

ایراناستان خراسان رضویقوچان

پیش بینی آب و هوا در قوچان شهر

زمان دقیق در قوچان:

جمعه, 24 ژوئن 2022

1 1 : 5 2 ۰۳ تیر ۱۴۰۱

خورشید:   طلوع خورشید 05:17, غروب 20:00.ماه:   طلوع ماه 02:05, غروب ماه 15:50, فاز ماه: تربیع آخر

میدان ژئومغناطیس: آرام

شاخص ماوراء بنفش: 10,7 (بسیار بالا)

صبح+26...+27 °Cتا حدودی ابری

باد: وزش نسیم تا حدی ملایم, شمال, سرعت 3-4

گشتاور های باد: 8 رطوبت نسبی: 35-61% ابری: 21%

فشار اتمسفر: 867-869

دید: 100%

ظهر+30...+32 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم تازه, شمال شرق, سرعت 4-9

گشتاور های باد: 16 رطوبت نسبی: 21-27% ابری: 19%

فشار اتمسفر: 868-869

دید: 100%

عصر+24...+30 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم معتدل, شمال شرق, سرعت 2-8

گشتاور های باد: 15 رطوبت نسبی: 25-36% ابری: 34%

فشار اتمسفر: 868-869

شنبه, 25 ژوئن 2022

دید: 100% بیشتر ... ۰۴ تیر ۱۴۰۱

خورشید:   طلوع خورشید 05:17, غروب 20:00.ماه:   طلوع ماه 02:32, غروب ماه 16:50, فاز ماه: هلال کاهنده

میدان ژئومغناطیس: فعال

شاخص ماوراء بنفش: 10,9 (بسیار بالا)

شب+21...+23 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم ملایم, شرق, سرعت 2

گشتاور های باد: 4 رطوبت نسبی: 38-47% ابری: 1%

فشار اتمسفر: 867-868

دید: 100%

صبح+20...+30 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم معتدل, شرق, سرعت 2-6

گشتاور های باد: 10 رطوبت نسبی: 19-47% ابری: 7%

فشار اتمسفر: 867-869

دید: 100%

ظهر+32...+33 °Cتا حدودی ابری

باد: وزش نسیم تازه, شرق, سرعت 6-9

گشتاور های باد: 15 رطوبت نسبی: 15-23% ابری: 53% فشار اتمسفر: 869 دید: 100%

عصر+27...+31 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم تازه, شمال شرق, سرعت 4-9

گشتاور های باد: 15 رطوبت نسبی: 23-27% ابری: 67%

فشار اتمسفر: 868-869

یکشنبه, 26 ژوئن 2022

دید: 100% بیشتر ... ۰۵ تیر ۱۴۰۱

خورشید:   طلوع خورشید 05:18, غروب 20:00.ماه:   طلوع ماه 03:03, غروب ماه 17:51, فاز ماه: هلال کاهنده

میدان ژئومغناطیس: فعال

شاخص ماوراء بنفش: 11 (شدید)

شب+23...+26 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم تا حدی ملایم, شرق, سرعت 3-4

گشتاور های باد: 6 رطوبت نسبی: 29-42% ابری: 67%

فشار اتمسفر: 867-868

دید: 100%

صبح+22...+32 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم تازه, جنوب شرق, سرعت 2-8

گشتاور های باد: 13 رطوبت نسبی: 15-42% ابری: 29%

فشار اتمسفر: 867-869

دید: 100%

ظهر+33...+35 °Cپوشش ابر متغیر

باد: وزش نسیم معتدل, جنوب شرق, سرعت 4-8

گشتاور های باد: 13 رطوبت نسبی: 11-14% ابری: 88%

فشار اتمسفر: 868-869

دید: 100%

عصر+28...+34 °Cتا حدودی ابری

باد: وزش نسیم معتدل, جنوب شرق, سرعت 5-8

گشتاور های باد: 13 رطوبت نسبی: 11-19% ابری: 91%

فشار اتمسفر: 867-868

دوشنبه, 27 ژوئن 2022

دید: 100% بیشتر ... ۰۶ تیر ۱۴۰۱

خورشید:   طلوع خورشید 05:18, غروب 20:00.ماه:   طلوع ماه 03:38, غروب ماه 18:49, فاز ماه: هلال کاهنده

میدان ژئومغناطیس: فعال

شاخص ماوراء بنفش: 11,3 (شدید)

شب+24...+27 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم تا حدی ملایم, جنوب شرق, سرعت 4-5

گشتاور های باد: 9 رطوبت نسبی: 20-24% ابری: 1% فشار اتمسفر: 867 دید: 100%

صبح+24...+33 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم معتدل, جنوب شرق, سرعت 4-6

گشتاور های باد: 11 رطوبت نسبی: 12-25% ابری: 1%

فشار اتمسفر: 867-869

دید: 100%

ظهر+34...+36 °Cتا حدودی ابری

باد: وزش نسیم تازه, شرق, سرعت 4-9

گشتاور های باد: 14 رطوبت نسبی: 10-13% ابری: 46%

فشار اتمسفر: 868-869

دید: 100%

عصر+30...+35 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم تازه, شرق, سرعت 5-9

گشتاور های باد: 15 رطوبت نسبی: 12-18% ابری: 73%

فشار اتمسفر: 868-869

دید: 100%

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع : fa.meteotrend.com

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب