چرا با وجود ماموگرافی به سونوگرافی نیاز است؟در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می‌شود که چرا با وجود ماموگرافی به سونوگرافی نیاز است؟...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب