ملکه جدید بریتانیا، حواشی زندگی کامیلا «ملکه همسر» که کمتر کسی می‌دانداو عشق زندگی چارلز بوده است، رازدارش از زمانی که جوان بودند و همسرش در ۱۷ سال گذشته. و حالا، او «ملکه همسر» پادشاه جدید است....

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب