۳۶ مدل شومیز دامن ۲۰۲۲ دوست داشتنی از ست های مجلسی و اسپرتبا ۳۶ مدل شومیز دامن ۲۰۲۲ – ۱۴۰۱ بسیار دوست داشتنی و شیک از جدیدترین انواع ست شومیز دامن مجلسی و اسپرت دخترانه و زنانه در خدمت شما هستیم.

مدل شومیز دامن ۲۰۲۲

در این قسمت شیکترین ست های مدل شومیز دامن ۲۰۲۲ را برایتان قرار دادیم تا بتوانید بر اساس سلیقه و نظر خود بهترین انتخاب را از میان این مدلهای زیبا و ناز داشته باشید.

مدلهای شومیز دخترانه و زنانه را می توانید با انواع دامن یا شلوار ست کنید. بسته به سلیقه، بعضی خانم ها به ست کردن مدل شومیز شلوار علاقه مند هستند و برخی دیگر نیز مدل شومیز دامن را ترجیح می دهند.

به این نکته نیز باید توجه داشته باشید که در چه مهمانی یا مجلسی می خواهید از این مدلها استفاده نمایید. معمولا از ترکیب شومیز و شلوار در مجالس رسمی تر استفاده می شود و از ترکیب شومیز و دامن در مهمانی ها و جشن های خودمانی تر.

البته ست های شومیز و دامنی نیز وجود دارند که در آنها از مدلهای دامنی استفاده می شود که کاملا جنبه رسمی دارند و مناسب شرکت در مهمانی های رسمی می باشند. ما در این مطلب انواع مدلهای شومیز دامن را مورد بررسی قرار می دهیم.

.uf1db57abdb4f99cfa5836c72a551ecc8 , .uf1db57abdb4f99cfa5836c72a551ecc8 .postImageUrl , .uf1db57abdb4f99cfa5836c72a551ecc8 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .uf1db57abdb4f99cfa5836c72a551ecc8 , .uf1db57abdb4f99cfa5836c72a551ecc8:hover , .uf1db57abdb4f99cfa5836c72a551ecc8:visited , .uf1db57abdb4f99cfa5836c72a551ecc8:active { border:0!important; } .uf1db57abdb4f99cfa5836c72a551ecc8 .clearfix:after { content: ""; display: table; clear: both; } .uf1db57abdb4f99cfa5836c72a551ecc8 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #E67E22; } .uf1db57abdb4f99cfa5836c72a551ecc8:active , .uf1db57abdb4f99cfa5836c72a551ecc8:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #D35400; } .uf1db57abdb4f99cfa5836c72a551ecc8 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .uf1db57abdb4f99cfa5836c72a551ecc8 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #ECF0F1; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .uf1db57abdb4f99cfa5836c72a551ecc8 .postTitle { color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .uf1db57abdb4f99cfa5836c72a551ecc8 .ctaButton { background-color: #D35400!important; color: #ECF0F1; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://donoghte.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .uf1db57abdb4f99cfa5836c72a551ecc8:hover .ctaButton { background-color: #E67E22!important; } .uf1db57abdb4f99cfa5836c72a551ecc8 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .uf1db57abdb4f99cfa5836c72a551ecc8 .uf1db57abdb4f99cfa5836c72a551ecc8-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .uf1db57abdb4f99cfa5836c72a551ecc8:after { content: ""; display: block; clear: both; }
  ۲۸ مدل لباس ساحلی زنانه و دخترانه جدید و شیک ۲۰۲۲ بلند و کوتاه

در ادامه توجه شما را به جدیدترین مدلهای شومیز دامن ۲۰۲۲ – ۱۴۰۱ جلب می نماییم.

مدلهای جدید شومیز دامن ۲۰۲۲

مدل شومیز دامن ۲۰۲۲مدل شومیز دامن ۲۰۲۲

مدل شومیز دامن ۲۰۲۲

این مدل لباس مجلسی، ترکیبی بسیار زیبا از شومیزی با جنس حریر در کنار دامنی کوتاه و کلوش دار به رنگ مشکی را نمایش می دهد که می تواند انتخاب بسیار مناسبی برای دختر خانم های جوان باشد.

مدل جدید شومیز و دامن کوتاه ۲۰۲۲مدل جدید شومیز و دامن کوتاه ۲۰۲۲

مدل جدید شومیز و دامن کوتاه ۲۰۲۲

مدل شومیز دامن دخترانه بسیار شیکمدل شومیز دامن دخترانه بسیار شیک

مدل شومیز دامن دخترانه بسیار شیک

یک مدل بسیار شیک از قرار گرفتن شومیز بر روی دامن می باشد. این ست نخی بسیار ناز را می توانید در مهمانی ها و مجالس خودمانی مورد استفاده قرار دهید.

شومیز دامن زنانه ایرانی ۱۴۰۱شومیز دامن زنانه ایرانی ۱۴۰۱

شومیز دامن زنانه ایرانی ۱۴۰۱

مدل شیک شومیز دامن پوشیده جدیدمدل شیک شومیز دامن پوشیده جدید

مدل شیک شومیز دامن پوشیده جدید

ست دامن بلند و شومیز بسیار زیبای ۲۰۲۲ست دامن بلند و شومیز بسیار زیبای ۲۰۲۲

ست دامن بلند و شومیز بسیار زیبای ۲۰۲۲

مدل شومیز دامن فوق یکی از جذاب ترین مدل های موجود در سال ۲۰۲۲ می باشد. در این مدل از دامنی بلند به همراه شومیز طرح کراواتی استفاده شده است.

مدل ست شومیز با دامن سال ۱۴۰۱مدل ست شومیز با دامن سال ۱۴۰۱

مدل ست شومیز با دامن سال ۱۴۰۱

شومیز دامن پولک شیک و پرفروش مجلسیشومیز دامن پولک شیک و پرفروش مجلسی

شومیز دامن پولک لمه شیک و پرفروش مجلسی

مدل شیک شومیز دامن گلدار زنانه ۲۰۲۲مدل شیک شومیز دامن گلدار زنانه ۲۰۲۲

مدل شیک شومیز دامن گلدار زنانه ۲۰۲۲

دامن پیلیسه مشکی رنگ همراه با شومیز آستین کلوش کرپ پفکیدامن پیلیسه مشکی رنگ همراه با شومیز آستین کلوش کرپ پفکی

دامن پیلیسه مشکی رنگ همراه با شومیز آستین کلوش کرپ پفکی

دامن شومیز حریر کرپ مجلسی مدل جدیددامن شومیز حریر کرپ مجلسی مدل جدید

دامن شومیز حریر کرپ مجلسی مدل جدید

مدل شومیز گیپور با دامن چهارخونه سفید مشکی ۲۰۲۲مدل شومیز گیپور با دامن چهارخونه سفید مشکی ۲۰۲۲

مدل شومیز گیپور با دامن چهارخونه سفید مشکی ۲۰۲۲

.u02992b0f3d8297f50f51816d9d5cdfde , .u02992b0f3d8297f50f51816d9d5cdfde .postImageUrl , .u02992b0f3d8297f50f51816d9d5cdfde .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u02992b0f3d8297f50f51816d9d5cdfde , .u02992b0f3d8297f50f51816d9d5cdfde:hover , .u02992b0f3d8297f50f51816d9d5cdfde:visited , .u02992b0f3d8297f50f51816d9d5cdfde:active { border:0!important; } .u02992b0f3d8297f50f51816d9d5cdfde .clearfix:after { content: ""; display: table; clear: both; } .u02992b0f3d8297f50f51816d9d5cdfde { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #E67E22; } .u02992b0f3d8297f50f51816d9d5cdfde:active , .u02992b0f3d8297f50f51816d9d5cdfde:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #D35400; } .u02992b0f3d8297f50f51816d9d5cdfde .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u02992b0f3d8297f50f51816d9d5cdfde .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #ECF0F1; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u02992b0f3d8297f50f51816d9d5cdfde .postTitle { color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u02992b0f3d8297f50f51816d9d5cdfde .ctaButton { background-color: #D35400!important; color: #ECF0F1; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://donoghte.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u02992b0f3d8297f50f51816d9d5cdfde:hover .ctaButton { background-color: #E67E22!important; } .u02992b0f3d8297f50f51816d9d5cdfde .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u02992b0f3d8297f50f51816d9d5cdfde .u02992b0f3d8297f50f51816d9d5cdfde-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u02992b0f3d8297f50f51816d9d5cdfde:after { content: ""; display: block; clear: both; }
  ۳۰ مدل لباس پولکی مجلسی ۲۰۲۲ جدید و جذاب برای خانمهای شیکپوش

مدل بسیار زیبای شومیز و دامن کره ای ۲۰۲۲مدل بسیار زیبای شومیز و دامن کره ای ۲۰۲۲

مدل بسیار زیبای شومیز و دامن کره ای ۲۰۲۲

جدیدترین مدل ۲۰۲۲ ست شومیز با دامنجدیدترین مدل ۲۰۲۲ ست شومیز با دامن

جدیدترین مدل ۲۰۲۲ ست شومیز با دامن

مدل شومیز دامن مجلسی دخترانه ۲۰۲۲مدل شومیز دامن مجلسی دخترانه ۲۰۲۲

مدل شومیز دامن مجلسی دخترانه ۲۰۲۲

مدل شومیز دامن مجلسی دخترانه ۲۰۲۲مدل شومیز دامن مجلسی دخترانه ۲۰۲۲

ست دو تیکه شومیز و دامن فوق العاده شیکست دو تیکه شومیز و دامن فوق العاده شیک

ست دو تیکه شومیز و دامن فوق العاده شیک

ست بسیار شیک مجلسی شومیز و دامن تک رنگ از کالکشن جدید ۲۰۲۲ست بسیار شیک مجلسی شومیز و دامن تک رنگ از کالکشن جدید ۲۰۲۲

ست بسیار شیک مجلسی شومیز و دامن تک رنگ از کالکشن جدید ۲۰۲۲

مدل شومیز دامن ۲۰۲۲ در اینستاگرام

جدیدترین مدل شومیز دامن مجلسی ۲۰۲۲ اینستاگرامجدیدترین مدل شومیز دامن مجلسی ۲۰۲۲ اینستاگرام

جدیدترین مدل شومیز دامن مجلسی ۲۰۲۲ اینستاگرام

شومیز دامن اسپرت تابستانی نخی دخترانهشومیز دامن اسپرت تابستانی نخی دخترانه

شومیز دامن اسپرت تابستانی نخی دخترانه

دامن و شومیز طرح دار برش خورده ۲۰۲۲ با جنس کرپ اسکاچیدامن و شومیز طرح دار برش خورده ۲۰۲۲ با جنس کرپ اسکاچی

دامن و شومیز طرح دار برش خورده ۲۰۲۲ با جنس کرپ اسکاچی

مدل شومیز دامن ۲۰۲۲ ترکیه ای با پارچه گلدارمدل شومیز دامن ۲۰۲۲ ترکیه ای با پارچه گلدار

مدل شومیز دامن ۲۰۲۲ ترکیه ای با پارچه گلدار

مدل شومیز و دامن ست در اینستامدل شومیز و دامن ست در اینستا

مدل شومیز و دامن ست در اینستا

ست دامن تنگ قرمز با شومیز لمه رنگ مشکی آستین طبقه ایست دامن تنگ قرمز با شومیز لمه رنگ مشکی آستین طبقه ای

ست دامن تنگ قرمز با شومیز لمه رنگ مشکی آستین طبقه ای

ترکیب مدل دامن گلدار با شومیز یقه قایقی آبی رنگترکیب مدل دامن گلدار با شومیز یقه قایقی آبی رنگ

ترکیب مدل دامن گلدار با شومیز یقه قایقی آبی رنگ

شومیز_دامن زنانه ۲۰۲۲ در طرح و رنگ های مختلفشومیز_دامن زنانه ۲۰۲۲ در طرح و رنگ های مختلف

شومیز_دامن زنانه ۲۰۲۲ در طرح و رنگ های مختلف

شومیزدامن آستین کلوش حریر آستردار ۱۴۰۱شومیزدامن آستین کلوش حریر آستردار ۱۴۰۱

شومیزدامن آستین کلوش حریر آستردار ۱۴۰۱

زیباترین مدل شومیز گیپور سرشانه خالی با دامن گل گلیزیباترین مدل شومیز گیپور سرشانه خالی با دامن گل گلی

زیباترین مدل شومیز گیپور سرشانه خالی با دامن گل گلی

مدل های جدید شومیز با دامن ۲۰۲۲مدل های جدید شومیز با دامن ۲۰۲۲

مدل های جدید شومیز با دامن ۲۰۲۲

ست دامن راه راه سفید مشکی با شومیز آستین کلوش با تنخوری زیباست دامن راه راه سفید مشکی با شومیز آستین کلوش با تنخوری زیبا

ست دامن راه راه سفید مشکی با شومیز آستین کلوش با تنخوری زیبا

شومیز دامنی بلند کراواتی مدل جدید ۲۰۲۲شومیز دامنی بلند کراواتی مدل جدید ۲۰۲۲

شومیز دامنی بلند کراواتی مدل جدید ۲۰۲۲

ست مدل شومیز طرح دار زرد رنگ با دامن چرمست مدل شومیز طرح دار زرد رنگ با دامن چرم

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب