فیلم صحنه سکته هوادار بارسلونا امشب ۱۴۰۱ + سکته هوادار کادیزفیلم صحنه سکته هوادار بارسلونا امشب ۱۴۰۱ + سکته هوادار کادیز و از سکو افتادن هوادار و تماشاگر کادیس مقابل بارسلونا امروز و سانحه هوادار بارسا در ادامه مطلب.

امشب شهریور 1401 هوادارا بارسلونا و کادیز در بازی بارسا و کادیز به طور وحشتناکی سکته کرد و از سکو سقوط کرد!

فیلم صحنه سقوط و سکته هوادار امروز بسیار جنجالی شده و بازی بارسا و کادیز متوقف شده است.

درآمد واقعی روزانه 1 میلیون تومان

درآمد واقعی روزانه 1 میلیون تومان


مشاهده ویدئو

تبلیغ

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب