پخش زنده کشتی فرنگی امروز | بازی های کشتی امروز ۲۰ شهریور ۱۴۰۱پخش زنده کشتی فرنگی امروز | بازی های کشتی امروز ۲۰ شهریور ۱۴۰۱

با 30 مگ همراه باشید

یکشنبه 20 شهریورماه:

ساعت 13 تا 17: مسابقات مقدماتی اوزان 63 (علیرضا نجاتی) 67 (محمدرضا گرایی) 82 (پژمان پشتام) 97 (محمدهادی ساروی) کیلوگرم کشتی فرنگی و شانس مجدد مسابقات روز قبل

ساعت 19:15 تا 20:15: مسابقات نیمه نهایی اوزان 63، 67، 82، 97 کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت 20:30 تا 23:30: مسابقات رده بندی و فینال اوزان 55 (پویا دادمرز) 72 (محمدرضا مختاری) 77 (محمدعلی گرایی) 87 (ناصر علیزاده) کیلوگرم کشتی فرنگی

 

پخش زنده کشتی فرنگی امروز

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب