ساعت مسابقات کشتی فرنگی امروز ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ساعت مسابقات کشتی فرنگی امروز ۲۰ شهریور ۱۴۰۱

با 30 مگ همراه باشید

یکشنبه 20 شهریورماه:

ساعت 13 تا 17: مسابقات مقدماتی اوزان 63 (علیرضا نجاتی) 67 (محمدرضا گرایی) 82 (پژمان پشتام) 97 (محمدهادی ساروی) کیلوگرم کشتی فرنگی و شانس مجدد مسابقات روز قبل

با داشتن این شغل، سیل دلار در راه است! برای کسب درآمد دلاری عجله کنید!

با داشتن این شغل، سیل دلار در راه است! برای کسب درآمد دلاری عجله کنید!


مشاهده

تبلیغ

ساعت 19:15 تا 20:15: مسابقات نیمه نهایی اوزان 63، 67، 82، 97 کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت 20:30 تا 23:30: مسابقات رده بندی و فینال اوزان 55 (پویا دادمرز) 72 (محمدرضا مختاری) 77 (محمدعلی گرایی) 87 (ناصر علیزاده) کیلوگرم کشتی فرنگی

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب