متن آهنگ چمدون روزبه نعمت الهیمتن آهنگ چمدون روزبه نعمت الهی
خوابم برده روی شونه عاشق تو
چشم هام بستست روی این همه هق هق تو
بیدارم کن که هنوز توی خواب بدم
من حرف های دلم رو به کسی نزدم
بیدارم کن که بگم اگه میشه بمون
بیدارم کن بگو خوابه این ها همشون
تو از حال دل من دیگه با خبری
بی من میخوای غمت رو به کجا ببری
بسته شده چمدون سفر
چقدر عشقه توو اون چشم های تر
پر شده باز دلم از گله ها
من رو میکشه این فاصله ها
بسته شده چمدون سفر
چقدر عشقه توو اون چشم های تر
پر شده باز دلم از گله ها
من رو میکشه این فاصله ها
شب تا همیشه شب بمون
دنیا بغل کرده من رو
جوری که من یادم بره
فردای بی تو بودن رو
میترسم از دل تنگی ها
توی شب های سوت و کور
از بغض روز بدرقه
تا گریه های راه دور
بسته شده چمدون سفر
چقدر عشقه توو اون چشم های تر
پر شده باز دلم از گله ها
من رو میکشه این فاصله ها
بسته شده چمدون سفر
چقدر عشقه توو اون چشم های تر
پر شده باز دلم از گله ها
من رو میکشه این فاصله ها
متن آهنگ روزبه نعمت الهی به نام چمدون

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب