متن آهنگ گل امیر عظیمی

متن آهنگ گل امیر عظیمیمتن آهنگ گل امیر عظیمی

گل که میفرستی برام

میخوای از این حالم درام
بهتر از من میشناسی من رو
این جالبه برام
اینه کار دنیا اینه
یکی میگذره از همه آدم ها
تا فرقت رو میبینه
وقتی بهم فکر میکنی حس میکنم از اینجا
تورت رو که پهن میکنی ماهی میشم تو دریا
وقتی باهام حرف میزنی زل میزنم توو چشم هات
من از همه خسته شدم حبسم کن توو دستات
وقتی بهم فکر میکنی حس میکنم از اینجا
تورت رو که پهن میکنی ماهی میشم تو دریا
وقتی باهام حرف میزنی زل میزنم توو چشم هات
من از همه خسته شدم حبسم کن توو دستات
نگاهت هم مال منه
خنده هات هم مال منه
همه دلشوره های تو شب هات هم مال منه
میگیرم پرت رو من
میمیرم واسه تو من
همه دنیا برن باز میمونم پیش تو من
وقتی بهم فکر میکنی حس میکنم از اینجا
تورت رو که پهن میکنی ماهی میشم تو دریا
وقتی باهام حرف میزنی زل میزنم توو چشم هات
من از همه خسته شدم حبسم کن توو دستات
وقتی بهم فکر میکنی حس میکنم از اینجا
تورت رو که پهن میکنی ماهی میشم تو دریا
وقتی باهام حرف میزنی زل میزنم توو چشم هات
من از همه خسته شدم حبسم کن توو دستات

متن آهنگ امیر عظیمی به نام گل

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب