۳۵ مدل لباس نامزدی ۲۰۲۲ جدید از جذابترین کالکشنهای مجلسیبیش از ۳۵ مدل لباس نامزدی ۲۰۲۲ – ۱۴۰۱ جدید و فوق العاده شیک از جذابترین کالکشن های لباس مجلسی کوتاه، پرنسسی، پوشیده و ساده را اینجا می توانید ببینید.

مدل لباس نامزدی ۲۰۲۲ عنوان این مطلب از قسمت مدل لباس مجلسی در سایت دو نقطه می باشد. در این قسمت می خواهیم جدیدترین مدل لباس های نامزدی ۲۰۲۲ زنانه را برای شما نمایش دهیم.

مدل لباس نامزدی ۲۰۲۲ زنانه

مدل لباس نامزدی از جمله لباس های مجلسی می باشد که برای خانم ها از اهمیت زیادی برخوردار است. در همین ابتدای سال ۲۰۲۲ مدل های شیکی از لباس نامزدی زنانه به بازار آمده است و در ادامه هم مدلهای جدیدتری در راه هستند. مدل هایی که تا بحال رونمایی شده اند دارای دوخت و پارچه های مختلفی از حریر، گیپور، ساتن و ریون می باشند.

مدل لباس نامزدی در سال ۲۰۲۲ دارای طرح های مختلفی نیز می باشد. بعضی از این لباس های نامزدی بصورت باز هستند و تعدادی دیگر نیز پوشیده هستند. همچنین انواع مدل های پرنسسی، کوتاه و بلند در میان این لباسها به چشم می خورد.

مدل لباس نامزدی ۲۰۲۲ اینستاگرام

در اینستاگرام هم شما می توانید مدل های جدید لباس نامزدی ۲۰۲۲ را بیابید. این مدل ها بسیار شیک و زیبا هستند و دارای رنگ بندی های متنوعی هستند. البته برای پیدا کردن مدل های لباس نامزدی ۲۰۲۲ در اینستاگرام باید زمان نسبتا زیادی را سپری کنید و این مسئله ممکن است چندان برای شما خوشایند نباشد.

.u80b63ea8485cca6c9db092b3807fe3bb , .u80b63ea8485cca6c9db092b3807fe3bb .postImageUrl , .u80b63ea8485cca6c9db092b3807fe3bb .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u80b63ea8485cca6c9db092b3807fe3bb , .u80b63ea8485cca6c9db092b3807fe3bb:hover , .u80b63ea8485cca6c9db092b3807fe3bb:visited , .u80b63ea8485cca6c9db092b3807fe3bb:active { border:0!important; } .u80b63ea8485cca6c9db092b3807fe3bb .clearfix:after { content: ""; display: table; clear: both; } .u80b63ea8485cca6c9db092b3807fe3bb { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #E67E22; } .u80b63ea8485cca6c9db092b3807fe3bb:active , .u80b63ea8485cca6c9db092b3807fe3bb:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #D35400; } .u80b63ea8485cca6c9db092b3807fe3bb .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u80b63ea8485cca6c9db092b3807fe3bb .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #ECF0F1; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u80b63ea8485cca6c9db092b3807fe3bb .postTitle { color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u80b63ea8485cca6c9db092b3807fe3bb .ctaButton { background-color: #D35400!important; color: #ECF0F1; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://donoghte.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u80b63ea8485cca6c9db092b3807fe3bb:hover .ctaButton { background-color: #E67E22!important; } .u80b63ea8485cca6c9db092b3807fe3bb .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u80b63ea8485cca6c9db092b3807fe3bb .u80b63ea8485cca6c9db092b3807fe3bb-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u80b63ea8485cca6c9db092b3807fe3bb:after { content: ""; display: block; clear: both; }
  ۴۱ مدل دامن ۲۰۲۲ جدید و بسیار جذاب مجلسی، بلند، کوتاه و خانگی

شیکترین لباسهای نامزدی ۲۰۲۲ اینستاگرام

به همین دلیلی که بالاتر ذکر شد ما برای شما عزیزان این کار را انجام داده ایم و جدیدترین مدل های لباس نامزدی زنانه ۲۰۲۲ را برایتان مهیا کرده ایم تا شما عزیزان در کوتاهترین زمان ممکن به شیکترین و جدیدترین مدلهای روز لباس نامزدی دسترسی داشته باشید و براحتی بتوانید از بین مدل های مختلف بسته به سلیقه تان لباس نامزدی دلخواهتان را انتخاب کنید.

در ادامه توجه شما را به انواع مدل لباس نامزدی ۲۰۲۲ زنانه جلب می نماییم.

مدل لباس نامزدی ۲۰۲۲مدل لباس نامزدی ۲۰۲۲

مدل لباس نامزدی ۲۰۲۲

مدل لباس نامزدی شیک ۲۰۲۲مدل لباس نامزدی شیک ۲۰۲۲

مدل لباس نامزدی زنانه شیک ۲۰۲۲

لباس دکلته نامزدی مدل ۲۰۲۲لباس دکلته نامزدی مدل ۲۰۲۲

لباس دکلته نامزدی مدل ۲۰۲۲

مدل لباس لمه نامزدی ۲۰۲۲مدل لباس لمه نامزدی ۲۰۲۲

مدل لباس لمه نامزدی ۲۰۲۲

مدل لباس نامزدی پوشیده ۲۰۲۲مدل لباس نامزدی پوشیده ۲۰۲۲

مدل لباس نامزدی پوشیده ۲۰۲۲

مدل لباس نامزدی جدید زنانهمدل لباس نامزدی جدید زنانه

مدل لباس نامزدی جدید زنانه

مدل لباس کره ای نامزدی ۲۰۲۲مدل لباس کره ای نامزدی ۲۰۲۲

مدل لباس کره ای نامزدی ۲۰۲۲

مدل لباس نامزدی زنانه ایرانی ۱۴۰۱مدل لباس نامزدی زنانه ایرانی ۱۴۰۱

مدل لباس نامزدی زنانه ایرانی ۱۴۰۱

مدل لباس نامزدی ۲۰۲۲ در اینستاگراممدل لباس نامزدی ۲۰۲۲ در اینستاگرام

مدل لباس نامزدی ۲۰۲۲ در اینستاگرام

مدل لباس نامزدی ۱۴۰۱ با بارچه حریرمدل لباس نامزدی ۱۴۰۱ با بارچه حریر

مدل لباس نامزدی ۱۴۰۱ با پارچه حریر

جدیدترین مدل لباس نامزدی اروپایی ۲۰۲۲جدیدترین مدل لباس نامزدی اروپایی ۲۰۲۲

جدیدترین مدل لباس نامزدی اروپایی ۲۰۲۲

لباس جدید نامزدی مدل گیپور ۲۰۲۲لباس جدید نامزدی مدل گیپور ۲۰۲۲

لباس جدید نامزدی مدل گیپور ۲۰۲۲

لباس نامزدی گلدار ۱۴۰۱ جدیدلباس نامزدی گلدار ۱۴۰۱ جدید

لباس نامزدی گلدار ۱۴۰۱ جدید

مدل لباس نامزدی زنانه دنباله دار ۲۰۲۲مدل لباس نامزدی زنانه دنباله دار ۲۰۲۲

مدل لباس نامزدی زنانه دنباله دار ۲۰۲۲

مدل لباس بلند نامزدی گیپور ۲۰۲۲مدل لباس بلند نامزدی گیپور ۲۰۲۲

مدل لباس بلند نامزدی گیپور ۲۰۲۲

لباس نامزدی مدل جلو کوتاه پشت بلند ساتن ۲۰۲۲لباس نامزدی مدل جلو کوتاه پشت بلند ساتن ۲۰۲۲

لباس نامزدی مدل جلو کوتاه پشت بلند ساتن ۲۰۲۲

لباس نامزدی زنانه بالاتنه گیپور قرمز رنگ ۱۴۰۱لباس نامزدی زنانه بالاتنه گیپور قرمز رنگ ۱۴۰۱

لباس نامزدی زنانه بالاتنه گیپور قرمز رنگ ۱۴۰۱

مدل لباس نامزدی اسلامی ۱۴۰۱مدل لباس نامزدی اسلامی ۱۴۰۱

مدل لباس نامزدی اسلامی ۱۴۰۱

مدل لباس نامزدی سفید ۲۰۲۲مدل لباس نامزدی سفید ۲۰۲۲

مدل لباس نامزدی سفید ۲۰۲۲

مدل لباس نامزدی آستین کوتاه ۲۰۲۲ با پارچه لمه شنیمدل لباس نامزدی آستین کوتاه ۲۰۲۲ با پارچه لمه شنی

مدل لباس نامزدی آستین کوتاه ۲۰۲۲ با پارچه لمه شنی

مدل لباس مخمل نامزدی زنانه ۲۰۲۲مدل لباس مخمل نامزدی زنانه ۲۰۲۲

مدل لباس مخمل نامزدی زنانه ۲۰۲۲

.u576f2bd8645784e2e9753667796145dc , .u576f2bd8645784e2e9753667796145dc .postImageUrl , .u576f2bd8645784e2e9753667796145dc .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u576f2bd8645784e2e9753667796145dc , .u576f2bd8645784e2e9753667796145dc:hover , .u576f2bd8645784e2e9753667796145dc:visited , .u576f2bd8645784e2e9753667796145dc:active { border:0!important; } .u576f2bd8645784e2e9753667796145dc .clearfix:after { content: ""; display: table; clear: both; } .u576f2bd8645784e2e9753667796145dc { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #E67E22; } .u576f2bd8645784e2e9753667796145dc:active , .u576f2bd8645784e2e9753667796145dc:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #D35400; } .u576f2bd8645784e2e9753667796145dc .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u576f2bd8645784e2e9753667796145dc .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #ECF0F1; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u576f2bd8645784e2e9753667796145dc .postTitle { color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u576f2bd8645784e2e9753667796145dc .ctaButton { background-color: #D35400!important; color: #ECF0F1; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://donoghte.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u576f2bd8645784e2e9753667796145dc:hover .ctaButton { background-color: #E67E22!important; } .u576f2bd8645784e2e9753667796145dc .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u576f2bd8645784e2e9753667796145dc .u576f2bd8645784e2e9753667796145dc-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u576f2bd8645784e2e9753667796145dc:after { content: ""; display: block; clear: both; }
  ۳۲ مدل بلوز مجلسی دخترانه و زنانه جدید و بسیار با کلاس ۲۰۲۲

مدل لباس نامزدی ۱۴۰۱

مدل لباس نامزدی تور و گیپور ۱۴۰۱مدل لباس نامزدی تور و گیپور ۱۴۰۱

مدل لباس نامزدی تور و گیپور ۱۴۰۱

لباس نامزدی جدید زنانه با پارچه ریونلباس نامزدی جدید زنانه با پارچه ریون

لباس نامزدی جدید زنانه با پارچه ریون

مدل لباس نامزدی پفی گیپور ۲۰۲۲مدل لباس نامزدی پفی گیپور ۲۰۲۲

مدل لباس نامزدی پفی گیپور ۲۰۲۲

مدل لباس کوتاه نامزدی ۲۰۲۲ جدیدمدل لباس کوتاه نامزدی ۲۰۲۲ جدید

مدل لباس کوتاه نامزدی ۲۰۲۲ جدید

لباس بلند نامزدی ۱۴۰۱ مدل جدیدلباس بلند نامزدی ۱۴۰۱ مدل جدید

لباس بلند نامزدی ۱۴۰۱ مدل جدید

مدل لباس نامزدی ترکیه ای ۲۰۲۲مدل لباس نامزدی ترکیه ای ۲۰۲۲

مدل لباس نامزدی ترکیه ای ۲۰۲۲

مدل لباس نامزدی شیک کره ای گیپور ۲۰۲۲مدل لباس نامزدی شیک کره ای گیپور ۲۰۲۲

مدل لباس نامزدی شیک کره ای گیپور ۲۰۲۲

مدل لباس نامزدی اینستاگرام ۲۰۲۲مدل لباس نامزدی اینستاگرام ۲۰۲۲

مدل لباس نامزدی اینستاگرام ۲۰۲۲

مدل لباس نامزدی کار شده ۲۰۲۲مدل لباس نامزدی کار شده ۲۰۲۲

مدل لباس نامزدی کار شده ۲۰۲۲

مدل لباس نامزدی ۲۰۲۲ با تور دانتلمدل لباس نامزدی ۲۰۲۲ با تور دانتل

مدل لباس نامزدی ۲۰۲۲ با تور دانتل

مدل لباس نامزدی رنگ نباتی ۲۰۲۲مدل لباس نامزدی رنگ نباتی ۲۰۲۲

مدل لباس نامزدی رنگ نباتی ۲۰۲۲

مدل لباس نامزدی کوتاه ۲۰۲۲ اینستاگراممدل لباس نامزدی کوتاه ۲۰۲۲ اینستاگرام

مدل لباس نامزدی کوتاه ۲۰۲۲ اینستاگرام

مدل لباس نامزدی ۲۰۲۲ کوتاه شیکمدل لباس نامزدی ۲۰۲۲ کوتاه شیک

مدل لباس نامزدی ۲۰۲۲ کوتاه شیک

مدل لباس نامزدی حریر بلند ۲۰۲۲مدل لباس نامزدی حریر بلند ۲۰۲۲

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب