تست بارداری اچ سی جی، طریقه استفادهتست بارداری ان جی تست، یک روش ایمونواسی تشخیصی بصری است که برای تشخیص اولیه وجود هورمون گنادوتروپین جفتی انسان در خون به کار می رود....

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب