۴۵ مدل لباس مجلسی آستین دار ۲۰۲۲ بسیار شیک دخترانه و زنانه۴۵ مدل لباس مجلسی آستین دار ۲۰۲۲ – ۱۴۰۱ بسیار شیک و جذاب دخترانه و زنانه را در انواع طرح های مجلسی بلند و کوتاه با پارچه هایی مانند گیپور و حریر در این قسمت از مدلهای لباس مجلسی ۲۰۲۲ قرار داده ایم. بنابراین جدیدترین مدلهای لباس مجلسی آستین دار ۲۰۲۲ را در ادامه مشاهده خواهید کرد.

مدل لباس مجلسی آستین دار ۲۰۲۲

همان طور که می دانید لباسهای مجلسی زنانه و دخترانه دارای انواع مختلفی چه از نظر پوشش و چه از نظر جنس می باشند. هر مدل لباس مجلسی می تواند دارای جنس پارچه متفاوتی باشد. پارچه های مختلفی در این زمینه وجود دارند از جمله ساتن، گیپور و ریون. اما همان طور که گفتیم از نظر پوشش هم لباس های مجلسی دارای انواع مخلفی از جمله لباس مجلسی آستین دار و بدون آستین می باشند.

لباس مجلسی آستین دار ۲۰۲۲ دخترانه و زنانه

در این قسمت سعی داریم تا انواع مدل لباس مجلسی آستین دار ۲۰۲۲ زنانه و دخترانه را برای شما قرار دهیم. بسیاری از خانم ها تمایل دارند تا تا لباسهای مجلسی ای بپوشند که آستین داشته باشند. دلیل آن را می توان سلیقه شخصی یا عقیده شخص به پوشیده بودن لباس دانست. هر آنچه باشد می توان گفت در حال حاضر در سال ۲۰۲۲ بسیاری از مدل های لباس مجلسی بر اساس آستین دار بودن طراحی می شوند تا این نیاز برآورده شود.

.ud0e7853e4f04bbb223ec0beabb86d95f , .ud0e7853e4f04bbb223ec0beabb86d95f .postImageUrl , .ud0e7853e4f04bbb223ec0beabb86d95f .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .ud0e7853e4f04bbb223ec0beabb86d95f , .ud0e7853e4f04bbb223ec0beabb86d95f:hover , .ud0e7853e4f04bbb223ec0beabb86d95f:visited , .ud0e7853e4f04bbb223ec0beabb86d95f:active { border:0!important; } .ud0e7853e4f04bbb223ec0beabb86d95f .clearfix:after { content: ""; display: table; clear: both; } .ud0e7853e4f04bbb223ec0beabb86d95f { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #E67E22; } .ud0e7853e4f04bbb223ec0beabb86d95f:active , .ud0e7853e4f04bbb223ec0beabb86d95f:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #D35400; } .ud0e7853e4f04bbb223ec0beabb86d95f .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .ud0e7853e4f04bbb223ec0beabb86d95f .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #ECF0F1; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .ud0e7853e4f04bbb223ec0beabb86d95f .postTitle { color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .ud0e7853e4f04bbb223ec0beabb86d95f .ctaButton { background-color: #D35400!important; color: #ECF0F1; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://donoghte.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .ud0e7853e4f04bbb223ec0beabb86d95f:hover .ctaButton { background-color: #E67E22!important; } .ud0e7853e4f04bbb223ec0beabb86d95f .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .ud0e7853e4f04bbb223ec0beabb86d95f .ud0e7853e4f04bbb223ec0beabb86d95f-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .ud0e7853e4f04bbb223ec0beabb86d95f:after { content: ""; display: block; clear: both; }
  ۳۵ مدل لباس نامزدی ۲۰۲۲ جدید از جذابترین کالکشنهای مجلسی

لباس مجلسی آستین دار ۲۰۲۲ اینستاگرام

علاوه بر مدل های لباس مجلسی آستین دار که از طریق جستجو در سایت های اینترنتی معتبر در زمینه مدل لباس مجلسی می توانید پیدا کنید بر روی اینستاگرام هم پیج های مختلفی در رابطه با لباس مجلسی قرار دارند که با وقت گذاشتن و جستجو در اینستاگرام می توانید جدیدترین مدلهای لباس آستین دار مجلسی ۲۰۲۲ را بیابید.

البته در صورتی که وقت کافی برای انجام این کار را ندارید به شما پیشنهاد می کنیم از مدل های لباس مجلسی آستین دار که در این قسمت از سایت دو نقطه برای شما قرار دادیم استفاده کنید. زیرا شیکترین مدل های لباس مجلسی آستین دار ۲۰۲۲ اینستاگرام را هم برایتان در این مطلب قرار دادیم.

در ادامه توجه شما را به این مدل های لباس جدید و شیک آستین دار مجلسی ۲۰۲۲ جلب می نماییم.

مدل لباس مجلسی آستین دار ۲۰۲۲مدل لباس مجلسی آستین دار ۲۰۲۲

مدل لباس مجلسی آستین دار ۲۰۲۲

لباس مجلسی بالا تنه گیپور آستین دار ۲۰۲۲لباس مجلسی بالا تنه گیپور آستین دار ۲۰۲۲

لباس مجلسی بالا تنه گیپور آستین دار ۲۰۲۲

مدل لباس مجلسی کوتاه آستین دار ۲۰۲۲مدل لباس مجلسی کوتاه آستین دار ۲۰۲۲

مدل لباس مجلسی کوتاه آستین دار ۲۰۲۲

لباس مجلسی زنانه آستین دار جدیدلباس مجلسی زنانه آستین دار جدید

لباس مجلسی زنانه آستین دار جدید

مدل لباس مجلسی آستین توری ۱۴۰۱مدل لباس مجلسی آستین توری ۱۴۰۱

مدل لباس مجلسی آستین توری ۱۴۰۱

مدل لباس آستین کوتاه مجلسی ۲۰۲۲مدل لباس آستین کوتاه مجلسی ۲۰۲۲

مدل لباس آستین کوتاه مجلسی ۲۰۲۲

لباس مجلسی آستین دار شیک زنانه جدیدلباس مجلسی آستین دار شیک زنانه جدید

لباس مجلسی آستین دار شیک زنانه جدید

مدل لباس مجلسی آستین دار مشکی طلایی ۱۴۰۱مدل لباس مجلسی آستین دار مشکی طلایی ۱۴۰۱

مدل لباس مجلسی آستین دار مشکی طلایی ۱۴۰۱

لباس مجلسی بلند دخترانه آستین دار ۲۰۲۲ چاکدارلباس مجلسی بلند دخترانه آستین دار ۲۰۲۲ چاکدار

لباس مجلسی بلند دخترانه آستین دار ۲۰۲۲ چاکدار

.ue0f4ec1208c6230712accf58041d3858 , .ue0f4ec1208c6230712accf58041d3858 .postImageUrl , .ue0f4ec1208c6230712accf58041d3858 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .ue0f4ec1208c6230712accf58041d3858 , .ue0f4ec1208c6230712accf58041d3858:hover , .ue0f4ec1208c6230712accf58041d3858:visited , .ue0f4ec1208c6230712accf58041d3858:active { border:0!important; } .ue0f4ec1208c6230712accf58041d3858 .clearfix:after { content: ""; display: table; clear: both; } .ue0f4ec1208c6230712accf58041d3858 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #E67E22; } .ue0f4ec1208c6230712accf58041d3858:active , .ue0f4ec1208c6230712accf58041d3858:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #D35400; } .ue0f4ec1208c6230712accf58041d3858 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .ue0f4ec1208c6230712accf58041d3858 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #ECF0F1; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .ue0f4ec1208c6230712accf58041d3858 .postTitle { color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .ue0f4ec1208c6230712accf58041d3858 .ctaButton { background-color: #D35400!important; color: #ECF0F1; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://donoghte.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .ue0f4ec1208c6230712accf58041d3858:hover .ctaButton { background-color: #E67E22!important; } .ue0f4ec1208c6230712accf58041d3858 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .ue0f4ec1208c6230712accf58041d3858 .ue0f4ec1208c6230712accf58041d3858-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .ue0f4ec1208c6230712accf58041d3858:after { content: ""; display: block; clear: both; }
  ۳۲ مدل لباس عقد ۲۰۲۲ جدید و شیک که جذابیت خاصی به شما میدهد

مدل لباس مجلسی دخترانه دو تیکه آستین دار ۲۰۲۲مدل لباس مجلسی دخترانه دو تیکه آستین دار ۲۰۲۲

مدل لباس مجلسی دخترانه دو تیکه آستین دار ۲۰۲۲

مدل لباس لمه مجلسی آستین دار مشکی ۲۰۲۲مدل لباس لمه مجلسی آستین دار مشکی ۲۰۲۲

مدل لباس لمه مجلسی آستین دار مشکی ۲۰۲۲

مدل لباس مجلسی ساتن و گیپور آستین دار جدیدمدل لباس مجلسی ساتن و گیپور آستین دار جدید

مدل لباس مجلسی ساتن و گیپور آستین دار جدید

لباس مجلسی دخترانه پوشیده آستین سال ۱۴۰۱لباس مجلسی دخترانه پوشیده آستین سال ۱۴۰۱

لباس مجلسی دخترانه پوشیده آستین دار سال ۱۴۰۱

مدل لباس پوشیده مجلسی استین دار زنانه ۲۰۲۲مدل لباس پوشیده مجلسی استین دار زنانه ۲۰۲۲

مدل لباس مجلسی پوشیده ۲۰۲۲ استین دار زنانه

مدل لباس مجلسی کوتاه آستین بلند ۲۰۲۲مدل لباس مجلسی کوتاه آستین بلند ۲۰۲۲

مدل لباس مجلسی کوتاه آستین بلند ۲۰۲۲

لباس مجلسی جدید آستین کلوش بلندلباس مجلسی جدید آستین کلوش بلند

لباس مجلسی جدید آستین چاکدار بلند

لباس مجلسی سفید مدل اروپایی ۲۰۲۲ آستین دارلباس مجلسی سفید مدل اروپایی ۲۰۲۲ آستین دار

لباس مجلسی سفید مدل اروپایی ۲۰۲۲ آستین دار

مدل جدید لباس مجلسی یقه شل آستین دارمدل جدید لباس مجلسی یقه شل آستین دار

مدل جدید لباس مجلسی یقه شل آستین دار

مدل لباس مجلسی آستین دار ۱۴۰۱

لباس مجلسی زنانه دو تیکه دامن کلوش آستین دار ۱۴۰۱لباس مجلسی زنانه دو تیکه دامن کلوش آستین دار ۱۴۰۱

لباس مجلسی زنانه دو تیکه دامن کلوش آستین دار ۱۴۰۱

لباس کار شده مجلسی آستین دار زنانه ۲۰۲۲لباس کار شده مجلسی آستین دار زنانه ۲۰۲۲

لباس کار شده مجلسی آستین دار زنانه ۲۰۲۲

مدل لباس گیپور مجلسی آستین بلند زرشکی ۱۴۰۱مدل لباس گیپور مجلسی آستین بلند زرشکی ۱۴۰۱

مدل لباس گیپور دخترانه مجلسی آستین بلند زرشکی ۱۴۰۱

مدل لباس مجلسی آستین دار حریر و گیپور ۲۰۲۲مدل لباس مجلسی آستین دار حریر و گیپور ۲۰۲۲

مدل لباس مجلسی آستین دار حریر و گیپور ۲۰۲۲

لباس آستین دار مجلسی کار شده ترک ۲۰۲۲لباس آستین دار مجلسی کار شده ترک ۲۰۲۲

لباس آستین دار مجلسی کار شده ترک ۲۰۲۲

مدل لباس مخمل زنانه مجلسی آستین دار جدیدمدل لباس مخمل زنانه مجلسی آستین دار جدید

مدل لباس مخمل زنانه مجلسی آستین دار جدید

لباس مجلسی دانتل کوتاه آستین دار ۱۴۰۱لباس مجلسی دانتل کوتاه آستین دار ۱۴۰۱

لباس مجلسی دانتل کوتاه آستین دار ۱۴۰۱

لباس مجلسی لمه آستین دار مدل ماهی شیک ۲۰۲۲لباس مجلسی لمه آستین دار مدل ماهی شیک ۲۰۲۲

لباس مجلسی لمه آستین دار مدل ماهی شیک ۲۰۲۲

مدل لباس مجلسی آستین دار ۲۰۲۲ اینستاگراممدل لباس مجلسی آستین دار ۲۰۲۲ اینستاگرام

مدل لباس مجلسی آستین دار ۲۰۲۲ اینستاگرام

مدل لباس مجلسی آستین دار حریر ۲۰۲۲مدل لباس مجلسی آستین دار حریر ۲۰۲۲

مدل لباس مجلسی آستین دار حریر ۲۰۲۲

لباس مجلسی آستین دار ترکیه ای جدیدلباس مجلسی آستین دار ترکیه ای جدید

لباس مجلسی آستین دار ترکیه ای جدید

مدل لباس مجلسی استین دار بلند حریر با گیپور ۱۴۰۱مدل لباس مجلسی استین دار بلند حریر با گیپور ۱۴۰۱

مدل لباس مجلسی استین دار بلند حریر با گیپور ۱۴۰۱

مدل لباس مجلسی ساده استین دار ۲۰۲۲مدل لباس مجلسی ساده استین دار ۲۰۲۲

مدل لباس مجلسی ساده استین دار ۲۰۲۲

لباس مجلسی زنانه آستین دار مدل ماهی ۱۴۰۱لباس مجلسی زنانه آستین دار مدل ماهی ۱۴۰۱

لباس مجلسی زنانه آستین دار مدل ماهی ۱۴۰۱

لباس شیک مجلسی آستین دار دخترانه ۲۰۲۲لباس شیک مجلسی آستین دار دخترانه ۲۰۲۲

لباس شیک مجلسی آستین دار دخترانه ۲۰۲۲

.u662d8e8e40ace5f976ed416abfc1702d , .u662d8e8e40ace5f976ed416abfc1702d .postImageUrl , .u662d8e8e40ace5f976ed416abfc1702d .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u662d8e8e40ace5f976ed416abfc1702d , .u662d8e8e40ace5f976ed416abfc1702d:hover , .u662d8e8e40ace5f976ed416abfc1702d:visited , .u662d8e8e40ace5f976ed416abfc1702d:active { border:0!important; } .u662d8e8e40ace5f976ed416abfc1702d .clearfix:after { content: ""; display: table; clear: both; } .u662d8e8e40ace5f976ed416abfc1702d { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب