زایمان طبیعی یا سزارین، کدام خوب است؟در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می‌شود که زایمان طبیعی بهتر است یا سزارین؟...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب