معنی جفا

معنی جفامهدی

بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

معنی جفا را از این سایت دریافت کنید.

جفا

معنی جفا - معانی، لغت نامه دهخدا، فرهنگ اسم ها، فرهنگ معین و عمید، مترادف و متضاد و ... در فرهنگ لغت آبادیس - برای مشاهده کلیک کنید

جفا

/jafA/

مترادف جفا: آزار، اذیت، بی وفایی، بی مهری، تطاول، جور، ستم، ظلم، غدر، نامهربانیمتضاد جفا: مهربرابر پارسی: ستم، آزار، بیداد

فارسی به انگلیسی

oppression, persecution, unkindness or unfaithfulness, oppression or persecution, unkindness or unfaithfuiness

مترادف ها

misery (اسم)

بدبختی، جفا، بیچارگی، تهی دستی، نکبت

anguish (اسم)

عذاب، غم و اندوه، اضطراب، جفا، سینه سوزی، غرامت، دل تنگی

لغت نامه دهخدا

جفا. [ ج َ ] ( از ع ، مص ) جفاء :

پدر مهر ببرید و بفکند خوار

جفا کرد بر کودک شیرخوار.

فردوسی.

که هر کس که تخم جفا را بکشت

نه خوش روز بیند نه خرم بهشت.

فردوسی.

که کرد آنچه کردی تو ای بی وفا

ببینی کنون زخم تیغ جفا.

فردوسی.

جفا برگزیدی بجای وفا

وفا را جزا کی شنیدی جفا.

فردوسی.

و براستای وی هیچ جفا نفرمودی. ( تاریخ بیهقی ). او را [ محمودرا ] بر آن داشت که ما [ مسعود ] را جفا فرماید. ( تاریخ بیهقی ).

چون برگ خوار گشتی اگر گاو نیستی ؟

انصاف ده مگوی جفا و مخور مرا.

ناصرخسرو.

از بهر جفا سوی تو آمد بدر خویش

مگذار و زدر دور بران گر بتوانیش.

ناصرخسرو.

گر به من از دهر جفائی رسید

نیز رسیده است بدو خود جفاش.

ناصرخسرو.

هر که جفا جوید بر خویشتن

چشم که دارد مگر ابله وفاش.

ناصرخسرو.

دوستان چون جفا کنند همی

من چه امید دارم از دشمن.

مسعودسعد.

مالداران توانگرکیسه درویش دل

در جفا درویش را از غم توانگر کرده اند.

سنائی.

هر چه گفتم غذای ملک است التفات ننمود و جفاها راند. ( کلیله و دمنه ). هر که بر درگاه پادشاهان جریمه جفا دیده باشد... پادشاه را تعجیل نشاید فرمود در فرستادن او بجانب خصم. ( کلیله و دمنه ).

مکن خراب سینه ام که من نه مرد کینه ام

ز مهر تو بری نه ام ، بجان کشم جفای تو.

خاقانی.

قرار جهان بر جفا داده اند

مرا بی قراری از آن میدهد.

خاقانی.

اگر بجان کنیم حکم برنتابم سر

مکن جفا که جفای تو برنمی تابم.

خاقانی.

گفتی ز جفا چه کردم آخر

چندان که مرادتست کردی.

خاقانی.

شرط خاقانی است با جور و جفایش ساختن

چون کند خاصه که در عالم وفاداری نماند.

خاقانی.

با آن که خوش آید از تو ای یار جفا

لیکن نبود جفات هرگز چو وفا.

ظهیر.

بر هیچ خلق جور و جفا ناکرده. ( ترجمه تاریخ یمینی ).

گر بسوزی بند بندم از جفا

من وفای تو بجان دارم بجان.

عطار.

هر کس از آن پرده نوائی نمود

بر سر آن جیفه جفائی نمود.

نظامی. بیشتر بخوانید ...

فرهنگ فارسی

۱-( مصدر ) آزردن جور کردن ستم کردن . ۲- بیوفایی کردن بیمهری کردن . ۳- ( اسم ) جور ظلم . ۴- بیوفایی بیمهری .

فرهنگ معین

(جَ ) [ ع . جفاء ] (مص م . ) ۱ - آزردن ، بی مهری کردن . ۲ - بی وفایی کردن .

فرهنگ عمید

۱. جور، ستم.

۲. (اسم ) [قدیمی، مجاز] ناسزا.

۱. هر چیزی که نفع و فایده نداشته باشد، بیهوده.

۲. باطل. ۳. خاروخاشاک. ۴. کف آب.

۵. غش: بهر آن است این ریاضت واین جفا / تا برآرد کوره از نقره جفا (مولوی: ۴۴ ).

دانشنامه اسلامی

[ویکی فقه] به رفتار خلاف ادب و بی احترامی نسبت به شعائر دینی جفا گفته می شود.

رفتار خلاف ادب و احترام را می گویند.

اشاره روایات به مصادیق جفا

در روایات از برخی رفتارها به عنوان مصادیق جفا نام برده و از آنها نهی شده است .

کاربرد جفا در فقه

در بابهایی همچون طهارت، صلات، حج و نکاح از آن سخن گفته اند.

برخی مصادیق جفا ... wikifeqh: جفا

جدول کلمات

جور ، ستم

فارسی به عربی

سوء السلوک

پیشنهاد کاربران

جور ستم

جُفا:به ضمّ اول مخفف جُفاء ، خاشاکی که سیل بکرانه افکند ، کفی که از سیل برخاک باز ماند ، آب آورد ، باطل و نادرست.

( ( بهر آنست این ریاضت وین جَفا

تا بر آرد کوره از نُقره جُفا ) )

( شرح مثنوی شریف، فروزان فر ، بدیع الزمان ، چاپ هشتم ، 1375 . ص 121 )

جولفایی ـ Culfayı

نوعی پارچه که لحاف ـ تشک را با آن می بندند و بافنده آن را �جولفا� نامند.

اذیت آزار

جُفا : مخفف جفاء عربی ، آب آورد، آنچه سیل از اجسام خرد و سبک باخود آورد، خاشاک ( ( سیلاب جفای ایّام سرهای سروران را جفای خود گردانیدە ) ) نفثة المصدور ، محمد زیدری نسوی، تصحیح امیرحسین یزدگردی، انتشارات توس ، چاپ سوم، ۱۳۸۹، ص ۱

ستم /ضلم /, بی وفایی

جفا، آزار ، اذیت ، بی محبت.

مخالف جفا ، محبت ظلم و ستم

مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما

+ افزودن عکس و لینک

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : abadis.ir

معنی جفا

معنی واژهٔ جفا در فرهنگ فارسی معین به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه‌یاب

جفا

فرهنگ فارسی معین

(جَ) [ ع . جفاء ] (مص م .) 1 - آزردن ، بی مهری کردن . 2 - بی وفایی کردن .

جست‌وجوی جفا در واژه‌نامه‌های دیگر

نگارش معنی دیگر برای جفا

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : www.vajehyab.com

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب