دانلود آهنگ فرشاد موری چوبستدانلود آهنگ جدید فرشاد موری چوبست          

 Download New Music Farshad Mouri Choubast

دانلود آهنگ جدید فرشاد موری چوبست

متن آهنگ فرشاد موری چوبست

هر روز با خودم می گویم ای کاش تابوتی را بیاورند
و درخت بلند قامت افتاده ام را روی دست بیاورند ヅ♬

مادر ! من به این راضی ام که از تو چند تکه استخوان برایم بیاورند
– دیگر رمقی به دستانم نیست که صورتم را هم بخراشم ヅ♬

✧✌♫⭐☆

 شعر آهنگ فرشاد موری چوبست

باز هم پیکر افتاده روی مینت را دیدم
از خواب پریدم و زیر سرم خون تورا دیدم
صبح در لابه لای ابرها ردپوتین هایت را دیدم

– هربار دست می برم که موهایم را بکنم اما دیگر مویی به سرم نمانده است

هر روزچشمم خیره به راه و دوخته به در بودヅ♬

روسری ام شب و روز از اشک هایم تربود
مردم گمان می کردند اشک از چشمم می ریخت اما خونِ جگر بودヅ♬

✧✌♫⭐☆

شعر آهنگ فرشاد موری چوبست

– جلوی زبان خودم را می توانم بگیرم اما اشک چشمهایم را چه کنم که رازم را بر ملا خواهند کرد؟

با خودم می گفتم لباس های جهاز عروسی ام را برای عروسی ات بپوشم
دوباره صورتم را آرایش کنم و حنا به سر بگذارمヅ♬

و برای دختر دایی ات نشان ازدواج ببرم

ولی هربار در نبود تو برایش نشان بردم آن ها را پس فرستادندヅ♬

✔✧✌♫♬♨⭐☆✔

چند سال می شود که نمی دانم رنگ خنده چگونه است؟
در مغز من یک عمر صدای تیر و تفنگ می پیچدヅ♬

هشت سال نه، برای من سی و هشت سال است که جنگ هنوز ادامه دارد

– این را دیگر باور کرده ام که خدا انگار لباس سیاه را به تنم دوخته استヅ♬

       دانلود آهنگ فرشاد موری چوبست

Rate this post

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب