تاریخ تولد جنتی ۱۴۰۱ | جنتی چند سالشه | جنتی چند سالشهتاریخ تولد جنتی ۱۴۰۱ | جنتی چند سالشه | جنتی چند سالشه و سن شیخ جنتی چقدر است بیوگرافی جنتی تاریخ دقیق تولد احمد جنتی و شناسنامه جنتی در ادامه مطلب.

احمد جنتی متولد ۳ اسفند ۱۳۰۵ ، عضو فقها و دبیر شورای نگهبان، 95 سال سن دارد.

تاریخ تولد جنتی 1305 و سوال اینکه چنتی چند سالشه پاسخش 95 می باشد.

احمد جنتی در روستای لادان (اینک محلهٔ لادان واقع در خیابان کهندژ) از بلوک ماربین، واقع در سه کیلومتری غرب اصفهان متولد شد.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب