جاهایی از پوسته زمین که دارای جای خالی است احتمال زمین لرزه بیشتر استمهدی

بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

جاهایی از پوسته زمین که دارای جای خالی است احتمال زمین لرزه بیشتر است را از سایت تکست لس دریافت کنید.

نمونه سوال علوم ششم

کلاس نور

کلاس نور

کلاس نور نمونه سوال علوم ششم

-زمین لرزه چگونه به وجود می آید؟وقتی در بین سنگ های زمین شکاف ایجاد می شود سنگها به یکدیگر ساییده می شوند که در اثر آن زمین لرزش پیدا می کند و به صورت مو جو ی درون زمین مسیری را می پیماید و در نتیجه موجب لرزش زمین و شکستگی پوسته ی زمین و زمین لرزه می شود

2-زمین لرزه چه وقت رخ می دهد و چگونه باعث تغییر در سطح زمین می شود؟زمین لرزه وقتی اتفاق می افتد که سنگ کره ی زمین در اثر نیرو های حاصل از درون زمین می شکند انرژی حاصل از شکستن سنگ کره به صورت امواج لرزه ای از داخل زمین به سطح آن می رسد و با عث تغییراتی در سطح زمین می شود

3-سالانه چند زمین لرزه با قدرت کم در کشور رخ         می دهد؟سالانه حدود هزار زمین لرزه ی خفیف در کشور رخ می دهد که مردم آن ها را حس نمی کنند.

4-گفته می شود هر چه زمین،لرزه های خفیف و کوچک بیشتر داشته باشد بهتر است؟زیرا این زمین لرزه ها باعث آزاد شدن درون شده و از وقوع زمین لرزه های بزرگ و شدیدتر جلوگیری می شود.

5-معمولاً درچه جاهایی احتمال زمین لرزه بیش تر است؟

جاهایی که پوسته ی زمین دارای شکستگی است.

6-زمین لرزه در چه جاهایی خرابی بیشتری به بار

می آورد؟در جایی که خانه ها گلی و سست باشند.

7-ساختمان یک کوه آتشفشان چگونه است؟هر آتشفشان دارای سه قسمت اصلی است:1-دهانه(نوک آتشفشان است.)2-اتاقک مواد مذاب و داغ آتشفشان(محلی که مواد مذاب قبل از فوران آن جا جمع می شوند.)3-مجرای مرکزی(محل اتصال اتاقک به دهانه است.)

8-اگر شعله ی حرارت زیر ظرف برنج که در حال جوشیدن است کاهش یا افزایش بدهیم چه اتفاقی می افتد؟با افزایش شعله دانه های برنج با سرعت بیشتری جا به جا می  شوند و با کاهش شعله حرکت دانه های برنج آهسته تر می شود

9-چه زما نی آتشفشان اتفاق می افتد؟ زمانی که مواد آتشفشان به سطح زمین راه ییدا کند

10-مواد خارج شده از آتشفشان به چند  دسته تقسیم می شوند؟ سه دسته 1-جامد 2-مایع 3-گاز

11-منظور از آتشفشان نیمه فعال است چیست؟  آتشفشانی است که از دهانه اش فقط گاز خارج می شود

12-آتشفشانی که هیچ گونه فعالیتی ندارد چه نامیده   می شود؟آتشفشان خاموش

13-آیا آتشفشان می توان برای انسان مفید باشد؟چرا؟بله 80 درصددرصدمردم درپایتخت ایسلندازگرماوآب گرم طبیعی آتشفشان هابرای مصرف خوداستفاده می کنند

14-منظورازآتشفشان فعال چیست؟به آتشفشان هایی که درحال حاضریادرسال های اخیرموادآتشفشانی جامدمایع گرماازدهانه ی آن هاخارج شده است آتشفشان فعال می گویند.

15-مهمترین گازهای خارج شده ازدهانه ی آتشفشان ها

کدام اند؟بخارآب –کربن دی اکسید

16-آیاهمه ی زمین لرزه هاباعث خرابی درسطح زمین            می شوند؟چرا؟شدیدیاضعیف بودن زمین لرزه در مقدارخرابی ای که آن زلزله درسطح زمین به وجودمی آورد  موثراست هم چنین استحکام زمین وساختمان هانیزدر    مقدارخرابی توسط زلزله مهم است

17- پوسته تخم مرغ در مقابل سفیده ی آن چه تفاوتی دارد ؟ پوسته تخم مرغ سخت و شکننده است ولی سفیده ی آن نرم است و با فشار له می شود.

18- لایه های تخم مرغ را با زمین مقایسه کنید ؟ تخم مرغ سه لایه دارد : پوسته ، سفیده ، و زرده    و زمین نیز سه لایه دارد به نام های پوسته ، گوشته  و هسته

19- هنگامی که چوب می شکند انرژی آن آزاد می شو د یعنی چه ؟هنگامی که چوب خشک می شکند انرژی نهفته در خود را به سرعت باز می کند.

20- اثرا ت بهداشتی و ساختمانی و اجتماعی حاصل از خرابی های زمین لرزه را بنویسید؟

الف: بهداشتی = آلودگی آبها ، آلودگی غذا ها، شیوع بیماریهای واگیردار ، تجمع زباله ها در معابر افزایش جانوران ناقل بیماری

ب:ساختمانی = شکستن شیشه ها، ریزش آوار،افتادن تیر های برق، شکستن سد، خراب شدن آسانسور و راه پله ،

ج: اجتماعی= ازدست دادن عزیزان، خراب شدن ساختمانهای اداری و بیمارستانی، بیکاری، خراب شدن مکانهای تاریخی، تخریب خیابانها

21- اگر پای بازیکنی بشکند و خوب شود و سپس در معرض شکستگی قرار بگیرد امکان شکسته شدن پای این بازیکن کمتر است یا بیشتر ؟

امکان شکسته شدن پای مصدوم قبلی بیشتر می شود.

22- امکان زلزله در مکانی که قبلا زلزله آمده بیشتر است یا در جایی که قبلا زلزله نیامده؟ امکان وقوع زلزله در جایی که قبلا زلزله آمده بیشتر است.

23-معمولا امکان وقوع زلزله در جاهایی که پوسته زمین شکسته شده است ............... است.( بیشتر)

24-فعالیت های انسان دوستانه در هنگام زلزله را بیان کنید؟1-کمک به مصدومین2-همکاری با مسئولان امداد رسانی 3-ارسال کمک های مادی و غیر مادی4-اهدای خون برای مصدومین5-تجسس برای افراد مانده در زیر آوار6-امداد رسانی

25-رعایت نکات ایمنی در هنگام زلزله را بیان کنید؟1-روشن نکردن کلید برق2-استفاده نکردن از آسانسور 3-آماده بودن برای پس لرزه ها4-باز نگه داشتن خیابان ها5-قطع جریان برق ساختمان 6-بستن شیر اصلی گاز

26-مهمترین زلزله های اخیر در ایران را بنویسید؟1357زلزله طبس 7/7 ریشتر با 19600 کشته رودبار و منجیل  1369 4/7 ریشتر با 35000 کشته  1382 زلزله بم 5/6 ریشتر با 41000 کشته زلزله اهر با 2/6 ریشتر سال 1391با 310 کشته

27- دو آتشفشان نیمه فعال و دو آتشفشان خاموش کشور را نام ببرید ! سهند و سبلان آتشفشان خاموش  دماوند و تفتان  آتشفشان نیمه فعال

28- هر یک از این مواد آتشفشانی در کجا کاربرد دارد؟

الف: توف آتشفشانی= در ساختمان سازی

ب: پوکه معدنی= به عنوان عایق و به خاطر سبک بودن در ساختمان سازی

ج: سنگ پا = مصرف بهداشتی دارد

29  فواید آتشفشان را بنویسید؟1- آزادشدن انرژی درون زمین 2- استفاده از انرژی گرمایی آن  3- تشکیل دریاچه4- توسعه گردشگری 5- تشکیل چشمه های آب گرم 6- ایجاد زمین های کشاورزی حاصل خیز

30- ضرر های آتشفشان را بیان کنید 1- انتشار گاز های سمی 2- جاری شدن مواد مذاب و تخریب زمین 3- ورود ذرات گرد و غبار به محیط 4- ریزش باران های اسیدی 5- پخش شدن مواد شیمیایی در محیط 6- ایجاد سونامی

31- ساکنان مناطق آتشفشانی چه مواردی را باید رعایت کنند ؟1- خود را برای تخلیه فوری محل در مواقع ضروری آماده کنند 2- پوشیدن لباس های بلند برای محافظت پوست از مواد شیمیایی موجود در خاکستر های آتشفشانی 3- پناه بردن به یک مکان امن 4- بستن تمامی پنجره ها و در ها 5- فاصله گرفتن از دره ها و مناطق گود در هنگام فوران مواد مذاب

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع : sheybani58.blogfa.com

علوم تجربی : درس 5               زمین پویا

6shom-iran کلاس ششم ابتدایی

علوم تجربی : درس 5               زمین پویا

درس 5                                     زمین پویا

1. زمین لرزه چگونه به وجود می آید ؟

وقتی در بین سنگ های زمین شکاف ایجاد می شود . سنگ ها به یکدیگر ساییده می شوند که در اثر آن زمین لرزش پیدا می کند و به صورت حرکت موجی ، درون زمین مسیری را می پیماید و در نتیجه موجب لرزش زمین و شکستگی پوسته و زمین لرزه می شود.

2. زمین لرزه چه وقت رخ می دهد و چگونه باعث تغییر در سطح زمین می شود ؟

زمین لرزه وقتی اتفاق می افتد که سنگ کره ی زمین در اثر نیروهای حاصل از درون زمین می شکند. انرژی حاصل از شکستگی سنگ کره به صورت امواج لرزه ای از داخل زمین به سطح آن می رسد و باعث تغییراتی در سطح زمین می شود.

3. سالانه چند زمین لرزه با قدرت کم در کشور رخ می دهد ؟ سالانه حدود ده هزار زمین لرزه خفیف در کشور رخ می دهد که مردم آن را حسن نمی کنند.

4. گفته می شود هر چه زمین ، لرزهای خفیف و کوچک بیش تر داشته باشد بهتر است ؟

زیرا این زمین لرزه ها باعث آزاد شدن انرژی درونی زمین شده و از وقوع زمین لرزه های بزرگ تر و شدید تر جلوگیری می شود.

5. معمولا در چه جاهایی احتمال زمین لرزه بیشتر است ؟ جاهایی که پوسته زمین دارای شکستگی است.

6. زمین لرزه درچه جاهایی خرابی بیشتری به بار می آورد ؟ در جایی که خانه ها گلی و سست باشند.

7. ساختمان یک کوه آتشفشان چگونه است ؟ هر آتشفشان سه قسمت اصلی دارد. 1) دهانه : نوک آتشفشان است 2) اتاقک مواد مذاب و داغ آتشفشان : محلی که مواد مذاب قبل از فوران آن جا جمع می شوند 3) مجرای مرکزی : محل اتصال اتاقک به دهانه است.

8. اگر شعله ی حرارت زیر ظرف برنج که در حال جوشیدن است را کاهش یا افزایش دهیم چه اتفاقی می افتد ؟ با افزایش شعله دانه های برنج با سرعت بیش تری جابه جا می شوند و با کاهش شعله حرکت دانه های برنج آهسته تر می شود.

9. چه زمانی آتشفشان اتفاق می افتد ؟ زمانی که مواد آتشفشان از داخل زمین به سطح زمین را پیدا کنند.

10. مواد خارج شده از دهانه ی آتشفشان به چند دسته تقسیم می شوند ؟ نام ببرید.

سه دسته : 1) جامد 2) مایع 3) گاز

11. منظور از آتشفشان نیمه فعال چیست ؟ آتشفشانی که از دهانه اش فقط گاز خارج می شود.

12. آتشفشانی که هیچ گونه فعالیتی ندارد چه نامیده می شود ؟ آتشفشان خاموش

13. آیا آتشفشان برای انسان می تواند مفید باشد ؟ بله ، 80 درصد مردم در پایتخت ایسلند از گرما و آب گرم طبیعی آتشفشان ها برای مصرف خود استفاده می کنند.

14.منظور از آتشفشان فعال چیست ؟ به آتشفشان هایی که در حال حاضر یا در سال های اخیر مواد آتشفشانی (جامد ، مایع ، گرما ) از دهانه ی آن ها خارج شده است آتشفشان فعال می گویند.

15. مهم ترین گازهای خارج شده از دهانه ی آتشفشان ها کدام اند ؟ بخار آب ، کربن دی اکسید

آزمایش کنید            ص 37

هر یک از گروه های کلاس ، یک عدد تخم مرغ آب پز شده ( همراه پوست ) را به کلاس بیاورند.

با انگشت خود به پوسته تخم مرغ فشار وارد کنید.

یک بار هم با انگشت خود به سفیده ی تخم مرغ فشار وارد کنید.

چگونگی عکس العمل پوسته وسفیده ی تخم مرغ را با هم مقایسه کنید و نتیجه را به کلاس گزارش دهید. پوسته ی تخم مرغ سخت و شکننده است . سفیده ی تخم مرغ نرم است و با فشار له می شود.

سپس تخم مرغ را به وسیله ی چاقو از وسط نصف کنید و لایه های آن را با لایه های زمین مقایسه کنید. تخم مرغ سه لایه دارد. پوسته ، سفیده و زرده . زمین هم سه لایه دارد. پوسته ، گوشته و هسته

کار در کلاس  ص 38

1. چند قطعه چوب خشک را به سر کلاس بیاورید.

2.اعضای گروه هر کدام یک قطعه چوب را با دوست خود بشکنند.

3. مشاهد خود را هنگام شکستن چوب و آزاد شدن انرژی در گروه بیان کنید و نتیجه ی بحث را به کلاس گزارش دهید. چوب خشک راحت تر می شکند یعنی انرژی را سریع تر آزاد می کند.

ایستگاه فکر               ص 39

آیا همه ی زمین لرزه ها باعث خرابی در سطح زمین می شوند ؟ چرا ؟

شدید یا ضعیف بودن زمین لرزه در مقدرا خرابی ای که آن زلزله در سطح زمین به وجود می آورد ، مؤثر است . هم چنین استحکام زمین و ساختمان ها نیز در مقدار خرابی توسط زلزله مهم است.

علم و زندگی                            ص 39

با توجه به اثرات حاصل از زمین لرزه هایی که باعث خسارت هایی در محیط زندگی می شوند . جدول زیر را تکمیل کنید.

اثرات حاصل از زمین لرزه

بهداشتی ساختمانی اجتماعی آلودگی آب ها شکستن شیشه ها از دست دادن عزیزان آلودگی غذا ریزش آوار

خراب شدن ساختمان های ادار و بیمارستانی

شیوع بیماری های واگیر

افتادن تیرهای برق بیکاری

تجمع زباله در کوچه ها

شکستن سد

خراب شدن مکان های تاریخی

افزایش جانوران ناقل بیماری

خراب شدن آسانسور و راه پله ها

تخریب خیابان ها

ایستگاه فکر               ص 40

یکی از بازیکنان فوتبال ، در یک مسابقه بر اثر برخورد با بازیکن حریف دچار شکستگی ساق پا می شود. پس از چند ماه استراحت و درمان ، مجدداً به میدان بازی فوتبال بر می گردد. به نظر شما اگر همان پای این بازیکن ، دوباره آسیب ببیند ، احتمال شکستگی پا او در کدام قسمت بیشتر است ؟ همان قسمتی که قبلاً شکسته بود.

معمولاً در جاهایی که پوسته ی زمین دارای شکستگی است احتمال وقوع زلزله بیش تر است.

علم و زندگی                            ص 40

آیا می دانید بعد از وقوع زمین لرزه چه کارهایی را باید انجام  دهید ؟

جدول زیر را تکمیل کنید.

فعالیت های انسان دوستانه

رعایت نکات ایمنی کمک به مصدومین روشن نکردن کلید برق

همکاری با مسؤلان امداد رسانی

استفاده نکردن از آسانسور

ارسال کمک های مادّی و غیر مادّی

آماده بودن برای پس لرزه ها

اهدای خون برای مصدومین

باز نگه داشتن خیابان ها

تجسس برای افراد مانده در زیر آوار

قطع جریان برق ساختمان

امداد رسانی بستن شیر اصلی گاز

پژوهش کنید                             ص 40

مهمترین زمین لرزه های 50 سال اخیر ایران را از نظر محل وقوع و خسارت های وارده مطالعه کنید و پس از بررسی در گروه به کلاس گزارش دهید.

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع : 6shom-iran.blogfa.com

معمولاً در چه جاهایی احتمال زمین لرزه بیشتر است؟

معمولاً در چه جاهایی احتمال زمین لرزه بیشتر است؟

???????? مسابقه استعدادیابی گاما تلنت ????????

ثبت نام   ورود

پربازدیدها: #درآمدزایی#مدرسه_یاب#آزمون‌ساز

درس 5: زمین پویا علوم تجربی ششم دبستان درسنامه آموزشی این مبحث

معمولاً در چه جاهایی احتمال زمین لرزه بیشتر است؟

1 )

زیر اقیانوس‌ها که پوسته نازک‌تر است.

2 )

زیر کوهها چون در آن جا پوسته در گوشته زیاد فرو رفته است.

3 )

جاهایی که پوسته‌ی زمین دارای شکستگی است.

4 )

در ساحل اقیانوس‌ها که فرسایش زمین بسیار زیاد است.

گزارش خطا یک تست دیگه بزن یک آزمون کامل بده

تحلیل ویدئویی تست

1401/02/27 محمدباقر نصیری

ویدیو دوره کامل آموزشی، علوم تجربی ششم دبستان

مدرس: ساسان عظیمی

مدت دوره: 10 ساعت (24 فایل)

فارسی

2236 تست 156,520 تومان

ریاضی

2383 تست 166,810 تومان

علوم تجربی

3613 تست 252,910 تومان

هوش، خلاقیت و استعداد

1975 تست 138,250 تومان

مطالعات اجتماعی

1852 تست 129,640 تومان

هدیه‌های آسمانی

944 تست 66,080 تومان

کار و فناوری

238 تست 16,660 تومان

تفکر و پژوهش

97 تست 6,790 تومان

قرآن

281 تست 19,670 تومان

نمونه سوالات مرتبط

آزمون آنلاین

15 تست

آزمون مجازی علوم ششم دبستان شاهد ازنا | درس 2: سرگذشت دفتر من

تیم مدیریت گاما

آزمون آنلاین

15 تست

آزمون آنلاین علوم تجربی ششم دبستان فرهنگیان | درس 3:کارخانه‌ی کاغذ سازی

تیم مدیریت گاما

آزمون آنلاین

15 تست

آزمون مجازی درس 10 و 11 علوم ششم ابتدائی

تیم مدیریت گاما

2 صفحه

کاربرگ تمرین علوم تجربی ششم ابتدائی | درس 6 و 7 + پاسخ

شهریار امیرفتحی گرجان

3 صفحه

ارزشیابی مداد کاغذی علوم تجربی ششم دبستان رضوان نوت | درس 2 و 3

مرتضی کوهی

2 صفحه

آزمون نوبت دوم علوم تجربی ششم هماهنگ بافق | خرداد 1398

هماهنگ ششم ابتدائی

10 صفحه

متن درس و پاسخ فعالیت‌ و خودارزیابی‌های کتاب علوم تجربی ششم دبستان | درس 5: زمین…

محمدحسن عدالتی فر

3 صفحه

آزمون مستمر علوم تجربی ششم دبستان شهید معلم کلایی | درس 1 و 2

عماد روشن قیاس

2 صفحه

آزمون تستی علوم تجربی ششم دروس 13 و 14| سالم بمانیم - از گذشته تا آینده

کوروش پاریاد

2 صفحه

آزمون مدادکاغذی علوم تجربی ششم دبستان شاهد شهید فهمیده | درس نهم: سفر انرژی

شاهد احمدی

4 صفحه

سوالات تستی علوم تجربی ششم دبستان شهید مختاری | درس 6 تا 9

مجتبی خاموشی بناب

2 صفحه

سوالات آزمون نوبت دوم علوم تجربی ششم هماهنگ باغملک | خرداد 1401

هماهنگ ششم ابتدائی

2 صفحه

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع : gama.ir

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب