۴۵ مدل لباس مجلسی کوتاه ۲۰۲۲ – ۱۴۰۱ بسیار جذاب دخترانه و زنانهبا بیش از ۴۵ مدل لباس مجلسی کوتاه ۲۰۲۲ – ۱۴۰۱ جدید، بسیار جذاب و فوق العاده شیک دخترانه و زنانه از جمله لباسهای با پارچه گیپور و لمه در انواع پوشیده و باز از سایت دو نقطه در خدمتتان هستیم. پیشتر از این، مطلبی با عنوان مدل لباس مجلسی ۲۰۲۲ – ۱۴۰۱ برای شما قرار دادیم که مجموعه ای از مدل های لباس مجلسی ۲۰۲۲ کوتاه و بلند در آن وجود داشتند.

مدل لباس مجلسی کوتاه ۲۰۲۲

اینبار سعی کردیم تا در میان انواع مدل لباس ۲۰۲۲ به صورت ویژه ای به مدل لباس مجلسی کوتاه ۲۰۲۲ بپردازیم و جدیدترین کارهای این سبک از لباس مجلسی را برای شما فراهم آوریم. بنابراین این مطلب مخصوص خانم هایی می باشد که به مدل لباس مجلسی کوتاه علاقه دارند و قصد دارند تا لباس موردنظر خود را از بین این مدل از لباس ها انتخاب کنند.

لباس مجلسی کوتاه پوشیده

البته ذکر این نکته لازم است که بدانید لباس های مجلسی کوتاه بدلیل ماهیت کوتاه بودنشان معمولا پوشیده نیستند و اگر جزء آن دسته از افرادی هستید که پوشیده بودن لباس برایتان از اهمیت بالایی برخوردار است بهتر است بدانید که پیدا کردن مدل لباس مجلسی کوتاه پوشیده دشوار است.

هر چند تعدادی از مدل هایی که در ادامه برای شما آورده ایم تا حد امکان پوشیده هستند اما ممکن باز هم نظر شما را جلب نکند. به همین دلیل به محض پیدا کردن مدل های جدیدتر لباس مجلسی پوشیده کوتاه ۲۰۲۲ حتما آنها را برایتان قرار می دهیم.

.ufcc4f4ad344018ae6e16a34aec45556b , .ufcc4f4ad344018ae6e16a34aec45556b .postImageUrl , .ufcc4f4ad344018ae6e16a34aec45556b .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .ufcc4f4ad344018ae6e16a34aec45556b , .ufcc4f4ad344018ae6e16a34aec45556b:hover , .ufcc4f4ad344018ae6e16a34aec45556b:visited , .ufcc4f4ad344018ae6e16a34aec45556b:active { border:0!important; } .ufcc4f4ad344018ae6e16a34aec45556b .clearfix:after { content: ""; display: table; clear: both; } .ufcc4f4ad344018ae6e16a34aec45556b { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #E67E22; } .ufcc4f4ad344018ae6e16a34aec45556b:active , .ufcc4f4ad344018ae6e16a34aec45556b:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #D35400; } .ufcc4f4ad344018ae6e16a34aec45556b .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .ufcc4f4ad344018ae6e16a34aec45556b .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #ECF0F1; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .ufcc4f4ad344018ae6e16a34aec45556b .postTitle { color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .ufcc4f4ad344018ae6e16a34aec45556b .ctaButton { background-color: #D35400!important; color: #ECF0F1; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://donoghte.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .ufcc4f4ad344018ae6e16a34aec45556b:hover .ctaButton { background-color: #E67E22!important; } .ufcc4f4ad344018ae6e16a34aec45556b .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .ufcc4f4ad344018ae6e16a34aec45556b .ufcc4f4ad344018ae6e16a34aec45556b-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .ufcc4f4ad344018ae6e16a34aec45556b:after { content: ""; display: block; clear: both; }
  ۳۰ مدل لباس مجلسی اروپایی ۲۰۲۲ جدید برای درخشیدن شما در مراسم

مدل لباس مجلسی کوتاه ۲۰۲۲مدل لباس مجلسی کوتاه ۲۰۲۲

مدل لباس مجلسی کوتاه ۲۰۲۲

مدل لباس مجلسی کوتاه بالاتنه گیپورمدل لباس مجلسی کوتاه بالاتنه گیپور

مدل لباس مجلسی کوتاه بالاتنه گیپور

مدل لباس مجلسی کوتاه گل برجستهمدل لباس مجلسی کوتاه گل برجسته

مدل لباس مجلسی کوتاه ۲۰۲۲ گل برجسته

مدل لباس مجلسی کوتاه ۲۰۲۲ ترکیهمدل لباس مجلسی کوتاه ۲۰۲۲ ترکیه

مدل لباس مجلسی کوتاه ۲۰۲۲ ترکیه

مدل لباس مجلسی کوتاه آستین بلندمدل لباس مجلسی کوتاه آستین بلند

مدل لباس مجلسی کوتاه ۲۰۲۲ آستین بلند

جدیدترین مدل های لباس مجلسی کوتاه براقجدیدترین مدل های لباس مجلسی کوتاه براق

جدیدترین مدل های لباس مجلسی کوتاه براق

مدل لباس مجلسی کوتاه لمه شنیمدل لباس مجلسی کوتاه لمه شنی

مدل لباس مجلسی کوتاه ۲۰۲۲ لمه شنی

لباس مجلسی کوتاه گلدار ۱۴۰۱لباس مجلسی کوتاه گلدار ۱۴۰۱

لباس مجلسی کوتاه گلدار ۱۴۰۱

مدل لباس مجلسی کوتاه ساده و شیکمدل لباس مجلسی کوتاه ساده و شیک

مدل لباس مجلسی ۲۰۲۲ کوتاه ساده و شیک

مدل لباس مجلسی کوتاه دو تیکه بنفشمدل لباس مجلسی کوتاه دو تیکه بنفش

مدل لباس مجلسی کوتاه ۲۰۲۲ دو تیکه بنفش

مدل لباس مجلسی کوتاه پفی دخترانه ۲۰۲۲مدل لباس مجلسی کوتاه پفی دخترانه ۲۰۲۲

مدل لباس مجلسی کوتاه پفی دخترانه ۲۰۲۲

لباس مجلسی کوتاه اندامی دخترونهلباس مجلسی کوتاه اندامی دخترونه

لباس مجلسی کوتاه ۲۰۲۲ اندامی دخترونه

مدل لباس مجلسی کوتاه ۱۴۰۱مدل لباس مجلسی کوتاه ۱۴۰۱

مدل لباس مجلسی کوتاه ۱۴۰۱

لباس مجلسی کوتاه گلبهی سال ۱۴۰۱لباس مجلسی کوتاه گلبهی سال ۱۴۰۱

لباس مجلسی کوتاه گلبهی سال ۱۴۰۱

مدل لباس بدون آستین کوتاه مجلسیمدل لباس بدون آستین کوتاه مجلسی

مدل لباس بدون آستین کوتاه مجلسی

مدل لباس های مجلسی دکلته کوتاه ۲۰۲۲مدل لباس های مجلسی دکلته کوتاه ۲۰۲۲

مدل لباس های مجلسی دکلته کوتاه ۲۰۲۲

مدل لباس مجلسی کوتاه با پارچه لمه شنیمدل لباس مجلسی کوتاه با پارچه لمه شنی

مدل لباس مجلسی کوتاه با پارچه لمه شنی

لباس مجلسی کوتاه لمه ۲۰۲۲لباس مجلسی کوتاه لمه ۲۰۲۲

لباس مجلسی کوتاه ۲۰۱۹ لمه

مدل لباس مجلسی کوتاه با گیپورمدل لباس مجلسی کوتاه با گیپور

مدل لباس مجلسی کوتاه ۲۰۲۲ با گیپور

مدل ها و رنگ های متنوع

طیف گسترده ای از مدل ها را برای لباس مجلسی کوتاه می توان در نظر داشت. همین طور رنگ های متفاوتی بسته به مراسمی که می خواهید در آن حضور یابید برای انتخاب مدل لباس مجلسی کوتاه وجود دارد.

برخلاف مدل لباس عروس که معمولا باید سفید رنگ باشد، شما می توانید بر طبق سلیقه خود رنگ و مدل لباس مجلسی مورد نظرتان را بر اساس فاکتورهای لازم برای مدل لباس ۲۰۲۲ انتخاب کنید. البته باید حواستان به این موضوع باشد که رنگ و مدلی که انتخاب می کنید به مدل کفشی که با آن ست می کنید بیاید.

.ud67750eddd62396de0a1ffb0cb6f0b2b , .ud67750eddd62396de0a1ffb0cb6f0b2b .postImageUrl , .ud67750eddd62396de0a1ffb0cb6f0b2b .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .ud67750eddd62396de0a1ffb0cb6f0b2b , .ud67750eddd62396de0a1ffb0cb6f0b2b:hover , .ud67750eddd62396de0a1ffb0cb6f0b2b:visited , .ud67750eddd62396de0a1ffb0cb6f0b2b:active { border:0!important; } .ud67750eddd62396de0a1ffb0cb6f0b2b .clearfix:after { content: ""; display: table; clear: both; } .ud67750eddd62396de0a1ffb0cb6f0b2b { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #E67E22; } .ud67750eddd62396de0a1ffb0cb6f0b2b:active , .ud67750eddd62396de0a1ffb0cb6f0b2b:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #D35400; } .ud67750eddd62396de0a1ffb0cb6f0b2b .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .ud67750eddd62396de0a1ffb0cb6f0b2b .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #ECF0F1; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .ud67750eddd62396de0a1ffb0cb6f0b2b .postTitle { color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .ud67750eddd62396de0a1ffb0cb6f0b2b .ctaButton { background-color: #D35400!important; color: #ECF0F1; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://donoghte.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .ud67750eddd62396de0a1ffb0cb6f0b2b:hover .ctaButton { background-color: #E67E22!important; } .ud67750eddd62396de0a1ffb0cb6f0b2b .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .ud67750eddd62396de0a1ffb0cb6f0b2b .ud67750eddd62396de0a1ffb0cb6f0b2b-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .ud67750eddd62396de0a1ffb0cb6f0b2b:after { content: ""; display: block; clear: both; }
  36 مدل لباس عروس گیپور 2019 ژورنالی با بهترین پیشنهادات سال

مدل لباس مجلسی کوتاه سفید مشکیمدل لباس مجلسی کوتاه سفید مشکی

مدل لباس مجلسی کوتاه ۲۰۲۲ سفید مشکی

مدل لباس مجلسی کوتاه دانتل ۲۰۲۲مدل لباس مجلسی کوتاه دانتل ۲۰۲۲

مدل لباس مجلسی کوتاه دانتل ۲۰۲۲

مدل لباس مجلسی کوتاه قرمز رنگ ۱۴۰۱مدل لباس مجلسی کوتاه قرمز رنگ ۱۴۰۱

مدل لباس مجلسی کوتاه قرمز رنگ ۱۴۰۱

لباس مجلسی دانتل کوتاه زنانهلباس مجلسی دانتل کوتاه زنانه

لباس مجلسی دانتل کوتاه زنانه

لباس مجلسی کوتاه دامن توری ۱۴۰۱لباس مجلسی کوتاه دامن توری ۱۴۰۱

لباس مجلسی کوتاه دامن توری ۱۴۰۱

لباس مجلسی کوتاه دخترانه فیروزه ایلباس مجلسی کوتاه دخترانه فیروزه ای

لباس مجلسی کوتاه دخترانه فیروزه ای

لباس مجلسی دخترانه کوتاه دو تیکهلباس مجلسی دخترانه کوتاه دو تیکه

لباس مجلسی دخترانه کوتاه ۲۰۲۲ دو تیکه

لباس مجلسی قرمز کوتاه جدید ۲۰۲۲لباس مجلسی قرمز کوتاه جدید ۲۰۲۲

لباس مجلسی قرمز کوتاه جدید کره ای ۲۰۲۲

مدل لباس مجلسی کوتاه کار شده با گیپورمدل لباس مجلسی کوتاه کار شده با گیپور

مدل لباس مجلسی کوتاه کار شده با گیپور

مدل لباس مجلسی کوتاه ساده زنانهمدل لباس مجلسی کوتاه ساده زنانه

مدل لباس مجلسی کوتاه ساده زنانه ۱۴۰۱

مدل لباس مجلسی کوتاه حریر گلدارمدل لباس مجلسی کوتاه حریر گلدار

مدل لباس مجلسی کوتاه ۲۰۲۲ حریر گلدار

مدل لباس مجلسی کوتاه پشت باز حریرمدل لباس مجلسی کوتاه پشت باز حریر

مدل لباس مجلسی کوتاه ۲۰۲۲ پشت باز حریر

لباس مجلسی کوتاه پوشیده جدیدلباس مجلسی کوتاه پوشیده جدید

لباس مجلسی کوتاه پوشیده جدید

مدل لباس مجلسی دانتل پوشیده کوتاه ۲۰۲۲مدل لباس مجلسی دانتل پوشیده کوتاه ۲۰۲۲

مدل لباس مجلسی دانتل پوشیده کوتاه ۲۰۲۲

جدیدترین مدلهای لباس مجلسی کوتاه پوشیدهجدیدترین مدلهای لباس مجلسی کوتاه پوشیده

جدیدترین مدلهای لباس مجلسی کوتاه پوشیده

مدل لباس مجلسی کار شده با سنگمدل لباس مجلسی کار شده با سنگ

مدل لباس مجلسی کوتاه کار شده با سنگ

مدل لباس مجلسی کوتاه کار شده با پنلمدل لباس مجلسی کوتاه کار شده با پنل

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب