صفت ها در زبان انگلیسی

صفت ها در زبان انگلیسیمهدی

بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

صفت ها در زبان انگلیسی را از این سایت دریافت کنید.

انواع صفت در انگلیسی (8 نوع رایج با مثال)

در دستور زبان انگلیسی 8 نوع صفت وجود دارد که شامل صفت خاص (Proper Adjective)، صفت توصیفی (Descriptive Adjective)، صفت کمی (Ouantitative Adjective)، صفت عددی

انواع صفت در انگلیسی (8 نوع رایج با مثال)

ژوئن 8, 2021 آموزش گرامر انگلیسی بدون دیدگاه

در دستور زبان انگلیسی 8 نوع صفت وجود دارد که شامل صفت خاص (Proper Adjective)، صفت توصیفی (Descriptive Adjective)، صفت کمی (Ouantitative Adjective)، صفت عددی (Numeral Adjective)، صفت اشاره (Demonstrative Adjective)، صفت توزیعی (Distributive Adjective)، صفت استفهامی (Interrogative Adjective) و صفت ملکی (Possessive Adjective) می باشد.

صفت یکی از هشت قسمت اجزای کلام (Parts of speech) است. اجزای کلام، عناصر اصلی ساخت زبان انگلیسی محسوب می شوند و مهم است که شما بتوانید قسمت های مختلف اجزای کلام را تشخیص بدهید. وقتی نحوه عملکرد صفت در جمله را فهمیدید، نوشتن و صحبت کردن به زبان انگلیسی برایتان بسیار لذت بخش تر خواهد شد. در این مطلب ما انواع صفت در زبان انگلیسی را به همراه مثال برایتان آورده ایم.

8 نوع صفت در زبان انگلیسی

1- صفت خاص (Proper Adjective)

2- صفت توصیفی (Descriptive Adjective)

می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی چرب زبان، انگلیسی رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان انگلیسی مثل بلبل حرف بزن!

3- صفت کمی (Ouantitative Adjective)

4- صفت عددی (Numeral Adjective)

5- صفت اشاره (Demonstrative Adjective)

6- صفت توزیعی (Distributive Adjective)

7- صفت استفهامی (Interrogative Adjective)

8- صفت ملکی (Possessive Adjective)

8 نوع صفت در زبان انگلیسی با مثال

The English language is widely spoken in the world ( صفت خاص)

زبان به طور گسترده ای در جهان صحبت می شود.

The brave soldier returned from battle a hero. (صفت توصیفی)

سرباز شجاع در نبرد قهرمان شد.

How much bread did you eat for breakfast? (صفت کمی)

چه مقدار نان برای صبحانه خوردی؟

She gave six lollies to the students. (صفت عددی)

او شش عدد آبنبات چوبی به دانش آموزان داد.

I love those photographs of the mountains. (صفت اشاره)

من عاشق آن عکس های گرفته شده از کوهها هستم.

Each soldier had his own rifle. (صفت توزیعی)هر کدام از سربازها تفنگ خودشان را داشتند.What type of music should I play at the wedding? (صفت استفهامی)چه موسیقی خاصی در جشن عروسی باید اجرا کنم؟Their belongings were stolen from the motel room. ( صفت ملکی)

وسایل آنها از اتاق متل به سرقت رفته است.

1- صفات خاص (Proper Adjectives)

تعریف صفت خاص: صفت خاص صفتی است که از یک اسم خاص تشکیل شده و اسم و ضمیر موجود در جمله را تغییر می دهد.

نمونه هایی از اسم خاص ((proper noun) و صفت خاص (Proper Adjective) را در جمله های زیر می بینید:

I live in Japan (اسم خاص) and I love Japanese (صفت خاص) food.

من در ژاپن زندگی می کنم و غذاهای ژاپنی را دوست دارم.

I play football in Italy (اسم خاص) and I belong to the Italian (صفت خاص) team.

من در ایتالیا فوتبال بازی می کنم و عضو یک تیم ایتالیایی هستم.

I traveled to America (اسم خاص) and I drove an American (صفت خاص) car.

من به آمریکا سفر کردم و با یک ماشین آمریکایی رانندگی کردم.

While in Africa, (اسم خاص) I heard the African (صفت خاص) drums.

وقتی در آفریقا بودم، صدای طبل های آفریقایی را شنیدم.

Shakespeare (اسم خاص) was a great writer and I had the privilege of performing in a Shakespearean (صفت خاص) play.شکسپیر نویسنده بزرگی بود و من این شانس را داشتم که در یکی از نمایشنامه های شکسپیر بازی کنم.نمونه هایی از صفت خاص (Proper Adjective) در جمله:

I studied Shakespearean sonnets in my English course.

من غزل های شکسپیر را در کلاس انگلیسی ام خوانده ام.

My wife loves Chinese food.

همسرم عاشق غذاهای چینی است.

Marxist philosophers detest capitalism.

فلاسفه مارکسیست از سرمایه داری متنفرند.

My house was built in the Elizabethan era.

خانه من در دوران الیزابت ساخته شده است.

David likes Christian music.

دیوید موسیقی مسیحی را دوست دارد.

2- صفات توصیفی (Descriptive Adjectives)

تعریف صفت توصیفی: صفت های توصیفی کلماتی هستند که اسم یا ضمیر را توصیف می کنند. از صفت های توصیفی برای توصیف کیفیت های مختلف اسم یا ضمیر مورد تغییر مثل بو، طعم، بافت، شکل و ظاهر استفاده می شود.نمونه هایی از صفت توصیفی (Descriptive Adjective):

Rachel is an attractive person.

راشل آدم جذابی است.

Jonathan bought an expensive vehicle.

جاناتان وسیله نقلیه گران قیمتی خرید.

Darcy bought Rachel a diamond ring.

دارسی یک حلقه الماس برای راشل خرید.

The tall woman stood out in the crowd.

خانم قد بلند در میان جمعیت برجسته شد.

I had the opportunity to see a solar eclipse during the week.

در طول هفته فرصت دیدن خورشید گرفتگی را داشتم.

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : charbzaban.com

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : chromewebdata

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب