مصاحبه آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1401زمان مصاحبه آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1401زمان مصاحبه آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1401مصاحبه آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1401

آزمون استخدامی وزارت بهداشت به منظور جذب نیروی متخصص و کارآمد در موسسات مختلف وابسته به این سازمان و استخدام در دانشگاه های علوم پزشکی و سایر موسساتی که تحت نظارت وزارت بهداشت فعالیت می کنند برگزار می گردد. تنها شرط قبولی در این پذیرش کسب حدنصاب علمی در آزمون کتبی نمی باشد، بلکه شرکت در مصاحبه و با موفقیت پشت سر گذاشتن آن نیز از مهمترین شرایط جذب داوطلبان علاقه مند به اشتغال در این زمینه است.

متقاضیانی که بتوانند به نتیجه قابل قبولی در آزمون کتبی دست یابند، باید مدارک خود را جهت بررسی به مراجع مربوطه تحویل دهند. مرحله دوم این آزمون صرفا برای مشاغلی که پذیرش در آن ها به شرط مصاحبه صورت می گیرد، برگزار می شود.

در برخی از مشاغل آزمون استخدامی وزارت بهداشت، پذیرش افراد بدون مصاحبه انجام می شود.

زمان مصاحبه آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1401

گفتیم که پس از اعلام نتایج آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1401 مدارک پذیرفته شدگان مورد بررسی قرار می گیرد و از آن جایی که تنها برای تعدادی از مشاغل این آزمون مصاحبه انجام می شود، تایید مدارک و مستندات مربوطه برای برخی به منزله استخدام نهایی و برای سایرین، کلید ورود به مصاحبه تلقی می گردد.

پذیرش افراد در رشته های شغلی که دارای مصاحبه نیستند صرفا بر اساس نمره کل نهایی در آزمون کتبی صورت می گیرد اما داوطلبانی که رشته شغل های دارای مصاحبه را انتخاب نموده اند، برای پذیرش نهایی می بایست این مرحله را با موفقیت طی نمایند.

در آخرین دوره که این آزمون در کشور اجرا شد و مسئول برگزاری آن سازمان سنجش آموزش کشور بود، متقاضیان می توانستند با مراجعه به سایت این سازمان در روز 23 اسفند ماه 99 کارنامه اولیه خود را دریافت نمایند. پس از آن، پذیرفته شدگان با مراجعه به سایت دستگاه ها و دانشگاه های برگزار کننده مصاحبه از زمان و سایر جزئیات برگزاری این فرآیند مطلع می شدند و احتمال می دهیم همین روند برای سال جاری نیز تکرار شود.

با توجه به این که هنوز هیچ اطلاعاتی در مورد زمان مصاحبه آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1401 در دست نیست، پیشنهاد می کنیم در کانال تلگرام آزمون های استخدامی ایران مشاوره عضویت داشته باشید و جدیدترین اخبار مربوطه را دریافت نمایید.

محل برگزاری مصاحبه آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1401

از جمله اطلاعاتی که داوطلبان پذیرفته شده به مصاحبه آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1401 بایستی نسبت به آن آگاهی داشته، محل برگزاری مصاحبه می باشد.

طبق روند برگزاری مصاحبه در سال های گذشته، وزارت بهداشت پس از برگزاری آزمون و اعلام نتایج اولیه، محل های مورد نظر جهت مصاحبه را مشخص می نمود که در حال حاضر با توجه به اینکه زمان برگزاری آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1401 در تاریخ 22 مهر ماه 1401 می باشد، بنابراین باید منتظر ماند تا پس از برگزاری آزمون و اعلام نتایج اولیه، محل های مشخص شده جهت مصاحبه توسط وزارت بهداشت اعلام گردد.

مراکز دانشگاهی که در سال 99 برگزار کننده مصاحبه بودند، در جدول زیر مشخص شده اند.

آدرس سایت دستگاه های برگزار کننده مصاحبه آزمون استخدامی وزارت بهداشت
نام دستگاه نشانی سایت نام دستگاه نشانی سایت
دانشگاه علوم پزشکی آبادان abadanums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر irshums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی اراک arakmu.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی ایلام medilam.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل arums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی بابل mubabol.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه umsu.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی بجنورد nkums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی اسفراین esfrums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی بم mubam.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان mui.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی بهبهان behums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی اهواز ajums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی بوشهر bpums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی ایران iums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی بیرجند bums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی تبریز tbzmed.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی جیرفت jmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه thums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی جهرم jums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی تربت جام trjums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی خلخال khalums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی تهران tums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی خمین khomeinums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی خوی khoyfaculty.umsu.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی زنجان zums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی دزفول dums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی ساوه savehums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان rums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی سبزوار medsab.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی زابل zbmu.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی سمنان semums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان zaums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی سیرجان sirums.ac.ir/index.php/fa
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود shmu.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی شوشتر shoushtarums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد skums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی sbmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی شیراز sums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی فسا Fums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی قزوین qums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی قم muq.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی کاشان kaums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی کرج abzums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی کردستان muk.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه kums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی کرمان kmu.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی گلستان goums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی گراش gerums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی گیلان gums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی گناباد gmu.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی لرستان lums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی لارستان larnurse.sums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی مراغه mrgums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی مازندران mazums.ac.i دانشگاه علوم پزشکی نیشابور nums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی مشهد mums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی یاسوج yums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی همدان umsha.ac.ir دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی uswr.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی یزد ssu.ac.ir سازمان انتقال خون کشور ibto.ir
مرکز قلب شهید رجایی rhc.ac.ir

نحوه برگزاری مصاحبه آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1401

به طور معمول پس از بررسی تطابق مدارک و مستندات ارائه شده با اظهارات داوطلبان در تقاضانامه ثبت نام، از افراد پذیرفته شده در آزمون به میزان سه برابر ظرفیت پذیرش دعوت به مصاحبه صورت می گیرد. این مرحله از آزمون برای داوطلبانی که پذیرش در شغل انتخابی آنان همراه با مصاحبه صورت می گیرد بسیار حائز اهمیت است چرا که در معرفی این افراد جهت استخدام، نمره کل آزمون کتبی به میزان 70 درصد و مصاحبه آن ها 30 درصد تاثیر گذار می باشد.

برای مشاغل دارای مصاحبه، توانایی و مهارت های تخصصی هر یک از داوطلبان مورد ارزیابی قرار می گیرد. هر کدام از آن ها در رشته تحصیلی و حیطه شغلی خود می بایست به سوالات تخصصی پاسخ دهند و به تیم مصاحبه کننده ثابت نمایند که شایستگی های لازم جهت شغل مورد نظر را دارا می باشند.

بنابراین اطلاعات و مهارت های لازم افراد در زمینه شغلی مربوطه تعیین کننده استخدام یا عدم استخدام قطعی در موسسه مورد نظر می باشد. فراموش نکنید که 30 درصد از سهم پذیرش به دانش شما در حوزه شغل انتخابی خود اعم از پرستاری، مهندسی، حسابداری و… اختصاص می یابد.

محتوای مصاحبه آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1401

در آخرین دوره، برای مشاغل مربوط به حیطه فوریتهای پزشکی (کارشناسی بالینی و کاردانی بالینی)، مددکار بهداشتی درمانی، کارشناس شبکه، کارشناس تحلیلگر سیستم از پذیرفته شدگان در آزمون مرحله اول، مصاحبه به عمل آورده شد.

طبق دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1401 دوره گذشته تنها برای مشاغل مربوط به حیطه فوریت های پزشکی، محتوای مصاحبه داوطلبان مشخص شده بود که برای سال 1401 نیز همین مورد اشاره گردیده است.

محتوای مصاحبه مربوطه به حیطه فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی موارد زیر می باشد:

سنجش وضعیت آمادگی جسمانی؛ ارزیابی قدرت بدنی و چابکی و توانایی، مدیریت زمان داوطلبان سنجش قد و BMI (شاخص توده بدنی)؛ ارزیابی شرایط فیزیکی داوطلبان از لحاظ قد و تناسب قد و وزن (در زمان بررسی مدارک)

سوالات مصاحبه آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1401

برای دیگر مشاغل، محتوای مصاحبه بر اساس رشته شغلی متقاضیان تعیین می شود، بنابراین نمی توان به طور قطع گفت که سوالات مصاحبه تنها محدود به ارزیابی دانش و مهارت تخصصی افراد می باشد. گاها ممکن است علاوه بر مباحث مذکور، از مسائلی پیرامون احکام اسلامی، وقایع تاریخی و مناسبت ها نیز سوال مطرح شود.

باید دانست که احتمال پرسش و پاسخ در رابطه با مسائل عقیدتی سیاسی در آزمون استخدامی وزارت بهداشت نسبت به دیگر آزمون های استخدامی کمتر است و تا حد زیادی بستگی به موسسه مورد نظر دارد. با این حال بهتر است با آمادگی کامل و دانش کافی در رابطه با موارد ذکر شده در جلسه مصاحبه حاضر شوید.

به طور معمول، محوریت اصلی سوالات و تمرکز مصاحبه کنندگان بیشتر معطوف به دانش تخصصی داوطلبان بوده ولی برای آشنایی داوطلبان و طبق تجربه سال های گذشته، کلیت سوالات مصاحبه آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1401 از حالات زیر خارج نخواهد بود.

سوالات عمومی

موضوعات فردی مربوط به معرفی خود مثل سن، تحصیلات، میزان علاقه به شغل انتخابی و اهداف و آرزوهای داوطلب علاقه مندی ها، تفریحات و نحوه گذراندن اوقات فراغت داوطلب کلیاتی درباره شغل و تحصیلات اعضای خانواده

سوالات عقیدتی و احکام

مباحث مربوط به اصول و فروع دین مثل نماز، روزه، معاد، خمس و… نحوه درست وضو گرفتن، نماز خواندن، تیمم و … سوالاتی درباره ولایت فقیه، مرجع تقلید و نوع اعتقاد به آن سوالاتی درباره شناخت نسبی برخی کتب معروف دینی و موضوعات آن نماز جمعه، نماز جماعت، نماز مسافر و …

سولات سیاسی

کلیاتی درباره رهبری مثل روش انتخاب رهبری، وظایف، اختیارات و شرایط برکناری رهبری معرفی مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، شورای عالی امنیت ملی و وظایف آنها کلیاتی درباره قانون اساسی کشور معرفی قوای سه گانه و وظایف آنها شناخت نسبی به برخی رویدادهای سیاسی

سوالات تخصصی

این بخش از سوالات بسته به نوع تخصص و شغل انتخابی داوطلبان دارد که به طور مثال برای رشته های علوم پزشکی معمولا به شکل عملی صورت پذیرفته اگر چه بخش تئوری آن مدنظر می باشد. سوالات سایر رشته ها در قالب اطلاعات و مهارت های فرد داوطلب بوده که برای بخشی از مشاغل آن شرایط جسمی، هوشی و روحی جهت تصدی شغل مربوطه در نظر گرفته می شود.

رشته های بدون آزمون و صرفا دارای مصاحبه آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1401

بر اساس رشته های مندرج در دفترچه آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1401، برخی از رشته ها معاف از آزمون عمومی و تخصصی بوده و تنها برای مصاحبه حضوری در محل های مورد نظر از آنها دعوت به عمل می آید. متقاضیان ثبت نام کرده با شناخت این گروه رشته ها تنها بایستی برای مصاحبه آماده شوند که لیست رشته های بدون آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1401 در جدول زیر ارائه می گردد.

لیست رشته های بدون آزمون دارای مصاحبه آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1401
عنوان شغلی کد شغلی
پزشک متخصص (ارتوپدی) 15461
پزشک متخصص (اورولوژی) 15462
پزشک متخصص (جراج مغز و اعصاب) 15463
پزشک متخصص (اطفال) 15464
پزشک متخصص (بیهوشی) 15465
پزشک متخصص (پاتولوژی) 15466
پزشک متخصص (جراحی عمومی) 15467
پزشک متخصص (داخلی) 15468
پزشک متخصص (رادیولوژی) 15469
پزشک متخصص (زنان و زایمان) 15470
پزشک متخصص (طب اورژانس) 15471
پزشک متخصص (عفونی) 15473
پزشک متخصص (گوش و حلق و بینی) 15474
پزشک متخصص (مغز و اعصاب) 15475
پزشک متخصص (قلب و عروق) 15476

زمان ارائه مدارک جهت مصاحبه آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1401

پس از اعلام نتایج اولیه و دعوت به مصاحبه حضوری، ارسال مدارک برای دانشگاه علوم پزشکی مربوط به استان داوطلب جهت بررسی صحت اطلاعات ثبت نامی با اصل مدارک مربوطه، الزامی می باشد. در حال حاضر زمان ارسال مدارک به دانشگاه مربوطه مشخص نیست ولی معمولا به صورت همزمان با مصاحبه حضوری و یا چند روز قبل از مصاحبه استخدامی زمان آن تعیین و مشخص می گردد.

توجه داشته باشید در صورت عدم ارائه مدارک ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1401 در زمان تعیین شده، شرکت کننده از حضور در مصاحبه محروم خواهد شد و حق هیچ گونه اعتراضی نیز نخواهد داشت. شایان ذکر است که تایید مدارک و دعوت به مصاحبه به هیچ عنوان به منزله قبولی داوطلبان نبوده و استخدام نهایی افراد پس از کسب امتیازات لازم در این مرحله، امکان پذیر خواهد بود.

مشاوره مصاحبه آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1401

از آن جا که 30 درصد از کسب نمره حد نصاب قبولی در آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1401 مربوط به مصاحبه حضوری می باشد، بنابراین این مصاحبه از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و رعایت نکات زیر می تواند تا حدود زیادی در موفقیت داوطلبان موثر و راه گشا باشد.

حضور به موقع در محل مصاحبه و حداقل 30 دقیقه قبل از برگزاری آن جهت کاهش استرس پوشش مناسب و ترجیحا رسمی معرفی خود با کلمات موزون همراه با استفاده درست از زبان بدن در هنگام معرفی و پاسخ به سوالات مستقیما به چشمان مصاحبه گر نگاه شود. خواب به اندازه و استفاده از نوشیدنی گرم (ترجیحا آب جوش) جهت صاف شدن صدا توجه به سوالات گوینده و جواب با اطمینان به آن بدون بی توجهی به سوالات، حتی اگر جواب آن را نمی دانید. مطالعات کافی روی سوالات 4 گانه مطروحه در متن مقاله

در نهایت اگر به هر دلیلی طبق نتایج نهایی آزمون، قبول نشده بودید، می توانید با اعتراض به نتایج آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1401 از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org نسبت به جواب آزمون یا مصاحبه حضوری خود اقدام نمایید.

 

سوالات متداول

1- مصاحبه آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1401 چه زمانی انجام خواهد شد؟

تاکنون تاریخ دقیق برگزاری این فرآیند اعلام نشده است اما به محض انتشار اطلاعیه های مربوطه، اخبار آن را در کانال آزمون های استخدامی ایران مشاوره به اشتراک می گذاریم.

2- محل برگزاری مصاحبه آزمون استخدامی وزارت بهداشت از چه طریقی اعلام می گردد؟

هر موسسه و ارگانی که پذیرنده داوطلبان از طریق این آزمون استخدامی می باشد، به طور اختصاصی زمان و محل برگزاری مصاحبه آن را به اطلاع شرکت کنندگان می رساند.

3- آیا کسب حدنصاب علمی در آزمون کتبی ملاک دعوت پذیرفته شدگان به مرحله مصاحبه آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1401 می باشد؟

خیر؛ چنانچه مدارک ارسالی پذیرفته شدگان پس از بررسی های لازم مورد تایید سازمان های ذیربط قرار نگیرند، مراحل پذیرش آن ها از جمله مصاحبه برای آن ها لغو خواهد شد.

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage","mainEntity": [{"@type": "Question", "name": "مصاحبه آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1401 چه زمانی انجام خواهد شد؟", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "تاکنون تاریخ دقیق برگزاری این فرآیند اعلام نشده است اما به محض انتشار اطلاعیه های مربوطه، اخبار آن را در کانال آزمون های استخدامی ایران مشاوره به اشتراک می گذاریم." } },{"@type": "Question", "name": "محل برگزاری مصاحبه آزمون استخدامی وزارت بهداشت از چه طریقی اعلام می گردد؟", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "هر موسسه و ارگانی که پذیرنده داوطلبان از طریق این آزمون استخدامی می باشد، به طور اختصاصی زمان و محل برگزاری مصاحبه آن را به اطلاع شرکت کنندگان می رساند." } },{"@type": "Question", "name": "آیا کسب حدنصاب علمی در آزمون کتبی ملاک دعوت پذیرفته شدگان به مرحله مصاحبه آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1401 می باشد؟", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "خیر؛ چنانچه مدارک ارسالی پذیرفته شدگان پس از بررسی های لازم مورد تایید سازمان های ذیربط قرار نگیرند، مراحل پذیرش آن ها از جمله مصاحبه برای آن ها لغو خواهد شد." } }]}

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…

.star svg{ background:#777; } .star svg:hover{ background:#FF0; } .postLike{ margin: 20px auto 50px auto; text-align: center; width: 157px; padding: 0px 0px 0px 6px; background: #F9F9F9; border: 1px solid #F1F1F1; border-radius: 13px; font-size: 14px; line-height: 30px; white-space: nowrap; background-color: #ff6464; color: #fff; box-shadow: 0 0 25px #ffce4961; } .postlike-text{ vertical-align: middle; color: #fff; } .sl-wrapper a { border-bottom: 0 !important; text-decoration: none !important; } .sl-button { font-size: 1em; line-height: 1; font-weight: normal; } /* Colors */ a.liked { color: #da1b1b; } a.liked:hover, a.liked:active, a.liked:focus { color: #666666; } a.liked span.sl-count, .sl-count { color: #fff; } /* Icon */ .sl-icon { margin-right: 4px; font-family: 'wpyar-BYekan',Helvetica,sans-serif; text-transform: uppercase; vertical-align: middle; color: #fff; margin-top: 1px; font-size: 17px; } .sl-icon i { margin-top: 1px; margin-left: 5px; font-size: 17px; } .sl-icon svg { fill: currentColor; width: 1em; height: 1em; margin-left:5px; } .sl-icon svg:after { content: ""; position: absolute; top: 0; right: 0; bottom: 0; left:0; } /* Count */ .sl-count { font-size: 1em; font-family: 'wpyar-BYekan',Helvetica,sans-serif; text-transform: uppercase; vertical-align: middle; display: none; } /* Loader */ .loader, .loader:before, .loader:after { background: rgba(0, 0, 0, 0.2); -webkit-animation: load1 1s infinite ease-in-out; animation: load1 1s infinite ease-in-out; width: .2em; height: .6em; } .loader:before, .loader:after { position: absolute; top: 0; content: ''; } .loader:before { left: -.375em; -webkit-animation-delay: -0.32s; animation-delay: -0.32s; } .loader { text-indent: -9999em; display: inline-block; position: relative; vertical-align: middle; font-size: 1em; -webkit-transform: translateZ(0); -ms-transform: translateZ(0); transform: translateZ(0); -webkit-animation-delay: -0.16s; animation-delay: -0.16s; } .loader:after { left: .375em; } @-webkit-keyframes load1 { 0%, 80%, 100% { box-shadow: 0 0 rgba(0, 0, 0, 0.2); height: .6em; } 40% { box-shadow: 0 -.3em rgba(0, 0, 0, 0.2); height: 1em; } } @keyframes load1 { 0%, 80%, 100% { box-shadow: 0 0 rgba(0, 0, 0, 0.2); height: .6em; } 40% { box-shadow: 0 -.3em rgba(0, 0, 0, 0.2); height: 1em; } }

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب