قبل از تمرین بدنسازی چه بخوریمتغذیه اصولی، ۷۰ درصد از مسیر شما برای رسیدن به اندام دلخواهتان را تشکیل می‌دهد. با رعایت نکردن تغذیه مناسب قبل و بعد بدنسازی، تمرین‌های شما نیز تاثیر کمتری خواهد داشت. در‌نتیجه سوال «قبل از تمرین بدنسازی چی بخوریم»، ذهن بسیاری از افراد را به خود مشغول می‌کند. برای داشتن برنامه غذایی دقیق، باید هدف شما از انجام ورزش مشخص شود....

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب