دستورالعمل جدید وزارت بهداشت : ممنوعیت استفاده از اطلاعات ثبت شده در نسخه الکترونیک!وزارت بهداشت میگوید ما سامانه سپاس را داریم ،هر وقت اطلاعات خواستید از سامانه سپاس به شما می دهیم اما ما تا به حال یک رکورد از سامانه سپاس نداده اند. حتی یکی از معاونین وزارت بهداشت گفتند که ما اگر یک نمودار از سپاس بخواهیم باید نامه بزنیم و دو ماه بعد به دست ما می رسد.»...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب