۴۲ مدل مانتو ترکیه ای ژورنالی ۲۰۲۲ از نیو کالکشن جدید ترکبیش از ۴۰ مدل مانتو ترکیه ای ۲۰۲۲ از جدیدترین ژورنال های مانتوی نیو کالکشن ترک را برایتان آماده کردیم. مانتوهای ترک یکی از پرفروشترین مدل مانتوهای سال ۲۰۲۲ می باشد. بسیاری از مدل های جدید مانتو ترک در اینستاگرام نیز قابل جستجو می باشند.

مدل مانتو ترکیه ای ۲۰۲۲

سایت دو نقطه از سری مطالب مربوط به مدل مانتو جدید اینبار برای شما عزیزان مدل مانتو ترکیه ای ۲۰۲۲ را تدارک دیده است. در این قسمت سعی شده تا جدیدترین مدلهای مانتو ترکی ۲۰۲۲ را برای شما به نمایش بگذاریم تا راحتتر بتوانید از بین آنها مدل مانتو ترکی مورد علاقه تان را انتخاب کنید.

هر چند که در حال حاضر مدل مانتوهای تولید داخل از طراحی و پیشرفت قابل ملاحظه ای برخوردار هستند اما مانتوهای ترکیه ای کماکان طرفداران خاص خود را دارند.

خصوصیات مانتوهای ترک

بسیاری از کشورها مانند کره در ساخت مانتوهای دخترانه و زنانه فعال هستند. اما دلیل اینکه از مانتوهای ترک استقبال خوبی به عمل می آید این است که علاوه بر جنس خوبی که دارند از طراحی های منحصر بفردی نیز سود می برند.

همچنین به دلیل نزدیک بودن فرهنگ ترکیه با ایران از نظر پوشیدگی نیز مسائل مختلف را رعایت می کنند و سعی می کنند مانتوهای کامل و بدون نقصی را تولید کنند.

.u70b26b2c31c36a3393a41976a5cb415e , .u70b26b2c31c36a3393a41976a5cb415e .postImageUrl , .u70b26b2c31c36a3393a41976a5cb415e .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u70b26b2c31c36a3393a41976a5cb415e , .u70b26b2c31c36a3393a41976a5cb415e:hover , .u70b26b2c31c36a3393a41976a5cb415e:visited , .u70b26b2c31c36a3393a41976a5cb415e:active { border:0!important; } .u70b26b2c31c36a3393a41976a5cb415e .clearfix:after { content: ""; display: table; clear: both; } .u70b26b2c31c36a3393a41976a5cb415e { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #E67E22; } .u70b26b2c31c36a3393a41976a5cb415e:active , .u70b26b2c31c36a3393a41976a5cb415e:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #D35400; } .u70b26b2c31c36a3393a41976a5cb415e .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u70b26b2c31c36a3393a41976a5cb415e .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #ECF0F1; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u70b26b2c31c36a3393a41976a5cb415e .postTitle { color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u70b26b2c31c36a3393a41976a5cb415e .ctaButton { background-color: #D35400!important; color: #ECF0F1; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://donoghte.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u70b26b2c31c36a3393a41976a5cb415e:hover .ctaButton { background-color: #E67E22!important; } .u70b26b2c31c36a3393a41976a5cb415e .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u70b26b2c31c36a3393a41976a5cb415e .u70b26b2c31c36a3393a41976a5cb415e-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u70b26b2c31c36a3393a41976a5cb415e:after { content: ""; display: block; clear: both; }
  40 مدل شنل 2019-98 دخترانه و زنانه جدید مجلسی و اسپرت جذاب

مدل مانتو ترک در اینستاگرام

شما می توانید بسیاری از زیباترین، شیکترین و در عین حال جدیدترین مدل های مانتو ترکیه ای ۲۰۲۲ را در اینستاگرام مشاهده کنید. ما در این قسمت برای شما این امکان را فراهم کرده ایم تا بدون اینکه زحمتی بکشید و وقت خود را به جستجو در اینستاگرام به دنبال مانتوهای جدید ترک تلف کنید بتوانید جدیدترین انواع مدل مانتو ترک ۲۰۲۲ در اینستاگرام را مشاهده نمایید.

مدل مانتو ترکیه ای ۲۰۲۲مدل مانتو ترکیه ای ۲۰۲۲

مدل مانتو ترکیه ای ۲۰۲۲

مدل مانتو ترک ۲۰۲۲مدل مانتو ترک ۲۰۲۲

مدل مانتو ترک ۲۰۲۲

مدل مانتو مجلسی ترک ۲۰۲۲مدل مانتو مجلسی ترک ۲۰۲۲

مدل مانتو مجلسی ترک ۲۰۲۲

مدل مانتو ترکیه 2018مدل مانتو ترکیه 2018

مدل مانتو ترک جدید ۲۰۲۲مدل مانتو ترک جدید ۲۰۲۲

مدل مانتو ترک جدید ۲۰۲۲

جدیدترین مدل مانتو دخترانه ترک ۲۰۲۲جدیدترین مدل مانتو دخترانه ترک ۲۰۲۲

جدیدترین مدل مانتو دخترانه ترک ۲۰۲۲

مدل مانتو اسپرت ترکیه ای جدیدمدل مانتو اسپرت ترکیه ای جدید

مدل مانتو اسپرت ترکیه ای جدید

مدل جدید مانتو راه راه ترکیمدل جدید مانتو راه راه ترکی

مدل جدید مانتو راه راه ترکی

مانتو کوتاه ترکیه ای مدل ۲۰۲۲مانتو کوتاه ترکیه ای مدل ۲۰۲۲

مانتو کوتاه ترکیه ای مدل ۲۰۲۲

مدل جدید مانتو پاییزی ترکیهمدل جدید مانتو پاییزی ترکیه

مدل جدید مانتو پاییزی ترکیه

مدل مانتو زمستانی ترک ۲۰۲۲مدل مانتو زمستانی ترک ۲۰۲۲

مدل مانتو زمستانی ترک ۲۰۲۲

مدل مانتو ترکیه ای طرح دار و شیک ۲۰۲۲مدل مانتو ترکیه ای طرح دار و شیک ۲۰۲۲

مدل مانتو ترکیه ای طرح دار و شیک ۲۰۲۲

مدل مانتو ۲۰۲۲ ترکیه ای برای افراد چاقمدل مانتو ۲۰۲۲ ترکیه ای برای افراد چاق

مدل مانتو ۲۰۲۲ ترکیه ای برای افراد چاق

مدل مانتوی دانشجویی ترک ۲۰۲۲مدل مانتوی دانشجویی ترک ۲۰۲۲

مدل مانتوی دانشجویی ترک ۲۰۲۲

مدل مانتو ترک سال ۲۰۲۲مدل مانتو ترک سال ۲۰۲۲

مدل مانتو ترک سال ۲۰۲۲

مدل مانتو ترک ۲۰۲۲ اینستاگراممدل مانتو ترک ۲۰۲۲ اینستاگرام

مدل مانتو ترک ۲۰۲۲ اینستاگرام

مانتو ترکیه ای زنانه مدل جدیدمانتو ترکیه ای زنانه مدل جدید

مانتو ترکیه ای زنانه مدل جدید

مانتو بهاری جدید دخترانه جنس ترکمانتو بهاری جدید دخترانه جنس ترک

مانتو بهاری جدید دخترانه جنس ترک

مانتو شیک و مجلسی ۲۰۲۲ ترکمانتو شیک و مجلسی ۲۰۲۲ ترک

مانتو شیک و مجلسی ۲۰۲۲ ترک

مدل مانتو ترکیه ای جلوباز جدیدمدل مانتو ترکیه ای جلوباز جدید

مدل مانتو ترکیه ای جلوباز جدید

مدل جدید مانتو ترک زنانه مدل جدید مانتو ترک زنانه

مدل جدید مانتو ترک جلو بسته زنانه

مدل زمستانی مانتوی ترک ۲۰۲۲مدل زمستانی مانتوی ترک ۲۰۲۲

مدل زمستانی مانتوی ترک ۲۰۲۲

مدل مانتوهای ترک ۲۰۲۲مدل مانتوهای ترک ۲۰۲۲

مدل مانتوهای ترک ۲۰۲۲

مدل مانتو بافت جلوباز ترک جدیدمدل مانتو بافت جلوباز ترک جدید

مدل مانتو بافت جلوباز ترک جدید

.uc46c77360b07dab32c209c514958bf94 , .uc46c77360b07dab32c209c514958bf94 .postImageUrl , .uc46c77360b07dab32c209c514958bf94 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .uc46c77360b07dab32c209c514958bf94 , .uc46c77360b07dab32c209c514958bf94:hover , .uc46c77360b07dab32c209c514958bf94:visited , .uc46c77360b07dab32c209c514958bf94:active { border:0!important; } .uc46c77360b07dab32c209c514958bf94 .clearfix:after { content: ""; display: table; clear: both; } .uc46c77360b07dab32c209c514958bf94 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #E67E22; } .uc46c77360b07dab32c209c514958bf94:active , .uc46c77360b07dab32c209c514958bf94:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #D35400; } .uc46c77360b07dab32c209c514958bf94 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .uc46c77360b07dab32c209c514958bf94 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #ECF0F1; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .uc46c77360b07dab32c209c514958bf94 .postTitle { color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .uc46c77360b07dab32c209c514958bf94 .ctaButton { background-color: #D35400!important; color: #ECF0F1; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://donoghte.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .uc46c77360b07dab32c209c514958bf94:hover .ctaButton { background-color: #E67E22!important; } .uc46c77360b07dab32c209c514958bf94 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .uc46c77360b07dab32c209c514958bf94 .uc46c77360b07dab32c209c514958bf94-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .uc46c77360b07dab32c209c514958bf94:after { content: ""; display: block; clear: both; }
  ۴۶ مدل مانتو چهارخونه ریز و درشت جدید اسپرت و فوق العاده ناز

مدل مانتو ترکیه ای ۲۰۲۲ سایز بزرگمدل مانتو ترکیه ای ۲۰۲۲ سایز بزرگ

مدل مانتو ترکیه ای ۲۰۲۲ سایز بزرگ

مدل مانتو ترک ۲۰۲۲

مدلهای جدید مانتو ترک دخترانهمدلهای جدید مانتو ترک دخترانه

مدلهای جدید مانتو ترک دخترانه

مانتو ترکیه ای جدید آستین کلوش زنانهمانتو ترکیه ای جدید آستین کلوش زنانه

مانتو ترکیه ای جدید آستین کلوش زنانه

جدیدترین مدل مانتو ترک ۲۰۲۲جدیدترین مدل مانتو ترک ۲۰۲۲

جدیدترین مدل مانتو ترک ۲۰۲۲

مدل مانتو ترکیه ای بلند ۲۰۲۲مدل مانتو ترکیه ای بلند ۲۰۲۲

مدل مانتو ترکیه ای بلند ۲۰۲۲

مدل مانتو جدید اینستامدل مانتو جدید اینستا

مدل مانتو جدید اینستا

جدیدترین مدل مانتو ترکیه ای ۲۰۲۲جدیدترین مدل مانتو ترکیه ای ۲۰۲۲

جدیدترین مدل مانتو ترکیه ای ۲۰۲۲

مانتو لی کوتاه ترک جدیدمانتو لی کوتاه ترک جدید

مانتو لی کوتاه ترک جدید

مانتو بلند ترک ۲۰۲۲ شیکمانتو بلند ترک ۲۰۲۲ شیک

مانتو بلند ترک ۲۰۲۲ شیک

مدل مانتو طرح جدید ترکمدل مانتو طرح جدید ترک

مدل مانتو طرح جدید ترک

مدل جدید مانتو ترک اسلامیمدل جدید مانتو ترک اسلامی

مدل جدید مانتو ترک اسلامی

مانتو ترک مدل چهارخونه ۲۰۲۲مانتو ترک مدل چهارخونه ۲۰۲۲

مانتو ترک مدل چهارخونه ۲۰۲۲

مدل جدید مانتو ترک جلوباز دخترانهمدل جدید مانتو ترک جلوباز دخترانه

مدل جدید مانتو ترک جلو باز دخترانه

مدل مانتو ترک بلند ۲۰۲۲مدل مانتو ترک بلند ۲۰۲۲

مدل مانتو ترک بلند ۲۰۲۲

مدل مانتو ترک جیب دار جدیدمدل مانتو ترک جیب دار جدید

مدل مانتو ترک جیب دار جدید

مانتو ترک طرح دار مدل جدید ۲۰۲۲ کوتاهمانتو ترک طرح دار مدل جدید ۲۰۲۲ کوتاه

مانتو ترک طرح دار مدل جدید ۲۰۲۲ کوتاه

مدل مانتو ترکیه ای ۲۰۲۲ جدید بلند مشکیمدل مانتو ترکیه ای ۲۰۲۲ جدید بلند مشکی

مدل مانتو ترکیه ای ۲۰۲۲ جدید بلند مشکی

مدل مانتو ترک آستین گشاد ۲۰۲۲ هنریمدل مانتو ترک آستین گشاد ۲۰۲۲ هنری

مدل مانتو ترک آستین گشاد ۲۰۲۲ هنری

امیدواریم مدل های جدید مانتو ۲۰۲۲ ترکیه ای مورد توجه شده قرار گرفته باشد. همچنین شما را دعوت می کنیم تا از انواع مدل مانتو بلند جدید در قسمت مدل مانتو سایت دو نقطه نیز دیدن نمایید.

4.7/5 - (27 امتیاز)

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب